Pagkumpiska ng ari-arian para sa mga defaulter ng buwis sa lalawigan ngayong Nobyembre at Disyembre

11月・12月は県税の「差押強化月間」です

2022/11/02 Miyerkules Anunsyo, Kultura at Libangan, Paninirahan

Ang mga buwis na binabayaran ng mga mamamayan ay ginagamit para sa pakinabang ng lipunan.  Ang mga buwis ay dapat bayaran sa loob ng tinakdang panahon.  Karamihan sa mga tao ay nag-aambag sa loob ng tinakdang panahon, kaya’t hindi makatarungang magkaroon ng mga taong hindi nagbabayad ng kanilang buwis.

Dahil dito, naglapat ang lalawigan ng mga parusa batay sa konstitusyon para sa mga taong hindi nagbayad ng mga buwis sa panlalawigan kahit na mayroon silang mga assets at kita (sa Japanese, ang mga taong ito ay itinuturing na “tainousha”).

Tinukoy ng lalawigan ang “Mga Buwan ng Pagsisiyasat para sa Pagkumpiska ng Mga Aset” para sa Nobyembre at Disyembre, at ang 8 na mga opisina ng Buwis sa lalawigan ay magsasagawa ng mga parusa as pag kumpiska.

Ang iba`t ibang mga assets tulad ng sahod, utang, pagtipid at deposito, seguro sa buhay, seguridad sa pananalapi, sasakyan, real estate at marami pang iba ay mga target ng pag kumpiska.

Tungkol sa pagkumpiska ng mga sasakyan, may mga kaso kung saan kinakailangan na maglagay ng mga kandado sa mga gulong upang hindi magamit ang kotse.  Ang mga nakumpiskang kotse at pag-aari ay ibebenta sa mga auction sa Internet, at maiugnay sa hindi nababayarang buwis.

Mayroon ding mga kaso kung saan kinakailangan na magsagawa ng isang pagsisiyasat para sa pag kumpiska kung may natagpuang anumang pag-aari.

Ang buwan ng pagpapaigting ng inspeksyon para sa pagkumpiska ng mga assets ay Nobyembre at Disyembre lamang, ngunit ang mga awtoridad ay patuloy na agawin ang mga assets sa iba pang mga panahon.

Humihiling ang gobyerno ng Mie sa mga mamamayan na magbayad ng buwis sa lalong madaling panahon kung hindi pa nila nagagawa.

Kung nahihirapan kang makipag-usap sa wikang Hapon, makipag-appointment MieCo, Consultation Center para sa mga Foreign Residents ng Mie.

TEL: 080-3300-8077

Assistance sa ibat ibang linguwahe: english, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at mga pista opisyal), mula 9 am hanggang 5 pm

References

 The Main Provincial Taxes Charged by the Provincial Tax Office (Ken’ei Jimusho): Vehicle tax, Individual Property tax, Property Acquisition tax, etc.

Bilang ng mga Seizures Executed as taong 2021: 3.289

Contact Information

Department of Tax Revenue of Mie General Affairs Section (Mie-ken Soumu-bu Zeishu Kakuho-ka)

TEL: 059-224-2131

Tungkol as pagsuot ng face masks

2022/11/02 Miyerkules Anunsyo, Kultura at Libangan, Paninirahan

マスク着用について

Naglabas ng pahayag ang Mie Prefecture sa paggamit ng mga maskara bilang pangunahing hakbang sa pag-iwas laban sa coronavirus.

Outdoors

In general, hindi na kailangang magsuot ng mask.

  • Kahit na naglalakad o nagbibisikleta papunta sa paaralan, trabaho, atbp., o may makasalubong na ibang tao sa kalye, hindi ito kinakailangan (magsuot ng mask).
  • Hindi kinakailangang magsuot ng maskara kapag nakikipag-usap sa ibang tao kung ikaw ay nasa layo na 2 metro o higit pa.

* Kapag nakikipag-usap sa ibang tao sa layo na wala pang 2 metro, pinapayuhan ang paggamit ng face mask.

Indoors

In general, kinakailangang magsuot ng face mask.

  • Gayunpaman, kung maaari kang manatiling malayo (mga 2 metro) mula sa ibang tao, at makipag-usap sa maikling panahon, hindi na kailangang magsuot ng mask.
  • Kapag nakikipagkita sa mga matatandang tao, bumibisita sa mga ospital, naglalakad sa maraming tao o sa mga oras ng peak commuting, ang pagsusuot ng mask ay inirerekomenda.

i-click dito upang makita ang flyers ng Ministry of Health, Labor and Welfare (Kosei Rodosho) sa paggamit ng mask (sa wikang Japanese).

i-click dito upang makita ang flyers ng Ministry of Health, Labor and Welfare (Kosei Rodosho) tungkol sa paggamit ng mask.(sa wikang Ingles)