Pagkumpiska ng ari-arian para sa mga defaulter ng buwis sa lalawigan ngayong Nobyembre at Disyembre

11月・12月は県税の「差押強化月間」です

2022/11/02 Wednesday Anunsyo, Kultura at Libangan, Paninirahan

Ang mga buwis na binabayaran ng mga mamamayan ay ginagamit para sa pakinabang ng lipunan.  Ang mga buwis ay dapat bayaran sa loob ng tinakdang panahon.  Karamihan sa mga tao ay nag-aambag sa loob ng tinakdang panahon, kaya’t hindi makatarungang magkaroon ng mga taong hindi nagbabayad ng kanilang buwis.

Dahil dito, naglapat ang lalawigan ng mga parusa batay sa konstitusyon para sa mga taong hindi nagbayad ng mga buwis sa panlalawigan kahit na mayroon silang mga assets at kita (sa Japanese, ang mga taong ito ay itinuturing na “tainousha”).

Tinukoy ng lalawigan ang “Mga Buwan ng Pagsisiyasat para sa Pagkumpiska ng Mga Aset” para sa Nobyembre at Disyembre, at ang 8 na mga opisina ng Buwis sa lalawigan ay magsasagawa ng mga parusa as pag kumpiska.

Ang iba`t ibang mga assets tulad ng sahod, utang, pagtipid at deposito, seguro sa buhay, seguridad sa pananalapi, sasakyan, real estate at marami pang iba ay mga target ng pag kumpiska.

Tungkol sa pagkumpiska ng mga sasakyan, may mga kaso kung saan kinakailangan na maglagay ng mga kandado sa mga gulong upang hindi magamit ang kotse.  Ang mga nakumpiskang kotse at pag-aari ay ibebenta sa mga auction sa Internet, at maiugnay sa hindi nababayarang buwis.

Mayroon ding mga kaso kung saan kinakailangan na magsagawa ng isang pagsisiyasat para sa pag kumpiska kung may natagpuang anumang pag-aari.

Ang buwan ng pagpapaigting ng inspeksyon para sa pagkumpiska ng mga assets ay Nobyembre at Disyembre lamang, ngunit ang mga awtoridad ay patuloy na agawin ang mga assets sa iba pang mga panahon.

Humihiling ang gobyerno ng Mie sa mga mamamayan na magbayad ng buwis sa lalong madaling panahon kung hindi pa nila nagagawa.

Kung nahihirapan kang makipag-usap sa wikang Hapon, makipag-appointment MieCo, Consultation Center para sa mga Foreign Residents ng Mie.

TEL: 080-3300-8077

Assistance sa ibat ibang linguwahe: english, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at mga pista opisyal), mula 9 am hanggang 5 pm

References

 The Main Provincial Taxes Charged by the Provincial Tax Office (Ken’ei Jimusho): Vehicle tax, Individual Property tax, Property Acquisition tax, etc.

Bilang ng mga Seizures Executed as taong 2021: 3.289

Contact Information

Department of Tax Revenue of Mie General Affairs Section (Mie-ken Soumu-bu Zeishu Kakuho-ka)

TEL: 059-224-2131

Food Truck Event sa harap ng Tsu Station ~“Tsueki Mae Market”: Isang nakakatuwang social experience~

2022/11/02 Wednesday Anunsyo, Kultura at Libangan, Paninirahan

津駅前にキッチンカーがやってきます ~賑わいの社会実験(津駅前マルシェ)の実施~

Bilang paraan ng pagtataguyod ng mga aktibidad na panlipunan sa Mie, 15 food truck at tindahan ang magbubukas sa limitadong oras sa mga lansangan malapit sa East exit ng Tsu Station. May mga upuan at mesa na magagamit! Magsaya sa bagong Tsu Station na ito!

Panahon

Oktubre 19 (Miyerkules) hanggang Oktubre 30, 2022 (Linggo)

10 am hanggang 6 pm

Lugar

Highway sa harap ng East Exit ng Tsu Station (mula sa N23 highway hanggang sa east exit ng istasyon)

Mga tindahan at impormasyon ng kaganapan (data noong Setyembre 22, 2022)

  1. Mga matamis at tinapay: 3 tindahan

“COVOPAIN”, “IKOBAKE” at “Petrin Toyama”

  1. Food truck: 12 tindahan

“pontasien”, “Goofy BURGER”, “kitchen kuraffe (クラッフェ)”, ”EWALU”, “Jinan no Yaki Onigiri (次男の焼きおにぎり)”, ”cocojan kitchen”, “iBroom”, “KITCHEN BUS”, “KITCHEN BUS YOU Nouen (農園), “petitbonheur”, “cokkara” at “LbE”

  1. Kaganapan

Magkakaroon din ng eksibisyon ng mga “work cars”, tulad ng police vehicles, fire trucks at highway patrol cars.

Ang mga bata ay makakasakay sa maliliit na electric toy na fire truck at ambulansya.

Mag-click dito upang makita ang flyer ng mga food truck at tindahan o dito para makita ang mga patrol car, bilang karagdagan sa mga oras ng pagbubukas at petsa ng mga tindahan at iba pang mga detalye.

Contact (Japanese lang)

Mieken Kendo Seibi-bu Douro Kikaku-ka Kikaku Chosei-han

TEL: 059-224-2739

Email: doroki@pref.mie.lg.jp