Food Truck Event sa harap ng Tsu Station ~“Tsueki Mae Market”: Isang nakakatuwang social experience~

津駅前にキッチンカーがやってきます ~賑わいの社会実験(津駅前マルシェ)の実施~

2022/10/20 Huwebes Anunsyo, Kultura at Libangan

Bilang paraan ng pagtataguyod ng mga aktibidad na panlipunan sa Mie, 15 food truck at tindahan ang magbubukas sa limitadong oras sa mga lansangan malapit sa East exit ng Tsu Station. May mga upuan at mesa na magagamit! Magsaya sa bagong Tsu Station na ito!

Panahon

Oktubre 19 (Miyerkules) hanggang Oktubre 30, 2022 (Linggo)

10 am hanggang 6 pm

Lugar

Highway sa harap ng East Exit ng Tsu Station (mula sa N23 highway hanggang sa east exit ng istasyon)

Mga tindahan at impormasyon ng kaganapan (data noong Setyembre 22, 2022)

 1. Mga matamis at tinapay: 3 tindahan

“COVOPAIN”, “IKOBAKE” at “Petrin Toyama”

 1. Food truck: 12 tindahan

“pontasien”, “Goofy BURGER”, “kitchen kuraffe (クラッフェ)”, ”EWALU”, “Jinan no Yaki Onigiri (次男の焼きおにぎり)”, ”cocojan kitchen”, “iBroom”, “KITCHEN BUS”, “KITCHEN BUS YOU Nouen (農園), “petitbonheur”, “cokkara” at “LbE”

 1. Kaganapan

Magkakaroon din ng eksibisyon ng mga “work cars”, tulad ng police vehicles, fire trucks at highway patrol cars.

Ang mga bata ay makakasakay sa maliliit na electric toy na fire truck at ambulansya.

Mag-click dito upang makita ang flyer ng mga food truck at tindahan o dito para makita ang mga patrol car, bilang karagdagan sa mga oras ng pagbubukas at petsa ng mga tindahan at iba pang mga detalye.

Contact (Japanese lang)

Mieken Kendo Seibi-bu Douro Kikaku-ka Kikaku Chosei-han

TEL: 059-224-2739

Email: doroki@pref.mie.lg.jp

Mass vaccination para sa variant ng Ômicron – BA.1 (Moderna): Pinalawak na target na audience simula Oktubre 6, 2022

2022/10/20 Huwebes Anunsyo, Kultura at Libangan

県営集団接種会場におけるオミクロン株(BA.1)対応ワクチン(モデルナ社ワクチン)の接種対象者が2022年10月6日から拡大されました。

Pang-apat na doses na target na madla sa mga lugar ng malawakang pagbabakuna na pinamamahalaan ng probinsya

Mga taong lampas sa edad na 18 na nakatanggap ng ikatlong doses mahigit 5 ​​buwan na ang nakalipas, at naninirahan, nagtatrabaho at/o nag-aaral sa Mie.

Target na madla ng ikatlong doses sa mga lugar ng malawakang pagbabakuna na pinamamahalaan ng probinsya

Mga taong lampas sa edad na 18 na nakatanggap ng pangalawang doses mahigit 5 ​​buwan na ang nakalipas, at naninirahan, nagtatrabaho at/o nag-aaral sa Mie.

*Ang mga taong nakatanggap na ng ikaapat na doses ay hindi makakasali sa pagbabakuna

* Kung natanggap mo ang iyong 1st, 2nd at 3rd vaccination sa ibang bansa, mangyaring magdala ng dokumentong nagpapatunay sa petsa at oras ng pagbabakuna, ang bilang ng mga pagbabakuna at ang uri ng bakuna, kung mayroon man.

Petsa ng pagbabakuna at iba pang impormasyon

Vaccination Date Horas Lugar Capacity Sa loob ng 5 buwan pagkatapos ng ikatlong doses
Oktubre 22 (Sabado) 9am hanggang 12pm

1:30pm hanggang 4:30pm

Tsucky Dome

(Address: Tsu-shi Fujikata 637)

700 katao Tanging ang mga tao na kumuha ng huling doses bago ang Mayo 22
October 30 (Linggo) 9am hanggang 12pm

1:30pm hanggang 4:30pm

Yokkaichi University

(Address: Yokkaichi-shi Kayou-cho 1200)

700 katao Ang mga tao lamang na kumuha ng huling doses bago ang ika-30 ng Mayo

Ano ang dadalhin sa araw kung mayroon kang ticket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Ang tiket sa pagbabakuna na ipinadala ng prefecture (kung ang iyong tiket ay isang selyo, i-click dito  upang i-download ang Yoshinhyo – 予診票)
 2. Preliminary Exam Sheet – Yoshinhyo (punan ang mga kinakailangang item)
 3. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 4. Dokumento ng pagkakakilanlan (driver‘s license, kenko hoken-sho, atbp.)
 5. Booklet ng medisina (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung mayroon ka nito

Ano ang dadalhin sa araw kung wala kang tiket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 2. Preliminary exam sheet – Yoshinhyo, i-download ito sa pamamagitan ng pag-click dito
 3. Kasaysayan ng pagbabakuna – Sesshu Kiroku-sho (接種記録書), i-download sa pamamagitan ng pag-click dito
 4. Vaccination Ticket Application Form – Sesshuken Hakko Shinseisho (接種券発行申請書), i-download sa pamamagitan ng pag-click dito
 5. Identification document (driver’s license, kenko hoken-sho, etc.)
 6. Medicine book (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung meron ka nito

Tungkol  sa reservation

Reservation Website: https://www.mie-md.covid19-vaccination.jp/

Reservation by phone: 059-224-2825 (9am hanggang 9pm, sa wikang Japanese lamang)

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie Shingata Coronavirus Vacine Sesshu Hotline (みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン)

059-224-2825 (sa Japanese lang)

Mga consultation desk

 • Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap na nauugnay sa pagbabakuna at/o nangangailangan ng tulong sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Mie Foreigners Coronavirus Vaccine Inquiry Line” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Mga wika ng suporta: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente sa Mie

TEL: 080-3300-8077

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Mga wika ng suporta: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese