Mensahe sa lahat ng dayuhang residente na mayroong My Number Card

マイナンバーカードを持っている外国人住民の皆様へ

2023/09/22 Friday Anunsyo, Kultura at Libangan

Kapagnagpa-extend ka ng inyong period of stay ng visa, dapat mo ring ipa-renew ang extension ng bisa ng iyong My Number card.

  • Ang validity period ng My Number card na ibinigay sa mga dayuhang residente ay hanggang sa expiration date ng kanilang visa period.
  • Ang petsa ng pag-expire ng My Number card ay hindi automatic na mare-renew kahit na ang period ng visa ay na-renew.
  • Kung hindi mo i-renew ang iyong My Number card sa city hall, ito ay mawawalan ng bisa.
  • Kung mag-expire ang iyong My Number card, kailangan mong magbayad ng reissuance fee (1,000 yen).

Kung hindi mo magawang i-renew ang iyong My Number Card dahil sa oras na kinakailangan para sa panahon ng inspeksyon sa pag-renew ng period of stay:

Maaari mong palawigin ang validity ng iyong My Number Card as loob ng hanggang dalawang buwan sa pamamagitan ng pagpapakita ng Zairyu Card na may selyo na “humihiling ng extension ng panahon ng pananatili” sa counter ng city hall (Zairyu Kikan Koushin Shinsei-chu – 在留期間更新申請中 ) kapag humihiling ng pag-renew ng period of stay.

I-click dito upang makita ang pamphlet [Portuguese]

I-click dito upang makita ang pamphlet [spanish]

I-click dito upang makitaang pamphlet [Vietnamese]

I-click dito upang makita ang pamphlet [simplified Chinese]

I-click dito upang makita ang pamphlet [Traditional Chinese]

I-click dito upang makita ang pamphlet [English]

I-click dito upang makita ang pamphlet [Korean]

I-click dito upang makita ang pamphlet  [Japanese]

KONSULTASYON

  Mga numero ng telepono kung saan maaari kang sumangguni tungkol sa My Number Card 0120-0178-27
Mga Wika at Oras ng Pagbubukas English, Chinese, Korean, Spanish at Portuguese 9:30~20:00
Thai, Nepali at Indonesian 9:00~18:00
Vietnamese at Filipino 10:00~19:00

Ang Coronavirus Vaccines pagkatapos ng September 20, 2023

2023/09/22 Friday Anunsyo, Kultura at Libangan

2023年9月20日以降の新型コロナウイルスワクチンについて

Mula Setyembre 20, 2023 pataas, lahat ng taong may edad na 6 na buwan at mas matanda ay magiging kwalipikado para sa monovalent vaccination laban sa Omicron (XBB.1.5) strain ng  coronavirus.

Sino ang maaaring makatanggap ng bakuna

  • Lahat ng taong may edad 5 taong gulang pataas na nakakumpleto ng kanilang unang dosis (una at pangalawang bakuna)
  • Lahat ng taong may edad sa pagitan ng 6 na buwan at 4 na taon na nakumpleto ang kanilang unang pagbabakuna (una, pangalawa at pangatlong bakuna)
  • Mga taong hindi pa nakakakuha ng kanilang unang bakuna

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang impormasyong ibinigay ng city hall

Ang paraan ng pamamahagi ng mga vaccination coupons ay naiiba sa bawat lungsod, kaya kakailanganin mong makipag-ugnayan sa bawat city hall para sa karagdagang impormasyon.

Mag-ingat sa mga scam!

Libre ang pagbabakuna (Libre ang pagbabakuna hanggang Marso 31, 2024).

Walang personal na impormasyon ang hihilingin sa pamamagitan ng telepono o email.

I-click dito para sa isang leaflet tungkol sa pagbabakuna pagkatapos ng ika-20 ng Setyembre (inihanda ng Ministry of Health, Labor and Welfare).

Mga Serbisyo sa Konsultasyon

Para sa mga katanungan sa maraming wika, mangyaring tawagan ang MieCo (Inquiry Center para sa mga Dayuhang Naninirahan sa Mie)

Numero ng telepono:

080-3300-8077

Lunes hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm (maliban sa Sabado, Linggo, mga araw ng paggunita at mga holiday ng Bagong Taon at Bagong Taon)

Ang mga available na wika ay English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese.