Pinagsamang mensahe mula sa mga gobernador ng Aichi, Gifu at Mie Prefecture para sa pag-iwas as impeksyon ng coronavirus

中国公安局等を騙る詐欺電話に注意!!

2023/08/21 Lunes Anunsyo, Kaligtasan

Patuloy ang pagkalat ng coronavirus sa buong bansa.  May mga alalahanin tungkol sa pagkalat sa Aichi, Gifu at Mie prefecture.

Sa pagsisimula ng summer holidays at sa nalalapit na Obon Festival na isang panahon kung saan ang bilang ng pakikipag-ugnayan sa mga tao ay malaki, tulad ng pag-uwi sa sariling bayan, pagtravel at pagdalo sa mga event ay nagpapataas ng pagkalat ng mga impeksyon.

Kung magpapatuloy ang sitwasyon, may posibilidad na magkaroon ng panganib as sistema ng mga hospital. Gayundin, ang mga matatanda at mga taong may pinagbabatayan na mga medikal na kondisyon ay nasa mas mataas na panganib na magkasakit kung sila ay nahawahan.

Hinihimok ka ng mga gobernador na gumawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas upang maiwasan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay na magkasakit at upang mabawasan ang pasanin sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan.  Isaalang-alang din ang aktibong pagbabakuna sa iyong sarili ng bagong bakuna sa coronavirus.

Mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon

  • Regular na bentilasyon
  • Hugasan at disimpektahin ang mga kamay nang madalas
  • Magsuot ng mask kapag bumibisita sa mga institusyong medikal at pasilidad para sa mga matatanda
  • Kapag nakatagpo ng mga matatandang tao o mga taong may pinagbabatayan na mga kondisyong medikal, magkaroon ng kamalayan sa mga pagbabago sa kanilang pisikal na kondisyon at magsuot ng mask

I-click dito para tingnan ang pinagsamang mensahe (sa wikang Japanese lamang) mula sa mga gobernador ng Aichi, Gifu at Mie prefecture

Pinagsamang mensahe mula sa mga gobernador ng Aichi, Gifu at Mie Prefecture para sa pag-iwas as impeksyon ng coronavirus

2023/08/21 Lunes Anunsyo, Kaligtasan

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた愛知・岐阜・三重3県知事共同メッセージ

Patuloy ang pagkalat ng coronavirus sa buong bansa.  May mga alalahanin tungkol sa pagkalat sa Aichi, Gifu at Mie prefecture.

Sa pagsisimula ng summer holidays at sa nalalapit na Obon Festival na isang panahon kung saan ang bilang ng pakikipag-ugnayan sa mga tao ay malaki, tulad ng pag-uwi sa sariling bayan, pagtravel at pagdalo sa mga event ay nagpapataas ng pagkalat ng mga impeksyon.

Kung magpapatuloy ang sitwasyon, may posibilidad na magkaroon ng panganib as sistema ng mga hospital.  Gayundin, ang mga matatanda at mga taong may pinagbabatayan na mga medikal na kondisyon ay nasa mas mataas na panganib na magkasakit kung sila ay nahawahan.

Hinihimok ka ng mga gobernador na gumawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas upang maiwasan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay na magkasakit at upang mabawasan ang pasanin sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan.  Isaalang-alang din ang aktibong pagbabakuna sa iyong sarili ng bagong bakuna sa coronavirus.

Mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon

  • Regular na bentilasyon
  • Hugasan at disimpektahin ang mga kamay nang madalas
  • Magsuot ng mask kapag bumibisita sa mga institusyong medikal at pasilidad para sa mga matatanda
  • Kapag nakatagpo ng mga matatandang tao o mga taong may pinagbabatayan na mga kondisyong medikal, magkaroon ng kamalayan sa mga pagbabago sa kanilang pisikal na kondisyon at magsuot ng mask

I-click dito para tingnan ang pinagsamang mensahe (sa wikang Japanese lamang) mula sa mga gobernador ng Aichi, Gifu at Mie prefecture