Notice tungkol sa driver’s license exam as iba’t-ibang wika

外国語での運転免許学科試験についてのお知らせ

2024/06/25 Tuesday Anunsyo, Kaligtasan

Ang exam ay gaganapin sa 20 na wika mula Hulyo 1, 2024

Ang Mie Prefectural Driver’s License Center (Mieken Unten Menkyo Center – 三重県運転免許センター) ay nagsasagawa ng driver’s license academic examinations sa mga wikang banyaga.

Mula Hulyo 1, 2024, maaaring kunin ang theory test sa 20 wika.

Ang mga taong gustong kumuha ng pagsusulit sa isang wikang banyaga ay dapat magpahiwatig sa desk ng pagpaparehistro kapag kinukumpleto ang mga pamamaraan.

Mula Hulyo 1, 2024, ang mga pagsusulit sa teorya ay magiging available sa mga sumusunod na wika.

English, Chinese, Portuguese, Vietnamese, Spanish, Farsi, Korean, Russian, Thai, Tagalog, Indonesian, Khmer, Nepali, Myanmar, Mongolian, Ukrainian, Sinhala, Urdu, Arabic and Hindi.

Uri ng exam

 • Class 1 license (hindi kasama ang mga moped at maliliit na espesyal na sasakyang de-motor)
 • Provisional driver’s license
 • Moped license (English, Chinese, Portuguese and Vietnamese lamang)
 • Class 2 license

* Ang mga paliwanag para sa teoretikal at praktikal na pagsusulit ay ibibigay sa wikang Japanese.

* Kung hindi ka nakakaintindi ng Japanese, dapat may kasama kang interpreter kapag magpaparehistro para sa exam.

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang website ng Mie Prefectural Police (sa wikang Japanese lamang).

https://www.police.pref.mie.jp/licence/licence_zyuken.html

Mga detalye ng contact (sa wikang Japanese lamang)

Driver’s License Center (address: Tsu-shi Tarumi 2566)

Numero ng telepono: 059-229-1212

8:30 hanggang 17:00

*Sarado tuwing Sabado, Linggo, holiday, end of the year New year holiday

Gaganapin ang “Summer Traffic Safety Campaign” sa Mie Prefecture

2024/06/25 Tuesday Anunsyo, Kaligtasan

「夏の交通安全県民運動」を実施します

Sa tag-araw, ang init ay maaaring makaabala sa mga tao, at maraming aksidente sa trapiko ang inaasahan.

Bilang karagdagan sa pagpapataas ng kamalayan sa kaligtasan sa trapiko at pagsunod sa mga patakaran sa trapiko, dapat ding pangalagaan ng bawat indibidwal ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na pahinga at pananatiling hydrated, at iwasang magdulot o masangkot sa mga aksidente sa trapiko.

 1. Period

10 araw mula Huwebes, Hulyo 11, 2024 hanggang Sabado, Hulyo 20, 2024

 1. Focus ng campaign

(1) Pag-iwas sa mga aksidente sa trapiko na kinasasangkutan ng mga bata at matatanda

 • Kapag nagmamaneho, mag-concentrate sa pagmamaneho, laging asahan ang panganib at magmaneho nang may pagsasaalang-alang sa mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan.
 • Dapat na maunawaan ng mga matatanda ang epekto ng mga pagbabago sa pisikal kapag mamaneho, at magmaneho ayon sa lagay ng panahon, pisikal na kondisyon at iba pang mga pangyayari.
 • Magdahan-dahan sa paligid ng mga paaralan at sa mga ruta ng paaralan, at siguraduhing walang pedestrian.
 • Mag-ingat sa mga batang biglang tumatakbo palabas sa kalsada.
 • Kapag nagtuturo sa iyong anak ng mga patakaran sa trapiko, tiyaking ituro sa kanila kung ano ang mapanganib at kung paano.

(2) Lubusang igalang ang priyoridad ng mga pedestrian at magsanay ng ligtas na paraan ng pagtawid.

 • Kung may mga naglalakad malapit sa tawiran, magdahan-dahan para makahinto kaagad at kapag tumawid ang mga naglalakad sa kalsada, siguraduhing huminto at hayaan silang tumawid nang ligtas.
 • Kung may malapit na tawiran, ang mga pedestrian ay dapat palaging tumatawid sa tawiran.
 • Kapag tumatawid sa isang tawiran, huminto nang isang beses at suriing mabuti ang magkabilang gilid bago tumawid.
 • Suriin ang magkabilang gilid habang tumatawid.
 • Ang ilang mga driver ay hindi napapansin ang mga pedestrian.
 • Ang mga pedestrian ay dapat magsenyas sa driver na handa na silang tumawid sa pamamagitan ng bahagyang pagtaas ng kanilang kamay, at maghintay hanggang sa huminto ang sasakyan bago tumawid.

(3) Magsuot ng mga seat belt at upuan ng bata nang tama

 • Pinoprotektahan ng mga seat belt at child seat ang iyong buhay at ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay.
 • Magsuot ng mga seat belt sa lahat ng upuan, at kapag nagdadala ng mga batang wala pang 6 taong gulang, gumamit ng child seat o junior seat na naaangkop sa kanilang sukat..

(4) Tanggalin ang pag-inom at pagmamaneho.

 • Ang pag-inom at pagmamaneho ay isang krimen at magkakaroon ka ng seryosong responsibilidad.
 • Kahit na may hangover ka, umiinom at nagmamaneho pa rin ito. Kung sa tingin mo ay mayroon ka pang alak sa iyong sistema, huwag magmaneho.
 • Ang pagbibigay ng alak sa isang driver, pagbibigay ng sasakyan, o pagsakay sa isang driver ay sasailalim sa matinding parusa, kasama ng mga lasing na driver.
 • Mahigpit ding ipinagbabawal ang marahas at mapanganib na pagbuntot na maaaring humantong sa malubhang aksidente sa trapiko.

(5) Pagsuot ng helmet sa mga bisikleta, atbp. at pagsunod sa mga tuntunin sa trapiko

 • Lahat ng gumagamit ng bisikleta ay dapat magsikap na magsuot ng helmet kapag nagbibisikleta.
 • Magsuot ng helmet upang protektahan ang iyong buhay mula sa mga aksidente sa trapiko.
 • Sundin ang mga tuntunin sa trapiko, magmaneho nang ligtas, at maiwasan ang mga aksidente sa trapiko.
 • Ang mga electric scooter na nakakatugon sa mga pamantayan ay hindi nangangailangan ng lisensya sa pagmamaneho, ngunit ang mga taong wala pang 16 taong gulang ay hindi maaaring magmaneho sa kanila.
 • Ang mga electric scooter na hindi nakakatugon sa mga pamantayan ay inuri bilang mga moped at regular na motorsiklo, kaya kailangan ang pag-iingat.
 • Bago gumamit ng electric scooter, siguraduhing suriing mabuti ang mga patakaran sa trapiko at gamitin ito nang ligtas.

i-Click here para makita ang educational pamphlet (sa wikang Japanese lamang).

 1. Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Kankyō Seikatsubu Kurashi Kōtsū Anzenka Kōtsū Anzenhan (三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班)

TEL: 059-224-2410