Mga pagsisikap na nauugnay sa edukasyon sa Japanese language sa Mie Prefecture

三重県における日本語教育に関する取組

2023/02/23 Thursday Anunsyo, Edukasyon

Mayroong mga Japanese language classes sa maraming lugar ng Mie Prefecture.

Mga Japanese language classes sa Mie Prefecture (website ng Mie Prefecture (website of Mie International Foundation-MIEF)

http://www.mief.or.jp/jp/nihongo_class.html (Japanese)

http://www.mief.or.jp/po/japanese_classes.html (Portuguese)

http://www.mief.or.jp/en/japanese_classes.html (English)

Ang mga lokal na Japanese classes ay hindi lamang mga lugar kung saan ang mga dayuhang residente ay natututo ng wikang Hapon, kundi pati na rin ang mga lugar kung saan ang mga dayuhang residente at mga residente ng Hapon ay maaaring kumonekta sa isa’t isa.  Huwag mag-atubiling bisitahin kami.  Depende sa silid-aralan, maaaring may mga paghihigpit sa lugar ng tirahan ng mag-aaral.  May slots din kami para sa online classes.

Ang mga nahihirapang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga klase sa wikang Hapon ay maaaring sumangguni sa Mie Consultation Support Center para sa mga Dayuhang Residente.

[Numero ng telepono] 080-3300-8077

[Mga oras ng pagtanggap] Lunes-Biyernes 9:00-17:00

*Tatanggapin din ang mga Linggo hanggang Marso 2023.

[Mga sinusuportahang wika] English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese.

Available din ang mga online na mapagkukunan para sa mga mas gustong mag-aral nang mag-isa.

Pag-uugnay at Pagpapalawak ng Buhay sa Japanese (Ahensiya para sa Cultural Affairs – Bunkacho):

https://tsunagarujp.bunka.go.jp/

Para sa mga kasangkot sa pagsuporta sa pag-aaral ng wikang Hapon, gumawa kami ng isang website upang magbahagi ng kapaki-pakinabang na impormasyon para sa edukasyon ng wikang Hapon.  Mangyaring bisitahin ito.

Platform ng Edukasyon sa Wikang Hapones ng Mie Prefecture

https://lookerstudio.google.com/reporting/859695c1-e488-46fd-8149-1d09effab364/page/FBsxC

Ang Mie Prefecture ay bumalangkas ng “Mie Japanese Language Education Promotion Plan” (Mieken Nihongo Kyouiku Suishin Keikaku – 三重県日本語教育推進計画) upang ang mga dayuhang nakatira sa Mie Prefecture ay matuto ng Japanese, at nagsisikap na mapabuti ang sistema ng pagtuturo ng wikang Hapon sa  pakikipagtulungan sa iba’t ibang entidad sa rehiyon.

Mie Prefecture Japanese Language Education Promotion Plan ~Para sa mga dayuhang nag-aaral ng Japanese bilang residente ~

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500306.htm

*sa wikang Japanese lamang

Mga Bakante para sa Metal Molding Course ng Tsu Technical School Abril 2023

2023/02/23 Thursday Anunsyo, Edukasyon

三重県立津高等技術学校 金属成形科 2023年度 4月入校生の募集

Certification

 1. JIS welding certification (SA-2F, SA-3F basic grade, 1-2F)
 2. Certification ng skill training course ng gas welding registered by <Mie Labor Bureau Director Registration Teacher Institution (Mie Labor Bureau No. 17-4)>
 3. Certification ng safety and health special education in Arc Welding
 4. Certificate of completion ng special education for free grinding and wheel replacement.
 5. (Optional) Slinging skill training course certificate <Registration training institution of Mie Labor Bureau (Mie Labor Bureau No. 20-2)>

Bilang ng maaaring sumali: 10

Training period

Abril 6, 2023 (Huwebes) hanggang Setyembre 5, 2023 (Martes) – Duration ng 6 na buwan

(Maliban sa Sabado, Linggo, holiday at mga araw kung saan hindi isinasagawa ang inire-rekumendang pagsasanay)

Oras ng pagsasanay: 8:30 ~ 15:40

Halaga

LIBRE ang tuition

Sa panahon ng entrance procedure, work expenditure, protective equipment, disaster insurance etc. ito ay nagkakahalaga ng 20,000 yen.

Sino ang maaaring  sumali

Yung mga taong motivated upang makakuha ng mga kasanayan at makahanap ng trabaho sa metal forming department at naaangkop sa mga sumusunod:

 1. Isang foreign national na may status of residence na walang restrictions sa pagtatrabaho.
  ※ Subalit, dapat mayroong daily conversation level sa wikang Japanese at nakakapagsulat at nakakapagbasa ng Hiragana
 2. Para sa mga taong walang work experience o kulang sa experience.

Vocational training entrance screening

Ang mga nais sumali sa pagsasanay ay dapat lumahok sa entrance examination.

 1. Araw ng exam

Unang screening: Pebrero 13, 2023 (Lunes)

Pangalawang screening: Marso 6, 2023 (Lunes)

Pangatlong screening: Marso 24, 2023 (Biyernes)

(Mangyaring tandaan na ang pangalawa at pangatlong screening ay hindi maipatutupad kung ang bilang ng mga kalahok ay umabot na sa kapasidad.)

 1. Para sa mga nais na makilahok sa entrance exam, mangyaring sumangguni sa Public Employment Security Office (Hello Work).
 2. Ang entrance examination content ay qualification test, hiragana test, individual interview.
 3. Mangyaring pumunta sa Tsu technical school ng 9:00 am ng petsa ng opening.
 4. Sa araw ng pagsusulit ay siguraduhin na dalhin ang:
 • Pansulat (black ballpoint pen, pencil, eraser)
 • Personal Seal (Hindi tatanggapin ang Shachihata)
 • Residence card (para lamang sa foreign nationals)
 • Hello Work Card and isa sa mga sumusunod:
 1. KOYO HOKEN JUKYU SHIKAKUSHA-SHO para sa mga tumatanggap ng seguro sa pagkawala ng trabaho.
 2. Para sa mga iba pa kaysa sa nabanggit sa itaas, magdala ng identification card (driver’s license, health insurance card, atbp.)

Paraan ng pagpasok

 1. Ang school decision notice at mga dokumento sa pagpaparehistro ay ipapadala lamang sa mga matagumpay na aplikante. Mangyaring magpatuloy ayon sa paraan ng pagpasok na isinasaad sa dokumentong iyon.
 2. I-enclose sa sulat ang decision notice at ipadala ang dokumento na “Para sa mga nagpaplano na pumasok sa paaralan”. Mangyaring magpatuloy ayon sa paraan ng pagpasok na isinasaad sa dokumentong iyon.
 3. Hindi maaaring tumugon sa mga katanungan tungkol sa pagtanggap ng entry sa pamamagitan ng telepono atbp.

Ang pinakamalapit na public transport

 • JR= 15 min by foot galing sa Takachaya Station
 • Kintetsu= bumaba sa Hisai station, higashi guchi (west exit), sumakay ng bus galing sa Sanko bus patungong Kumozu Koukan-cho o sa Karasu Koen, bumaba sa Takachaya Danchi Mae at lakarin ng 5 minuto.

Lugar para sa impormasyon, pagpaparehistro at pagtatapos ng kurso

〒514-0817 Tsu-shi Takachaya Komori-cho 1176-2

Mie Kenritsu Tsu Kouto Gijutsu Gakko

Kinzoku Seikei-ka Nyukou Tanto: Kato or Kitamura (mga taong in charge sa metal modeling course)

TEL 059-234-3135  FAX 059-234-3668)

TEL: 059-234-3135

FAX: 059-234-3668

Homepage: https://www2.tcp-ip.or.jp/~tsutech/tanki/kinzoku/index.html

Panfletos: