Alam mo ba ang alert level (ng mga sakuna)?

「警戒レベル」を知っていますか?


Mula noong Hunyo 2019, nagbago ang paraan ng paghahatid ng impormasyon sa baha at sediment prevention prevention.  Mula ngayon, ang impormasyon sa paglikas na ibinigay ng mga munisipyo at impormasyon sa klima para sa pag-iwas sa kalamidad na inisyu ng mga lalawigan at pamahalaan ay ibubuod at ihahatid ang “alert level” sa 5 stages.

Ang “alert level” ay saklaw mula 1 hanggang 5 at ang “alert level 5” ay kumakatawan sa pinaka-mapanganib na sitwasyon.  Huwag maghintay hanggang mailabas ang alert level 5!  Dapat magsimula ang bawat isa sa paglisan kung ang “alert level 4” ay inisyu.

 Mga hakbang sa paglisan ayon sa antas ng alerto 1 hanggang 5

  Alerto Antas 1 at 2 – Manatiling alerto at suriin ang mga panukala sa pag-evacuate

Bigyang-pansin ang bagong impormasyon sa kalamidad.  Kumpirmahin ang mga mapanganib na lokasyon sa pamamagitan ng hazard mapa at suriin ang mga lokasyon ng paglisan at kung paano mapupuntahan ang mga ito.

Alert Level 3 – Kailangang mag-evacuate ang mga Seniors, etc.,

Ang mga taong nangangailangan ng mas maraming oras upang lumikas (mga matatanda, mga taong may kapansanan, mga sanggol, mga bata, atbp.) At ang kanilang mga tagapag-alaga ay dapat na lumikas.  Ang iba pang mga tao ay dapat maghanda upang simulan ang paglisan sa anumang oras.

 Alert Level 4 – lahat ng masa danger zones ay kailangang mag-evacuate

Ang lahat ng nasa danger zone ay dapat pumunta sa isang evacuation site.

* Kung napakapanganib na pumunta sa evacuation site, protektahan ang iyong sarili sa pinakamalapit na ligtas na lugar o ang pinakaligtas na lugar sa iyong tahanan.

 Alert Level 5 – Gumawa ng Pinakamahusay na Desisyon upang Protektahan ang Iyong Buhay

Nagaganap na ang sakuna.  Gumawa ng pinakamahusay na mga desisyon upang maprotektahan ang iyong buhay.

* Tingnan ang pangunahing impormasyon sa pag-iwas sa kalamidad sa URL sa ibaba.

Mie Info Disaster Prevention Information

https://mieinfo.com/tl/category/video-tg/kurso-tungkol-sa-kalamidad

Bousai Mie.jp (mga impormasyon as wikang Portuguese, Spanish, English, Chinese at Korean)

http://www.bosaimie.jp/X_MIE_PUB_VF_index

Reference: Japan Cabinet Alert Level Pamphlet

http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/pdf/keikai_level_chirashi.pdf

Bakante para sa Metal Molding Course sa Tsu Technical School – Unang termino ng 2019

三重県立津高等技術学校 金属成形科 2019年度 後期入校生の募集

※Ang impormasyon sa recruitment sa ibang wika (Japanese, Portuguese, Spanish, English) ay makikita sa ilalim ng pahina.

Target na lugar ng trabaho ・ Mga nilalaman ng trabaho

 • Iron structure = welding, machining at thin metal sheets processing
 • Metal pieces production= welding at press working

Certification:

 1. JIS welding certification (SA-2F basic grade)
 2. Certification of skill training course of gas welding na naka-register sa <Mie Labor Bureau Director Registration Teacher Institution (Mie Labor Bureau No. 17-4)>
 3. Certification of safety and health special education sa Arc Welding
 4. Safety and health special education certificate completion (free grinding, replacement atbp.)
 5. (Optional) Slinging skill training course certificate <Registration training institution of Mie Labor Bureau (Mie Labor Bureau No. 20-2)>
 • Bilang ng maaaring sumali: 10
 • Training period
  Oktubre 4, 2019 (Biyernes) – Marso 6, 2020 (Huwebes) – 6 na buwan
  (Maliban sa Sabado, Linggo, mga pampublikong bakasyon at mga araw kung saan hindi isinasagawa ang inirerekomendang pagsasanay)
  Oras ng Pagsasanay: 8:30 ~ 15:40
 • Halaga
  LIBRE ang tuition
  Sa panahon ng entrance procedure, work expenditure, protective equipment, disaster insurance etc. ito ay nagkakahalaga ng 20,000 yen
  Sa mga kukuha ng JIS welding license, ang exam fee ay nasa 10,000 yen
 • Sino ang maaaring sumali
  Yung mga taong motivated upang makakuha ng mga kasanayan at makahanap ng trabaho sa metal forming department at naaangkop sa mga sumusunod:
  1 – Isang foreign national na may status of residence na walang restrictions sa pagtatrabaho.
  ※ Subalit, dapat mayroong daily conversation level sa wikang Japanese at nakakapagsulat at nakakapagbasa ng Hiragana
  2 – Para sa mga taong walang work experience o kulang sa experience
 • Vocational training entrance screening
  Ang mga nais sumali sa pagsasanay ay dapat lumahok sa entrance examination..
 1. Entrance Selection Date
  Unang screening: Setyembre 6, 2020 (Biyernes)
  Pangalawang screening: Setyembre 12, 2020 (Huwebes)
  Pangatlong screening: Setyembre 24, 2019 (Martes)
  (Mangyaring tandaan na ang pangalawa at pangatlong screening ay hindi maipatutupad kung ang bilang ng mga kalahok ay umabot na sa kapasidad.)
 2.  Para sa mga nais na makilahok sa entrance exam, mangyaring sumangguni sa Public Employment Security Office (Hello Work).
  Bilang karagdagan, mangyaring makipag-ugnay sa paaralan bago mag alas-5 ng hapon isang araw bago ang araw ng screening.
 3.  Ang entrance examination content ay qualification test, hiragana test, individual interview.
 4.  Mangyaring pumunta sa Tsu technical school ng 9:00 am ng petsa ng opening.
 5.  Sa araw ng pagsusulit ay siguraduhin na dalhin ang:
  Pansulat (black ballpoint pen, pencil, eraser)
  Personal Seal (Hindi tatanggapin ang Shachihata)
  Residence card (para lamang sa foreign nationals)
  Hello Work Card and isa sa mga sumusunod:
  (1) KOYO HOKEN JUKYU SHIKAKUSHA-SHO para sa mga tumatanggap ng seguro sa pagkawala ng trabaho
  (2) Para sa mga iba pa kaysa sa nabanggit sa itaas, magdala ng identification card (lisensya ng kotse, health insurance card, atbp.)
 • Paraan ng pagpasok
  (1) Ang school decision notice ay ipapadala lamang sa mga matagumpay na aplikante.
  (2) I-enclose sa sulat ang decision notice at ipadala ang dokumento na “Para sa mga nagpaplano na pumasok sa paaralan”. Mangyaring magpatuloy ayon sa paraan ng pagpasok na isinasaad sa dokumentong iyon.
  (3) Hindi maaaring tumugon sa mga katanungan tungkol sa pagtanggap ng entry sa pamamagitan ng telepono atbp.
 • Ang pinakamalapit na public transport
  JR= 15 min by foot galing sa Takachaya Station
  Kintetsu= bumaba sa Hisai station, higashi guchi (west exit), sumakay ng bus galing sa Sanko bus patungong Kumozu Koukan-cho o sa Karasu Koen, bumaba sa Takachaya Danchi Mae at lakarin ng 5 minuto.
 • Lugar para sa impormasyon, pagpaparehistro at pagsasagawa ng kurso
  〒514-0817 Tsu-shi, Takachaya Komori-cho 1176-2
  Mie Kenritsu Tsu Kouto Gijutsu Gakko
  Kinzoku Seikei-ka Nyukou Tanto: Hiraga, Maeda (Mga taong in charge sa metal modeling course)
  TEL 059-234-3135  FAX 059-234-3668

Homepage: https://www2.tcp-ip.or.jp/~tsutech/tanki/kinzoku/index.html

Impormasyon sa recruitment Japanese version ・ Portuguese version ・ Spanish version ・ English version