Coronavirus: ano ang gagawin kung masama ang pakiramdam mo

【新型コロナウイルス】体調に異変を感じたら

2023/05/29 Monday Anunsyo, Coronavirus

Ano ang gagawin kung sa tingin mo ay nahawa ka na ng coronavirus

Bago pumunta sa isang institusyong medikal:

 • Suriin ang iyong mga sintomas at ang iyong mga gamot.
 • I-verify gamit ang isang test kit na inaprubahan ng gobyerno.

Kung positive ang test

Kung ang mga sintomas ay banayad, simulan ang paggamot sa bahay kung saang lugar pwede.

Kapag negative ang result

Kung may mga sintomas, magpatuloy sa mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon tulad ng pagsusuot ng mask at paghuhugas ng iyong mga kamay.

*Ang mga taong may mataas na panganib na magkaroon ng malubhang karamdaman, tulad ng mga matatanda, mga taong may sakit, mga buntis, atbp., at mga taong may malubhang sintomas na gustong tumanggap ng medikal na atensyon, ay dapat makipag-ugnayan sa isang medikal na pasilidad.

Makipag-ugnayan nang maaga sa isang institusyong medikal kapag pupunta para sa isang medikal na pagsusuri

Mangyaring gawin ang mga kinakailangang hakbang sa pagkontrol sa impeksyon kapag bumibisita sa mga institusyong medikal, parmasya at pasilidad para sa mga matatanda.

Ang coronavirus ay lubos na nakakahawa, kaya magsuot ng mask upang maprotektahan ang mga taong nasa mataas na panganib na lumala ito

Mga bagay na dapat ihanda kapag masama ang pakiramdam mo

 • Novel coronavirus antigen qualitative test kit.

*Pumili ng “in vitro diagnostic” na inaprubahan ng gobyerno (Taigai Shindan-yo Iryo-hin) o mga test na “category 1”.  Ang “Research use” ay hindi inaprubahan ng gobyerno.

 • Mga gamot na antipirina at analgesic
 • Mga detalye sa pakikipag-ugnayan para sa konsultasyon sa telepono

Bukas ang mga consultation center ng 24 horas, kabilang ang Sabado, Linggo at holiday(sa wikang Japanese lamang)

Kuwana Public Health Center: 0594-24-3619

Ise Public Health Center: 0596-27-5140

Yokkaichi Public Health Center: 059-352-0594

Iga Public Health Center: 0595-24-8050

Suzuka Public Health Center: 059-392-5010

Owase Public Health Center: 0597-23-3456

Tsu Public Health Center: 059-223-5345

Kumano Public Health Center: 0597-89-6161

Matsusaka Public Health Center: 0598-50-0518

Kung nais mong kumonsulta sa wikang banyaga, tumawag sa Mieco (Mie Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente).

Numero ng telepono: 080-3300-8077

Mga oras ng pagbubukas: Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 am hanggang 5:00 pm (sarado tuwing Sabado, Linggo, holiday at holiday ng katapusan ng taon at Bagong Taon).

Mga magagamit na wika: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese.

Coronavirus: Ano ang mga pagbabago pagkatapos ng pagbaba sa category 5 ng infectious diseases

2023/05/29 Monday Anunsyo, Coronavirus

【新型コロナウイルス】5類感染症への移行で変わること

 1. Hindi na kakailanganing magsagawa ang City Hall ng mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon
 • Ang mga tao ay hinihikayat na gumawa ng kanilang sariling hakbang sa pag-iwas sa impeksyon.
 1. Hindi na kinakailangan i-require sa ilalim ng batas na iwasang lumabas ng iyong tahanan
 • Inirerekomenda na iwasan ang paglabas sa loob ng 5 araw pagkatapos ng simula ng mga sintomas.
 • Inirerekomenda na magsuot ng mask sa loob ng 10 araw pagkatapos ng simula ng mga sintomas.
 • Ang pag monitor sa kalusugan ng mga health center ay hindi na isasagawa.
 1. Ang pagkakakilanlan ng pasyente (notification at pagpaparehistro) ay tatanggalin
 • Ang pamamahagi ng mga test kits at mga sentro ng pagpaparehistro para sa mga positibong kaso ay isinara.
 • Wala nang pagkakakilanlan ng mga taong close contact (wala nang mga kahilingang manatili sa bahay).
 1. Ang araw-araw na paglalathala ng bilang ng mga bagong kaso at ang kabuuang bilang ng mga bagong kaso ay hindi na isasagawa
 • Ang paglalathala ng mga impeksyon ay gagawin na lamang ng isang beses sa isang linggo.
 1. Ang pagbibigay ng medikal na paggamot sa isang malawak na hanay ng mga institusyong medikal ay magiging isang layunin

*I-click dito para sa impormasyon tungkol sa Medical Consultation and Examination Centers (sa wikang Japanese lamang).

 1. Ang mga gastos sa paggamot ay dapat bayaran ng pasyente (maliban sa ilang mga kaso)
 • Mula sa mga gastos sa paggamot, ang pampublikong tulong pinansyal ay patuloy na ibibigay para sa “gastos ng mga mamahaling gamot laban sa coronavirus” at “bahagi ng mga gastos sa medikal ng pagpapaospital”.

*Para sa impormasyon sa pampublikong tulong pinansyal, i-click dito (sa wikang Japanese lamang).

 1. Isasara ang mga libreng serbisyo sa pagsusuri (mga parmasya at institusyong medikal).
 • Bumili ng iyong sariling qualitative antigen test kit at magtest ng sarili.
 1. Ang operasyon ng mga pasilidad ng tirahan at paggamot ay wawakasan.
 2. Ang pulse oximeter loan ay wawakasan.
 • Ang tulong sa pagkain ay natapos noong katapusan ng Marso.
 1. Ang pagpapalabas ng mga abiso sa panahon ng medikal na paggamot ay wawakasan.
 • Kung kinakailangan, gumamit ng mga dokumentong inisyu ng mga institusyong medikal, atbp., na nagpapakita ng mga resulta ng pagsusulit bilang kapalit.