Ang Japan Tourism Promotion Campaign na “Oideyo!  Mie Tabi Campaign” ay na-extend

全国旅行支援「おいでよ!みえ旅キャンペーン」の実施期間を延長します!

2022/12/12 Monday Anunsyo, Kultura at Libangan

Ang “Oideyo!  Mie Tabi Campaign” (おいでよ!みえ旅キャンペーン), na magbibigay ng mga discount sa travels sa mga residente sa buong bansa ay nakatakdang magtapos noong Disyembre 20, ngunit pina-extend hanggang Disyembre 27.

Kapag ginagamit ang discount, mangyaring magsagawa ng mga pangunahing hakbang upang maiwasan ang impeksyon ng coronavirus.

Campaign period

Oktubre 11 (Martes) hanggang Disyembre 27, 2022 (Martes)

Sa kaso ng paggamit ng mga accommodation facilities, ang pag-checkout ay hanggang Disyembre 28 (Miyerkules)

Mga taong eligible para sa discount

Mga taong naninirahan sa lahat ng 47 prefecture ng Japan

Kundisyon ng paggamit

Dapat ipakita ang patunay ng 3 doses ng bakuna sa COVID-19 o (negatibong) resulta ng test sa araw ng paglalakbay.

Paraan ng pagpapa-reserve

Mangyaring magpa-reserve mula sa accommodation facility travel agency, o sa reservation site ng mga accommodation facilities.

Pakitingnan ang website ng bawat kumpanya upang makita kung naaangkop ang discount.)

Detalye ng discount

40% ng travel price para sa campaign ay ibabawas.

Discount limit

Mga travel na kinabibilangan ng accommodation at paggamit ng transportasyon tulad ng mga eroplano at mga chartered bus: 8,000 yen bawat tao bawat gabi

Mga option sa travel maliban sa nabanggit sa itaas: 5,000 yen bawat tao bawat gabi

Day trip 5000 yen

Coupons

Ang mga turista sa mga karaniwang araw ay maaaring makakuha ng lokal na coupon na nagkakahalaga ng 3000 yen.  Ang mga holiday tourist ay maaaring makakuha ng lokal na coupon na nagkakahalaga ng 1000 yen.

Limit sa magkaka-sunod na araw

Ang discount ay magagamit ng 7 consecutive nights.

Contact information (sa wikang Japanese lamang)

Office nh  “Oideyo! Mie Tabi Campaign”

Phone number 050-3354-7655 (9:00 hanggang 18:00)

Para sa iba pang detalye, tignan ang Website: https://www.kankomie.or.jp/report/detail_651.html

Pagkumpiska ng ari-arian para sa mga defaulter ng buwis sa lalawigan ngayong Nobyembre at Disyembre

2022/12/12 Monday Anunsyo, Kultura at Libangan

11月・12月は県税の「差押強化月間」です

Ang mga buwis na binabayaran ng mga mamamayan ay ginagamit para sa pakinabang ng lipunan.  Ang mga buwis ay dapat bayaran sa loob ng tinakdang panahon.  Karamihan sa mga tao ay nag-aambag sa loob ng tinakdang panahon, kaya’t hindi makatarungang magkaroon ng mga taong hindi nagbabayad ng kanilang buwis.

Dahil dito, naglapat ang lalawigan ng mga parusa batay sa konstitusyon para sa mga taong hindi nagbayad ng mga buwis sa panlalawigan kahit na mayroon silang mga assets at kita (sa Japanese, ang mga taong ito ay itinuturing na “tainousha”).

Tinukoy ng lalawigan ang “Mga Buwan ng Pagsisiyasat para sa Pagkumpiska ng Mga Aset” para sa Nobyembre at Disyembre, at ang 8 na mga opisina ng Buwis sa lalawigan ay magsasagawa ng mga parusa as pag kumpiska.

Ang iba`t ibang mga assets tulad ng sahod, utang, pagtipid at deposito, seguro sa buhay, seguridad sa pananalapi, sasakyan, real estate at marami pang iba ay mga target ng pag kumpiska.

Tungkol sa pagkumpiska ng mga sasakyan, may mga kaso kung saan kinakailangan na maglagay ng mga kandado sa mga gulong upang hindi magamit ang kotse.  Ang mga nakumpiskang kotse at pag-aari ay ibebenta sa mga auction sa Internet, at maiugnay sa hindi nababayarang buwis.

Mayroon ding mga kaso kung saan kinakailangan na magsagawa ng isang pagsisiyasat para sa pag kumpiska kung may natagpuang anumang pag-aari.

Ang buwan ng pagpapaigting ng inspeksyon para sa pagkumpiska ng mga assets ay Nobyembre at Disyembre lamang, ngunit ang mga awtoridad ay patuloy na agawin ang mga assets sa iba pang mga panahon.

Humihiling ang gobyerno ng Mie sa mga mamamayan na magbayad ng buwis sa lalong madaling panahon kung hindi pa nila nagagawa.

Kung nahihirapan kang makipag-usap sa wikang Hapon, makipag-appointment MieCo, Consultation Center para sa mga Foreign Residents ng Mie.

TEL: 080-3300-8077

Assistance sa ibat ibang linguwahe: english, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at mga pista opisyal), mula 9 am hanggang 5 pm

References

 The Main Provincial Taxes Charged by the Provincial Tax Office (Ken’ei Jimusho): Vehicle tax, Individual Property tax, Property Acquisition tax, etc.

Bilang ng mga Seizures Executed as taong 2021: 3.289

Contact Information

Department of Tax Revenue of Mie General Affairs Section (Mie-ken Soumu-bu Zeishu Kakuho-ka)

TEL: 059-224-2131