Mag-ingat sa Food Poisoning

食中毒に気を付けよう!

2021/08/25 Miyerkules Anunsyo, Kalusugan

Maraming mga kaso ng pagkalason sa pagkain dahil sa bakterya sa panahon ng mainit at mahalumigmig na tag-init.  Upang maiwasan ang pagkalason o food poisoning, bigyan ng partikular na pansin ang mga sumusunod at maging maingat.

 1. Pagbili ng pagkain
 • Kapag bumibili ng mga mdaling masira na pagkain tulad ng karne, isda at gulay, palaging bumili ng mga sariwang produkto.
 • Kapag namimili, kunin ng huli ang mga pagkaing frozen, chilled o sensitibo sa temperatura. Pagkatapos ng pamimili, hangga’t maaari ay umuwi agad ng bahay.
 1. Pag-imbak at pagluluto ng pagkain

< Upang hindi ma-contaminate ng bacteria>

 • Hugasan nang mabuti ang mga kamay pagkatapos hawakan ang mga hilaw na produkto.
 • Ilagay ng isda at karne sa isang plastic bag o iba pang lalagyan at itago ito sa ref nang hindi natatapon ang katas ng karne sa iba pang mga pagkain.
 • Gumamit ng iba`t ibang kagamitan para sa bawat pagkain kapag nagluluto ng karne, isda at gulay.
 • Iwasang matapon ang katas ng karne sa mga salad, prutas at iba pang pagkaing kakainin nang hilaw.

<Upang hindi dumami bacteria>

 • Ilagay agad ng pagkain na kailangang mai-freeze o chilled sa sandaling bumalik ka mula sa pamimili.
 • Huwag pumuin ang refrigerator at freezer, at subukang gumamit ng hanggang 70% ng kapasidad nito.
 1. Kapag nagluluto ng pagkain

<Upang mamatay ang bacteria>

Kapag nagpapainit ng pagkain, tiyaking nainit ng mabuti ang pagkain hanggang sa loob.

*Ang Reheating ng pagkain ay mabuti ay maaaring pumatay ng bakterya.  Inirerekumenda na painitin ang gitna sa 75 ° C nang higit sa 1 minuto.  Huwag kumain ng mga hilaw o rare na pagkaluto na karne.  Lutuin nang mabuti ang karne, at hugasan ang mga kagamitan na humawak ng hilaw na pagkain.

 1. Pangangasiwa ng pagkain pagkatapos magluto

 <Upang hindi madagdagan ang bakterya >>

 • Huwag iwanang matagal ang pagkain sa labas o room temperature

* Ang Escherichia coli (0157) ay nagdodoble sa dami sa loob ng 15 hanggang 20 minuto kahit as room temperature.  Lalo na sa tag-araw, ilagay as ref ang mga baunan at huwag iwan as labas.

 • Upang maiwasan ang pagdami ng bakterya, itabi ang pagkaing mainit na higit sa 65 ° C, at pagkaing malamig sa mas mababa sa 10 ° C.

Contact

Mie-ken Iryo Hoken-bu Shokuhin Anzen-ka (三重県 医療保健部 食品安全課)

TEL: 059-224-2343 (sa wikang Japanese lamang)

Mga Priyoridad na Hakbang upang Maiwasan ang Pagkalat ng Impeksyon sa Mie Prefecture (Agosto 20 hanggang Setyembre 12, 2021)

2021/08/25 Miyerkules Anunsyo, Kalusugan

三重県まん延防止等重点措置(2021年8月20日~9月12日)

Mula noong Agosto, ang bilang ng mga bagong nahawaang tao ay mabilis na tumaas, at ang bilang ay dumarami pa rin. Upang ma-secure ang sistemang pagbibigay ng pangangalagang medikal at maprotektahan ang mga buhay, ang “Mga Priyoridad na Hakbang upang Maiwasan ang Pagkalat ng Impeksyon” (Man’en Boshi-to Juten Sochi – まん延防止等重点措置), will be ay ipapatupad sa Mie Prefecture mula Agosto Ika-20. Upang maprotektahan ang iyong buhay at kalusugan, mangyaring gawin ang sumusunod hanggang Setyembre 12.

1 – Para sa lahat ng mga residente

 1. Iwasang lumabas ng iyong bahay (maliban na laman kung kinakailangan).
 2. Huwag lumabas ng prefecture (maliban na lamang kung kinakailangan).
 3. Kapag masama ang iyong pakiramdam, iwasang makipag-ugnayan sa ibang tao, gumamit ng hiwalay na silid mula sa mga miyembro ng iyong pamilya sa loob ng bahay at magsuot ng face mask. Magpa-appointment sa isang malapit na ospital sa lalong madaling panahon.
 4. Iwasang pumunta sa mga restaurant pagkatapos ng 8pm.
 5. Iwasang kumain kasama ng maraming tao ng mahabang horas kahit na sa labas.
 6. Gumamit ng “Go To Eat” ticket sa pagkain para sa take out at delivery.
 7. Kapag kumakain at umiinom kasama ang mga taong hindi mo karaniwang nakakahalubilo, magsuot ng facemask habang nakikipag-usap.

2 – Para sa lahat ng mga negosyo

 1. Isara ang iyong restaurant ng 8pm.
 2. Huwag gumamit ng mga karaoke system sa mga restaurant.
 3. Gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pag-iingat dahil maraming tao ang pumapasok at lumalabas sa restaurant.
 4. Paikliin ang oras ng pagpapatakbo ng mga sports center, teatro, mga amusement facilities at mga tindahan na may higit sa 1,000m² sa lugar, magsara ng 8:00 ng gabi.
 5. Bawasan ang bilang ng mga empleyado sa loob ng mga tanggapan ng 70% sa pamamagitan ng pagtataguyod ng work-from- home.
 6. Ipaliwanag ang mga hakbang sa pag-iingat sa mga empleyado sa tanggapan.
 7. Unahin ang paggamit ng “Anshin Mieria”, ang sistema ng sertipikasyon ng hospitality at safety na pasilidad ng Mie, upang paigtingin ang mga hakbangin sa pag-iwas sa mga restaurant at tourist facilities.

3 – Hinihiling ng gobyerno ang lahat ng mga negosyante sa mga rehiyon kung saan mas mahigpit ang mga hakbang as pag-iingat (Kuwana, Inabe, Kisozaki, Toin, Yokkaichi, Komono, Asahi, Kawagoe, Suzuka, Kameyama, Tsu, Matsusaka, Taki, Meiwa, Odai, Nabari, Iga) upang sundin ang pangunahin na mga item no. 8 hanggang sa no. 13.

 1. Huwag magserve ng mga inuming nakalalasing sa mga restaurant.

* Kung ang mga item 8, 9, 10 at 15 ay hindi sinunod nang hindi nagbibigay ng isang makatuwirang dahilan, maaaring maglabas ang gobyerno ng mga order o parusa.

Consultation desks

 • Kung nagkakaranas ng problema dahil sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Mie Foreign Resident Consultation Center (TEL: 080-3300-8077).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapag nahihirapang makakuha ng reservation sa vaccine:

Tumawag sa Mie’s Coronavirus Vaccine Consultation Line para sa mga Dayuhan (TEL: 080-3123-9173).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kapg may mga katanungan tungkol sa side effects ng vaccine:

Tumawag sa “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Service languages: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean and Japanese.