Gaganapin ang “Summer Traffic Safety Campaign” sa Mie Prefecture

「夏の交通安全県民運動」を実施します

2024/05/29 Wednesday Anunsyo, Kaligtasan

Sa tag-araw, ang init ay maaaring makaabala sa mga tao, at maraming aksidente sa trapiko ang inaasahan.

Bilang karagdagan sa pagpapataas ng kamalayan sa kaligtasan sa trapiko at pagsunod sa mga patakaran sa trapiko, dapat ding pangalagaan ng bawat indibidwal ang kanilang kalusugan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sapat na pahinga at pananatiling hydrated, at iwasang magdulot o masangkot sa mga aksidente sa trapiko.

 1. Period

10 araw mula Huwebes, Hulyo 11, 2024 hanggang Sabado, Hulyo 20, 2024

 1. Focus ng campaign

(1) Pag-iwas sa mga aksidente sa trapiko na kinasasangkutan ng mga bata at matatanda

 • Kapag nagmamaneho, mag-concentrate sa pagmamaneho, laging asahan ang panganib at magmaneho nang may pagsasaalang-alang sa mga bata, matatanda at mga taong may kapansanan.
 • Dapat na maunawaan ng mga matatanda ang epekto ng mga pagbabago sa pisikal kapag mamaneho, at magmaneho ayon sa lagay ng panahon, pisikal na kondisyon at iba pang mga pangyayari.
 • Magdahan-dahan sa paligid ng mga paaralan at sa mga ruta ng paaralan, at siguraduhing walang pedestrian.
 • Mag-ingat sa mga batang biglang tumatakbo palabas sa kalsada.
 • Kapag nagtuturo sa iyong anak ng mga patakaran sa trapiko, tiyaking ituro sa kanila kung ano ang mapanganib at kung paano.

(2) Lubusang igalang ang priyoridad ng mga pedestrian at magsanay ng ligtas na paraan ng pagtawid.

 • Kung may mga naglalakad malapit sa tawiran, magdahan-dahan para makahinto kaagad at kapag tumawid ang mga naglalakad sa kalsada, siguraduhing huminto at hayaan silang tumawid nang ligtas.
 • Kung may malapit na tawiran, ang mga pedestrian ay dapat palaging tumatawid sa tawiran.
 • Kapag tumatawid sa isang tawiran, huminto nang isang beses at suriing mabuti ang magkabilang gilid bago tumawid.
 • Suriin ang magkabilang gilid habang tumatawid.
 • Ang ilang mga driver ay hindi napapansin ang mga pedestrian.
 • Ang mga pedestrian ay dapat magsenyas sa driver na handa na silang tumawid sa pamamagitan ng bahagyang pagtaas ng kanilang kamay, at maghintay hanggang sa huminto ang sasakyan bago tumawid.

(3) Magsuot ng mga seat belt at upuan ng bata nang tama

 • Pinoprotektahan ng mga seat belt at child seat ang iyong buhay at ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay.
 • Magsuot ng mga seat belt sa lahat ng upuan, at kapag nagdadala ng mga batang wala pang 6 taong gulang, gumamit ng child seat o junior seat na naaangkop sa kanilang sukat..

(4) Tanggalin ang pag-inom at pagmamaneho.

 • Ang pag-inom at pagmamaneho ay isang krimen at magkakaroon ka ng seryosong responsibilidad.
 • Kahit na may hangover ka, umiinom at nagmamaneho pa rin ito. Kung sa tingin mo ay mayroon ka pang alak sa iyong sistema, huwag magmaneho.
 • Ang pagbibigay ng alak sa isang driver, pagbibigay ng sasakyan, o pagsakay sa isang driver ay sasailalim sa matinding parusa, kasama ng mga lasing na driver.
 • Mahigpit ding ipinagbabawal ang marahas at mapanganib na pagbuntot na maaaring humantong sa malubhang aksidente sa trapiko.

(5) Pagsuot ng helmet sa mga bisikleta, atbp. at pagsunod sa mga tuntunin sa trapiko

 • Lahat ng gumagamit ng bisikleta ay dapat magsikap na magsuot ng helmet kapag nagbibisikleta.
 • Magsuot ng helmet upang protektahan ang iyong buhay mula sa mga aksidente sa trapiko.
 • Sundin ang mga tuntunin sa trapiko, magmaneho nang ligtas, at maiwasan ang mga aksidente sa trapiko.
 • Ang mga electric scooter na nakakatugon sa mga pamantayan ay hindi nangangailangan ng lisensya sa pagmamaneho, ngunit ang mga taong wala pang 16 taong gulang ay hindi maaaring magmaneho sa kanila.
 • Ang mga electric scooter na hindi nakakatugon sa mga pamantayan ay inuri bilang mga moped at regular na motorsiklo, kaya kailangan ang pag-iingat.
 • Bago gumamit ng electric scooter, siguraduhing suriing mabuti ang mga patakaran sa trapiko at gamitin ito nang ligtas.

i-Click here para makita ang educational pamphlet (sa wikang Japanese lamang).

 1. Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Kankyō Seikatsubu Kurashi Kōtsū Anzenka Kōtsū Anzenhan (三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班)

TEL: 059-224-2410

Ang Ilegal poaching ay isang krimen! Hindi maaaring dahilan ang “Hindi ko alam na bawal”!

2024/05/29 Wednesday Anunsyo, Kaligtasan

密漁は犯罪です!「知らなかった」は通用しません

Ang mga dagat ng Japan ay tahanan ng iba’t ibang isda, shellfish, at seaweed, ngunit naging problema ang poaching.

Upang maiwasan ang poaching, binago ang batas noong 2018. Ang mga lalabag ay papatawan ng mabibigat na parusa.

[Mgaapapailalim sa illegal poaching]

Abalone (awabi), sea cucumbers (namako), glass eel fry (young fish) (shirasu unagi)

→ Parusa: pagkakulong ng hanggang tatlong taon o multang hanggang 30 milyong yen.

Vôngole (asari), clams (hamaguri), sea snail (sazae), Ise-ebi lobster, octopus (tako), sea urchins (uni), wakame algae, etc.

→Mga multa na hanggang 1 milyong yen.

Kung hindi mo susundin ang mga patakaran, maaari kang maparusahan para sa ilegal na pangingisda.

Tingnan ang mga halimbawa ng ilegal na pangingisda sa ibaba:

 • Halimbawa) Nangisda ako at nagkataong nakahuli ako ng octopus, kaya inuwi ko ito.
 • Halimbawa) Naglalaro ako sa dalampasigan at nakakita ako ng sea cucumber at pinulot ko ito.
 • Halimbawa) Akala ko ok lang kahit kainin ko.
 • Halimbawa) Akala ko okay lang kahit tinikman ko lang ng kaunti.

Kahit na kakainin mo lang ito kasama ng iyong pamilya at wala kang balak na ibenta ito sa sinuman, huwag mong hulihin.

Kung sakaling makahuli ka ng isa, mangyaring ibalik ito kaagad sa dagat.

“Mga panuntunan para sa paghuli ng mga lamang dagat ” 捉海洋生物的规则 (sa wikang Chinese)

“Mga panuntunan para sa paghuli ng mga lamang dagat” Aturan untuk menangkap makhluk laut (sa wikang Indonesian)

“Mga panuntunan para sa paghuli ng mga lamang dagat” Quy tắ c đánh bắ t sinh vắ t biể n (sa wikang Vietnamese)

Contact information *sa wikang Japanese lamang

Daiyon Kanku Kaijou Hoanbu Keibi Kyunanbu Keijika (第四管区海上保安部警備救難部刑事課)

TEL: 052-661-1611

Mie-ken Nōrin Suisanbu Suisan Shigen Kanrika (三重県農林水産部水産資源管理課)

TEL: 059-224-2582