Tayo’y maghanda sa paglisan kapag may sakuna!

避難に関する情報の意味と非常持ち出し品・備蓄品について

2017/09/20 Wednesday Kurso tungkol sa kalamidad

Ang Japan ay may mataas na bilang ng sakuna. Hindi natin alam kung kailan mangyayari ang mga sakuna katulad ng lindol, tsunami, landslides na dulot ng malakas na pag-ulan at bagyo, baha, atbp. Upang maprotektahan ang ating buhay at mabawasan ang pinsala, mahalaga na maunawaan ang tamang impormasyon, makapag handa sa emerhensiyang sitwasyon, at kalmadong gumawa ng aksyon tuwing may darating na sakuna. Para sa layuning ito, oras na para ipaalam ang tungkol sa kahulugan ng mga impormasyon sa mga evacuation at emergency items at pag stock ng mga bagay.

Unawain ang tamang impormasyong ipapahayag tungkol sa evacuation

Ang pinakamahalagang bagay sa paglisan tuwing may magaganap na sakuna ay ang paglisan ng maaga base sa inyong sariling paghuhusga kung makakaramdam ng panganib. Sa oras ng kalamidad, ang alkalde ng lungsod ay mag-aanunsyo ng impormasyon tungkol sa paglisan. Sa pamamagitan ng pag-unawa ng tama sa kahulugan ng mga impormasyong ito, maaari kang makakilos ng kalmado.

Paghahanda para sa paglisan ・ Simula ng paglisan para sa mga matatanda atbp

Ipapahayag ito kapag ang posibilidad ng pinsala sa tao ay tataas.

・ Mangyaring simulan ang paglisan para sa mga taong may pisikal na kapansanan, matatanda, sanggol, atbp. na nangangailangan ng oras upang lumikas at ang kanilang mga tagasuporta.

・ Para naman sa ibang tao mangyaring maghanda para sa paglisan.

Rekomendasyon ng evacuation

Ito ay ipapahayag kapag ang posibilidad ng pinsala sa tao ay tataas. Dagdag pa dito,

・ Sa mga makakapag-evacuate ng normal, mangyaring lumikas agad sa lugar ng evacuation.

・ Sa mga sitwasyon kung saan mapanganib ang pagpunta sa labas o kapag nasa labas, mangyaring lumikas sa isang kalapit na ligtas na lugar o mag evacuate sa mas ligtas na parte ng iyong tahanan.

Mga instruction ng paglisan (emergency)

Ipapahayag ito kapag natukoy na ang panganib ng pinsala sa tao ay napakataas.

・Ang mga taong hindi pa lumilikas ay dapat na lumisan agad sa lugar ng evacuation.

・Sa mga sitwasyon kung saan mapanganib ang pagpunta sa labas o kapag nasa labas, mangyaring lumikas sa isang kalapit na ligtas na lugar o mag evacuate sa mas ligtas na parte ng iyong tahanan.

Ang antas ng panganib ng mga impormasyong ito ay

 

 

mas mataas na pahayag para sa pag evacuate. Gayunpaman, pakitandaan na hindi kinakailangang ipahayag sa order na ito.

I-check ang mga items na dadalhin at mga kailangang i-stock na bagay

Ang mga emergency items na dadalhin ay ang mga importanteng bagay na kinakailangang sa paghahanda sa panahon ng paglisan. Piliin kung ano ang kailangan mo ayon sa indibidwal na kalagayan at ng pamilya. Gayundin, i-check ito nang hindi bababa sa isang beses sa isang taon at ilagay ito sa isang lokasyon na madaling dalhin. Isama sa items ang mga kinakailangang gamot, pagkain at iba pa alinsunod sa kalagayan ng pamilya, tulad ng mga matatanda, taong may allergies at mga sanggol.

Halimbawa ng mga emergency items:

Mangyaring i-click dito upang ma-download ang “emergency item check list” (PDF file).

Ilagay ang mga emergency items sa backpack o bag, Siguraduhin lang na makakagalaw ng malaya ang dalawang kamay habang bitbit ang bag.

Sa mga evacuation center, may posibilidad na ang pamimigay ng pagkain at iba pa ay maantala pagkatapos ng kalamidad. Maghanda tayo ng mga pagkain at inuming tubig atbp. para sa 3 araw o higit pa bawat tao. Maghanda tayo ng mga stockpile (pagkain, tubig at iba pa) na maaaring maimbak ng mahabang panahon.

Ang mga sakuna tulad ng lindol, tsunami, baha at iba pang mga kalamidad na nagdudulot sa atin ng pinsala ay tiyak na magaganap. Lalo na kapag nakatira sa Mie Prefecture, hindi mo maiiwasan ang ganitong sakuna. Mag handa ng lubusan para sa pang araw-araw at para sa mga sakuna, panatilihing isaisip ito. Ito ay ang “Kasanayan sa Disaster Prevention”. Upang maprotektahan ang mahalagang buhay at mga bagay, mangyaring isulong sa pang-araw-araw ang pag-iwas sa sakuna

Upang hindi makaranas ng problema sa Internet shopping ~Mga puntos na kailangang pansinin tuwing gagamit ng overseas online mail order~

2017/09/20 Wednesday Kurso tungkol sa kalamidad

インターネットショッピングでトラブルに遭わないために ~海外ネット通販利用時の注意点~

Dahil hindi nakikita ang mga ginagawang aktuwal na transaksyon sa Internet, ang anonimity nito ay mataas kaya’t maaaring may mangyaring problema. Lalo na sa mga nakaraang taon, ang bilang ng mga problema sa overseas operators na nagbebenta ng produkto sa internet sa Japan ay dumadami.

Mag-ingat sa mga produktong napaka-mura keysa sa regular na selling price

Ang pagresolba ng problema sa ginawang transaksyon sa mga overseas operator ay napaka-hirap kapag may mga alok katulad ng “Napaka-murang sikat na branded na produkto” atbp, at nakapagbayad sa pamamagitan ng advance payment o pagbayad gamit ang credit card, at nagkaroon ng problema katulad ng “hindi pagdating ng produkto”, “peke o pangit na kalidad na produkto”, “maling kulay o size”, atbp.

Mag-ingat na hindi lalabag sa batas ng Japan sa pag-import o paggamit ng mga produkto

Kapag nag-order ng mga produkto mula sa ibang bansa, mangyaring tiyaking at suriin kung ang pagbili, pagmamay-ari o paggamit ng item na bibilhin ay hindi mahigpit na ipinagbabawal ng batas sa Japan. Kinakailangan din suriin kung ang pag-import sa Japan ay ipinagbabawal ng Washington Convention atbp.

Mag-ingat sa ganitong mga uri ng site! Paano matutukoy ang mga kahinahinalang site

・Hindi nakalista ang profile ng kumpanya. Hindi matukoy ang pangalan ng kumpanya.

・Ang impormasyon ng contact ay hindi nakalagay. Ang address, numero ng telepono, responsableng tao at iba pa ay hindi nakalista.

・Kahit na nakalista ang address overseas, kaduda-duda kung talagang totoo ito.

・Kahit na nakasaad na may address sa Japan, ito ay isang address na tila hindi totoo at kahinahinala.

・Kahit na nakalista ang numero ng telepono, ito ay isang numero ng mobile o isang numero na wala sa Japan.

・Ang estilo ng pagpapahayag ay binibigyang kahulugan bilang isang literal na translation ng isang wikang banyaga, ito ay isang hindi likas na pagpapahayag bilang isang salita

Dagdag pa dito, sa mga auctions at flea market sites na kung saan mabilis na dumadami ang mga gumagamit, kasama na dito ang overseas online mail order, madalas ang makakalaban mo dito ay hindi isang business operator. Kapag ang counterpart mo ay isang indibiduwal, walang espesyal na batas na magpo-protekta sa mga consumers. Dahil isinasagawa ang mga transaksyon at trading “at your own risk”, mangyaring mag-ingat dito.

Consultation window para sa mga taong may problema

JADMA(ジャドマ)Nihon Tsushin Hanbai Kyokai (Japan Mail Order Association)

TEL 03-5651-1122  ※Japanese only (10am-12pm, 1pm-4pm Sabado, Linggo, Holiday)

http://www.jadma.org/

 Consumer hotline

TEL: 188 (いやや)

※ Kapag tumawag sa telepono, may ipapatugtog na anunsyo at gagabayan kayo sa

municipal consumption consultation window ng inyong lugar o sa Mie Ken Shohi Seikatsu Center (Mie Prefecture Consumption Life Center).