Dumadami ang mga kaso ng drunk driving o pagmamaneho ng lasing!

飲酒運転が増加しています

2023/10/04 Miyerkules Anunsyo, Kaligtasan

Noong 2023, tumaas ang bilang ng mga nakamamatay na aksidente dulot ng pagmamaneho ng lasing.  Sa pagtatapos ng Hunyo, mayroong 22 na aksidenteng nakamamatay na dulot ng mga lasing na driver, na tumaas ng anim kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon.  Mayroon ding apat na aksidente kung saan apat ang namatay bilang resulta ng mga driver na nagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alkohol.

Ang pag-inom at pagmamaneho ay ipinagbabawal hindi lamang sa mga kotse at motorsiklo, kundi pati na rin sa mga electric kickboard at iba pang sasakyan, at may parusa ng batas kung sakaling lumabag.  Ang pag-inom at pagmamaneho ng mga bisikleta ay ipinagbabawal din at maaaring parusahan kung sakaling may paglabag.

Ang pagmamaneho habang lasing ay isang krimen.  Ang pag-inom ng alak ay nakapipinsala sa iyong paghuhusga at pinapataas ang panganib ng isang malubhang aksidente sa trapiko.

Kung ang isang lasing na driver ay nagdulot ng isang aksidente sa trapiko na nagreresulta sa pinsala sa katawan o kamatayan, siya ay sasailalim sa mas malubhang parusa, tulad ng pabaya sa pagmamaneho para sa walang ingat na pagmamaneho.

Kabilang sa iba pang malisyosong pagkakasala ang pag-alok ng alak sa taong nagmamaneho ng sasakyan, pagbibigay ng sasakyan sa taong nagmamaneho sa ilalim ng impluwensya ng alak, at pagiging pasahero sa sasakyang minamaneho ng lasing na driver, lahat ng mga gawain na  mapaparusahan sa parehong paraan.

Kung may pagkakataon kang uminom, subukang gumamit ng pampublikong sasakyan, hilingin sa hindi lasing na magmaneho ng sasakyan at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang pagmamaneho ng lasing.

Magkaroon ng kamalayan na ang pagmamaneho ng lasing ay isang bagay na hindi kailanman dapat gawin, hindi kailanman dapat pahintulutan, hindi kailanman dapat pabayaan, at dapat na puksain.

Click here para sa impormasyon tungkol sa mga aksidenteng nauugnay sa pagmamaneho ng lasing.

Contact information (sa wikang Japanese lamang)

Mieken Kankyo Seikatsu-bu Kurashi Koutsu Anzen-ka Koutsu Anzen-han

Numero ng telepono: 059-224-2410

Mensahe sa lahat ng dayuhang residente na mayroong My Number Card

2023/10/04 Miyerkules Anunsyo, Kaligtasan

マイナンバーカードを持っている外国人住民の皆様へ

Kapagnagpa-extend ka ng inyong period of stay ng visa, dapat mo ring ipa-renew ang extension ng bisa ng iyong My Number card.

  • Ang validity period ng My Number card na ibinigay sa mga dayuhang residente ay hanggang sa expiration date ng kanilang visa period.
  • Ang petsa ng pag-expire ng My Number card ay hindi automatic na mare-renew kahit na ang period ng visa ay na-renew.
  • Kung hindi mo i-renew ang iyong My Number card sa city hall, ito ay mawawalan ng bisa.
  • Kung mag-expire ang iyong My Number card, kailangan mong magbayad ng reissuance fee (1,000 yen).

Kung hindi mo magawang i-renew ang iyong My Number Card dahil sa oras na kinakailangan para sa panahon ng inspeksyon sa pag-renew ng period of stay:

Maaari mong palawigin ang validity ng iyong My Number Card as loob ng hanggang dalawang buwan sa pamamagitan ng pagpapakita ng Zairyu Card na may selyo na “humihiling ng extension ng panahon ng pananatili” sa counter ng city hall (Zairyu Kikan Koushin Shinsei-chu – 在留期間更新申請中 ) kapag humihiling ng pag-renew ng period of stay.

I-click dito upang makita ang pamphlet [Portuguese]

I-click dito upang makita ang pamphlet [spanish]

I-click dito upang makitaang pamphlet [Vietnamese]

I-click dito upang makita ang pamphlet [simplified Chinese]

I-click dito upang makita ang pamphlet [Traditional Chinese]

I-click dito upang makita ang pamphlet [English]

I-click dito upang makita ang pamphlet [Korean]

I-click dito upang makita ang pamphlet  [Japanese]

KONSULTASYON

  Mga numero ng telepono kung saan maaari kang sumangguni tungkol sa My Number Card 0120-0178-27
Mga Wika at Oras ng Pagbubukas English, Chinese, Korean, Spanish at Portuguese 9:30~20:00
Thai, Nepali at Indonesian 9:00~18:00
Vietnamese at Filipino 10:00~19:00