Ang Mie Prefecture Partnership Oath System

三重県パートナーシップ宣誓制度が始まります

2021/08/17 Martes Anunsyo, Kultura at Libangan

Sa Setyembre 1, 2021, ang “Mie Prefecture Partnership Oath System” (Mie-ken Partnership Sensei Seido – 三重県パートナーシップ宣誓制度) ay magsisimulang magtayo ng isang lipunan kung saan ang bawat isa ay maaaring manirahan nang sama-sama nang ligtas sa prefecture ayon sa mga prinsipyo ng “paglikha ng ordenansa sa Mie Prefecture na kinikilala ang pagkakaiba-iba ng kasarian o sexual diversity upang lumikha ng isang lipunan kung saan ang mga minority na kasarian ay maaaring mamuhay ng kampante at mapayapa. ” (Sei no Tayosei o Mitomeai, Daremoga Anshin Shite Kuraseru Mie-ken Zukuri Jorei – 性の多様性を認め合い、誰もが安心して暮らせる三重県づくり条例).

1 –Paliwanag tungkol sa system

Ang Mie Prefecture Partnership Oath System ay isang sistema na nagpapahintulot sa mga mag-kasintahan, (kung saan ang isa o parehong partner ay isang sexual minority), upang magsumite ng isang nakasulat na panunumpa (oath) na magkaparehong nagpapahayag na kinikilala nila ang bawat isa bilang kanilang partner sa buhay at susuportahan nila ang bawat isa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.  Sa paggawa nito, maglalabas ang gobyerno ng Mie ng isang Partnership Oath Certificate.

2 – Mga serbisyo kung saan maaaring magamit ang Mie Prefecture Partnership Oath System

Sa kaso ng mga government system, posible na gamitin ang system upang magrehistro ng pabahay sa pampublikong pabahay, pagbisita ng pamilya sa mga institusyong medikal, atbp.

Para sa mga pribadong serbisyo, maaari mo itong magamit kung ikaw ay isang beneficiary ng health insurance, mga family discounts para sa mga telepono, atbp.

“Ang listahan ng mga serbisyo na tumatanggap ng Mie Prefecture Partnership Oath System” ay patuloy na maa-update.

3 – Mga taong maaaring kumuha ng Oath

Ang mga taong maaaring gumamit ng Mie Partnership Oath System ay dapat matugunan ang lahat ng mga sumusunod na requirements.

 1. Ang dalawa ay dapat na magkasintahan kung saan ang isa o parehong mag partner ay isang sexual minority, na nangako na kinikilala nila ang bawat isa bilang kanilang partner sa buhay at susuportahan ang bawa’t isa sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
 2. Dapat ay 20 taong gulang pataas
 3. Ang isa sa mag-partner o parehong partner ay dapat nakarehistrong residente o nagpaplano na lumipat sa Mie Prefecture.
 4. Pareho na dapat ay walang asawa at walang ibang romantikong karelasyon maliban sa kanilang partner
 5. Ang parehong mag partner ay dapat na hindi mag-kapamilya. Maliban nalang kung naging magka-pamilya sa pamamagitan ng adoption.

Ang mga taong nagparehistro na sa mga munisipalidad na mayroon nang ng Partnership Oath System ay maaari ring manumpa sa Prefecture.

4 – Magpa-appointment ng mas maaga

Kumuha ng appointment sa pamamagitan ng telepono o email isang linggo (bilang isang general rule) bago ang araw na nais mong isumite ang iyong oath.  Itatakda ng mga opisyal ang petsa at lugar ng oath taking.  Ang appointment ay maaring gawin mula 9:00 ng umaga sa Agosto 23, 2021 (Lunes).  May mga kaso kung saan hindi posible na manumpa sa ginustong petsa depende sa sitwasyon.

 • Mga oras kung kailan posible ang oath taking: 9am hanggang 5pm tuwing weekdays
 • Lokasyon: Mie-ken Kankyo Seikatsu-bu Diversity Shakai Suishin-ka
 • TEL: 059-224-2225 (sa wikang Japanese lamang)

* Para sa karagdagang detalye, tingnan ang pahina ng “Mie-ken Partnership Sensei Seido” sa homepage ng Prefecture (https://www.pref.mie.lg.jp/common/01/ci500015393.htm).

Deklarasyon ng Coronavirus “State of Emergency” sa Mie Prefecture

2021/08/17 Martes Anunsyo, Kultura at Libangan

三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」~ご自身や大切な人を守るために~

~ Upang maprotektahan ang iyong sarili at ang inyong mga mahal sa buhay ~

Mula noong pagtatapos ng Hulyo, ang bilang ng mga nahawahan ay dumarami at ang pang-araw-araw na tala ay patuloy na ina-update sa lalawigan ng Mie.  Bilang karagdagan, ang bilang ng mga kaso ng lubos na nakakahawang delta variant a dumarami mula pa noong katapusan ng Hulyo.

Ang Mie Prefecture ay naglabas ng “Deklarasyon ng Coronavirus State of Emergency sa Mie Prefecture”(Mie-ken Shingata Coronavirus Kinkyu Keikai Sengen – 三重県新型コロナウイルス緊急警戒宣言), sa wikang Japanese lamang, upang maalerto ang lahat ng mga residente at gumawa ng masinsinang mga hakbang sa pag-iingat.

Period: Agosto 6 (Biyernes) hanggang Agosto 31, 2021 (Martes)

Sa lahat ng mga residente ng prefecture

 1. Iwasang pumunta o lumabas ng ibang prefecture
 • Iwasan mag labas masok sa mga borders ng prefecture, maliban nalang kung kinakailangan upang mapanatili ang iyong pang-araw-araw na pangangailangan.
 • Kapag ang trabaho/paaralan ay nasa labas ng prefecture, hangga’t maaari, magtrabaho sa bahay (telework) o online.
 • Kung lalabas dahil lubos na

kinakailangan sa trabaho, o bumalik sa iyong probinsya o iba pang mga kadahilanan, gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pag-iwas bago ka pumunta at iwasang lumabas kung hindi maganda ang iyong pakiramdam.

Mga halimbawa ng mga nakaraang kaso ng impeksyon

1 – May isang tao na kumain kasama ang isang kaibigan sa prefecture sa ilalim ng pinaikling oras ng pag operate ng mga restaurant.  Matagal silang nag-usap nang hindi nakasuot ng face mask.  Napag-alaman kalaunan na ang tao at lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay nahawahan.

2 – May isang tao na alam na hindi maganda ang pakiramdam niya, ngunit naisip niya na “trangkaso lamang ito”, at bumalik sa Mie mula sa rehiyon na nasa ilalim ng “Priority area na dapat iwasan upang hindi kumalat ang impeksyon sa Mie Prefecture” (Mie-ken Man-en Boushi-to Juten Sochi Kuiki – 三重県まん延防止等重点措置区域). Napag-alaman kalaunan na ang taong iyon at lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay nahawahan.

 1. Iwasang kumain kasama ng maraming tao ng mahabang horas
 • Iwasang kumain kasama ng maraming tao nang matagal kahit na nasa labas tulad ng barbecue at camping.
 • Kapag kumakain at umiinom kasama ang mga taong hindi mo karaniwang nakakahalubilo, isusuot ang iyong face mask habang nakikipag-usap.

Mga halimbawa ng mga nakaraang kaso ng impeksyon

3 – May isang tao na nag barbecue kasama ang maraming mga kaibigan at naisip na ito ay ligtas sapagkat ito ay gaganapin sa labas ng bahay, kaya’t siya ay nakipag-usap at kumain ng mahabang horas nang hindi nakasuot ng face mask.  Kasunod nito, lahat ng mga kalahok sa barbecue ay nahawahan at kumalat ang virus sa mga miyembro ng pamilya at mga katrabaho.

4 – Maraming tao ang nagtipon upang kumain at nag-usap ng mahabang horas nang hindi nakasuot ng face mask.  Pagkatapos nito ay nalaman na ang karamihan ay nahawahan.

 1. Upang maiwasan ang pagkalat ng virus at iwasang dalhin ito sa iyong bahay o lugar ng trabaho
 • Gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pag-iwas upang hindi mo madala ang virus sa iyong bahay o lugar ng trabaho at ikalat ito sa iyong mga mahal sa buhay.
 • Iwasang makipag-ugnayan sa iba at umalis ng bahay upang magtrabaho o pumasok sa paaralan kung masama ang iyong pakiramdam. Kahit na sa loob ng bahay, manatili sa isang hiwalay na silid mula sa iyong pamilya at magsuot ng face mask.
 • Mag-iskedyul ng appointment sa ospital sa lalong madaling panahon at humingi ng payo mula sa iyong pinagkakatiwalaang doktor o pumunta sa pinakamalapit na institusyong medikal.

Mga halimbawa ng mga nakaraang kaso ng impeksyon

5 – May isang tao na nakakaranas ng sintomas, ngunit naisip nito na “ito ay trangkaso lamang” at umalis sa bahay at nagtrabaho.  Kasunod nito, kumalat ang virus sa lugar ng trabaho at kung saan man nagpunta ang taong iyon.

 1. Para sa mga kumpanya
 • Turuan ang inyong mga empleyado tungkol sa mga hakbang sa pag-iingat, halimbawa, mga hakbang na dapat gawin kapag kumakain sa panahon ng breaktime sa trabaho, sa isang abalang kapaligiran tulad ng pagtitipon pagkatapos ng trabaho at buhay sa pamayanan sa mga dormitoryo, at kung paano gugugulin ang kanilang oras sa mahabang bakasyon at panahon sa labas ng oras ng trabaho.
 • Gamitin maigi ang “Anshin Mieria”, Mie’s hospitality at safety facilities certification system, upang mas patatagin ang mga hakbang sa pag-iingat.

Mga halimbawa ng mga nakaraang kaso ng impeksyon

6 – Maraming mga tao ang nahawahan matapos mag-usap nang mahabang horas habang nasa loob ng sasakyan.

7 – Ang virus ay kumalat sa mga empleyado ng mga serbisyong pangkalusugan at pangangalaga sa lipunan (kaigo) at mga pasyente, at napatunayan ang isang impeksyon na cluster.

 1. Patatagin ang mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon
 • Upang hindi kumalat ang virus, iwasan ang masikip at kulob na lugar, magsuot ng face mask, disimpektahin ang iyong mga kamay at gawin ang mga kinakailangang pangunahing hakbang upang maiwasan ang mga impeksyon.

Consultation Desk

 • Kung nakakaranas ka ng mga paghihirap dahil sa coronavirus, tawagan ang MieCo, Mie Prefecture Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente (TEL: 080-3300-8077).

Mga linguwahe ng serbisyo: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese

 • Kung nagkakaproblema ka sa pag-book ng iyong vaccination, tawagan ang “Mie’s Coronavirus Vaccine Inquiry Line para sa Mga Dayuhan” (TEL: 080-3123-9173).

Mga linguwahe ng serbisyo: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai and Japanese.

 • Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa mga epekto sa bakuna o side effects, tawagan ang “Coronavirus Vaccine Side Effects Call Center” (TEL: 059-224-3326).

Mga linguwahe ng serbisyo: English, Portuguese, Spanish, Chinese, Korean and Japanese.