Mie Prefectural Tsu Technical College – open na ang pagpaparehistro para sa kursong automotive painting at sheet metal para sa Oktubre

三重県立津高等技術学校 自動車板金・塗装科10月生を募集します。

2024/05/21 Tuesday Anunsyo, Edukasyon

Ang sheet metal at automotive painting course ay bahagi ng proseso ng pagpapanumbalik at muling pagaayos ng mga nasirang sasakyan sa kanilang orihinal na estado.  Sa loob ng 5 buwan, ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa sheet metal at automotive painting na magagamit nila upang makahanap ng trabaho sa mga sektor na ito.

Training period

Oktubre 10, 2024 – Marso 5, 2025 (9:30-15:40)

Libre ang tuition fee

Gayunpaman, may halagang humigit-kumulang 10,000 yen na kinakailangan para sa mga bagay tulad ng protective gear at disaster insurance, na pag-aari ng mag-aaral.

Sino ang maaaring makapag apply?

  • Ang mga nag-apply ng trabaho sa Public Employment Security Office (Hello Work).
  • Mga dayuhang may residence status na walang restrictions sa kanilang visa sa pagtatrabaho.

*Gayunpaman, ang mga kandidato ay dapat na marunong ng daily conversational na Japanese at marunong magbasa at magsulat ng Hiragana.

  • Ang mga walang o kaunting karanasan sa trabaho.
  • Ang mga gustong magtrabaho at dapat may independent profession.

Para makasali sa kursong pagsasanay, kakailanganin mo ng instruction, rekomendasyon, o pansuportang instructions mula sa pinuno ng Public Employment Security Office (Kokyo Jigyou Antei Shocho -公共職業安定所長).

Para sa mga detalye sa pamamaraan ng pag rehistro, mangyaring sumangguni sa gabay sa aplikasyon.

Registration guide (Portuguese)

Registration guide (Spanish)

Registration guide (English)

Registration guide (Japanese)

I-cick dito upang makita ang pamphlet sa pagpapa-rehistro (Japanese).

Para sa mga importasyon, makipag-ugnayan sa

Tsuji, head of the Sheet Metal and Automotive Painting Department, Tsu Technical School

〒514-0817 Tsu-shi Takachaya Komori-cho 1176-2

059-234-3135

(Abril/2024) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

2024/05/21 Tuesday Anunsyo, Edukasyon

(2024年4月)県営住宅の定期募集

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Abril
Abril 2 (Martes) ~ Abril  31 (Martes), 2024

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang sa susunod na Miyerkules ng susunod na buwan. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang Enero 31.

*Simula sa Abril 2020 recruitment, ang mga single-person household ay maaari na ngayong lumipat sa prefectural housing.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office  Araw ng bunutan  Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Yokkaichi city, Suzuka city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city, Ohama district) TEL: 059-222-6400

Mangyaring sumangguni sa sumusunod na URL para sa impormasyon tulad ng “Mga Kwalipikasyon para sa paglipat” at “Mga dapat tandaan tungkol sa paglipat.”

http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35745031344.htm

*Lahat ng impormasyon ay nasa Japanese.