Nais mo bang magpa-HIV test?

HIV検査を受けてみませんか?

2023/08/28 Lunes Anunsyo, Kalusugan

Lahat ng mga health center (hokenjo) sa Mie Prefecture ay nag-aalok ng mga konsultasyon sa AIDS at HIV testing.

Bilang karagdagan sa pagsusuri sa HIV, maaari ka ring magpa-test para sa hepatitis B, hepatitis C at syphilis virus.

Kung nag-aalala ka tungkol sa iyong kalusugan, gamitin ang pagkakataong ito upang magpa-test.

  • Ang test ay anonymous at libre

Available ang mga konsultasyon sa mga karaniwang araw mula 8:30 am hanggang 5:00 pm.

Suriin ang chart sa ibaba para sa mga petsa at oras ng testing.

  • Ano ang HIV at AIDS?

Ang impeksyon sa HIV ay hindi nangangahulugang AIDS.

Ang AIDS ay isang sakit kung saan ang immune system ay humina dahil sa impeksyon sa HIV, at sa kalaunan ay nagkakaroon ng malubhang sakit.

  • Ano ang kasalukuyang kalagayan ng HIV at AIDS?

Ang pagsisimula ng mga sintomas ng AIDS ay maiiwasan sa pamamagitan ng maagang pagtuklas ng impeksyon at pagsisimula at pagpapatuloy ng paggamot, salamat sa mga pagsulong ng medikal.

  • Anong uri ng pagsusuri ang HIV test?

Ang pagsusuri ay isinasagawa sa sumusunod na pagkakasunud-sunod: pagtanggap, konsultasyon bago ang pagsusulit at pagkolekta ng dugo (ilang mls).  Ang resulta ay iniulat pagkatapos ng 1 linggo.

  • Kailan ginagawa ang pagsusuri sa HIV?

Ang mga unang yugto ng impeksyon sa HIV ay maaaring hindi matukoy ng pagsusuri.  Kung gusto mong makatiyak kung ikaw ay nahawaan o hindi, magpasuri ng hindi bababa sa tatlong buwan pagkatapos ng posibleng impeksyon.

Health Centers Telephone (sa wikang Japanese lamang) Araw ng examination at oras (Sarado tuwing Holiday at  New Year holiday sa pagitan ng December 28 at January 3)
Kuwana Hokenjo 0594-24-3625 Tuwing Martes 1:00 pm hanggang 2:30 pm
Suzuka Hokenjo 059-382-8672 Tuwing Martes (*1)  Mula 9am hanggang 10:30am
Tsu Hokenjo 059-223-5184 Tuwing Martes (*2)  Mula 3pm hanggang 4.30pm
Matsusaka Hokenjo 0598-50-0531 Tuwing una at ikatlong Martes ng buwan (*3)  Mula 1:00 pm hanggang 2:30 pm
Ise Hokenjo 0596-27-5137  Tuwing ikalawa at ikaapat na Martes ng buwan (*3)  Mula 9am hanggang 11am
Iga Hokenjo 0595-24-8045  Tuwing una at ikatlong Martes ng buwan (*3)  Mula 9am hanggang 11am
Owase Hokenjo 0597-23-3454  Tuwing ikalawa at ikaapat na Martes ng buwan  Mula 9am hanggang 10am
Kumano Hokenjo 0597-89-6115  Tuwing ikalawa at ikaapat na Martes ng buwan (*3)  Mula 1:00 pm hanggang 2:30 pm
Yokkaichi Hokenjo 059-352-0595 Tuwing Miyerkules mula 1pm hanggang 3pm Ikaapat na Miyerkules ng buwan, mula 5:30pm hanggang 7pm

*1 Hanggang sa katapusan ng Agosto, bukas sa una at ikatlong Martes ng buwan

*2 Hanggang sa katapusan ng Setyembre, bukas sa ikalawa at ikaapat na Martes ng buwan

*3 Kinakailangan ang pagpapareserba

Pinagsamang mensahe mula sa mga gobernador ng Aichi, Gifu at Mie Prefecture para sa pag-iwas as impeksyon ng coronavirus

2023/08/28 Lunes Anunsyo, Kalusugan

中国公安局等を騙る詐欺電話に注意!!

Patuloy ang pagkalat ng coronavirus sa buong bansa.  May mga alalahanin tungkol sa pagkalat sa Aichi, Gifu at Mie prefecture.

Sa pagsisimula ng summer holidays at sa nalalapit na Obon Festival na isang panahon kung saan ang bilang ng pakikipag-ugnayan sa mga tao ay malaki, tulad ng pag-uwi sa sariling bayan, pagtravel at pagdalo sa mga event ay nagpapataas ng pagkalat ng mga impeksyon.

Kung magpapatuloy ang sitwasyon, may posibilidad na magkaroon ng panganib as sistema ng mga hospital. Gayundin, ang mga matatanda at mga taong may pinagbabatayan na mga medikal na kondisyon ay nasa mas mataas na panganib na magkasakit kung sila ay nahawahan.

Hinihimok ka ng mga gobernador na gumawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas upang maiwasan ang iyong sarili at ang iyong mga mahal sa buhay na magkasakit at upang mabawasan ang pasanin sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan.  Isaalang-alang din ang aktibong pagbabakuna sa iyong sarili ng bagong bakuna sa coronavirus.

Mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon

  • Regular na bentilasyon
  • Hugasan at disimpektahin ang mga kamay nang madalas
  • Magsuot ng mask kapag bumibisita sa mga institusyong medikal at pasilidad para sa mga matatanda
  • Kapag nakatagpo ng mga matatandang tao o mga taong may pinagbabatayan na mga kondisyong medikal, magkaroon ng kamalayan sa mga pagbabago sa kanilang pisikal na kondisyon at magsuot ng mask

I-click dito para tingnan ang pinagsamang mensahe (sa wikang Japanese lamang) mula sa mga gobernador ng Aichi, Gifu at Mie prefecture