Ang bilang ng mga dayuhang residente sa prefecture ay bumaba sa 54,854 (- 0,6% noong nakaraang taon)

県内の外国人住民数が54,854人(前年比-354人、-0.6%)に減少しました

2021/03/04 Thursday Paninirahan

Resulta ng citizenship ng mga dayuhang residente / Panrehiyong Survey ng Populasyon (as of December 31, 2020)

Ang Mie Prefecture ay nagsasagawa ng mga survey nang isang beses sa isang taon sa bilang ng mga dayuhang residente.

Ang balangkas ng mga resulta ng survey ay ang mga sumusunod. Para sa mga detalye, tignan ang website ng Mie Ken Diversity Shakai Suishin-ka (lamang sa japanese).

https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0011500302.htm

Resulta ng Survey

 1. Bilang ng mga dayuhang naninirahan sa Mie Prefecture sa katapusan ng 2020
  54,854 katao (pagbaba ng 354 katao, -0,6% kaysa sa nakaraang taon)
 2. Porsyento ng mga dayuhang residente sa kabuuang populasyon ng prefecture
  3.05% (+0,01 sa nakaraang taon)
  * Ito ay lumampas sa talaan ng 3.04% noong 2019.
 3. Bilang ng mga dayuhang residente sa nasyonalidad / rehiyon
Ranggo Bansa Residentes Ratio Dagdag/
Bawas ng bilang
Dagdag/
Bawas
Ratio
1 Brasil 13.219 24,1% -81 -0,6%
2 Vietnã 9.156 16,7% 846 10,2%
3 China 7.390 13,5% -887 -10,7%
4 Filipinas 7.266 13,3% -49 -0,7%
5 Coreia do Sul 4.128 7,5% -181 -4,2%
6 Peru 3.094 5,6% 41 1,3%
7 Indonésia 1.871 3,4% -6 -0,3%
8 Tailândia 1.711 3,1% 18 1,1%
9 Nepal 1.476 2,7% -35 -2,3%
10 Bolívia 988 1,8% 18 1,9%
Outros 4.555 8,3% -38 -0,8%
Total 54.854 100,0% -354 -0,6%
 1. Bilang ng mga dayuhang naninirahan sa pamamagitan ng lungsod at bayan Top 10 Munisipalidad
Ranggo Lungsod Residentes Ratio Dagdag/
Bawas ng bilang
Dagdag/
Bawas
Ratio
1 Yokkaichi 10.618 19,4% 92 0.9%
2 Tsu 8.894 16,2% -340 -3.7%
3 Suzuka 8.764 16,0% 106 1,2%
4 Iga 5.575 10,2% -140 -2,4%
5 Kuwana 4.699 8,6% 57 1,2%
6 Matsusaka 4.556 8,3% -39 -0.8%
7 Inabe 2.130 3,9% -86 -3,9%
8 Kameyama 2.031 3,7% -58 -2,8%
9 Ise 1.155 2,1% 60 5,5%
10 Nabari 1,046 1,9% -42 -3,9%
 1. Porsyento ng bilang ng mga dayuhang residente sa pamamagitan ng lungsod at bayan Top 10 munisipalidad
Ranggo Pangalan ng munisipalidad Residentes Bilang ng dayuhan residente Bilang ng populasyon ng hapon
1 Kisosaki 8,47% 525 5.670
2 Iga 6,21% 5.575 84.196
3 Inabe 4,69% 2.130 43.263
4 Suzuka 4,40% 8.764 190.328
5 Kameyama 4,10% 2.031 47.525
6 Kawagoe 4,07% 620 14.613
7 Yokkaichi 3,41% 10.618 300.733
8 Kuwana 3,33% 4.699 136.592
9 Tsu 3,22% 8.894 267.178
10 Matsusaka 2,81% 4.556 157.442
Total 3,05% 54.854 1.745.866

Tungkol sa tulong ng mga kailangang bayaran para sa enrollment 2021

2021/03/04 Thursday Paninirahan

小中学校に通うお子さんを持つ保護者の方へ 就学に必要な費用の援助について

Para sa mga magulang na may mga anak na pumapasok sa elementarya at junior high school

Para sa mga may problema sa gastusin ng compulsory education ng anak (elementarya at junior high school), ang bawat lungsod ay nagbibigay ng tulong para sa mga gastos na kinakailangan para sa pag-enroll. Kailangan mong mag-apply para makatanggap ng tulong. Ang mga gastusin na kasali sa tulong na matatanggap ay ang mga sumusunod.

<Ang mga kasali sa tulong(halimbawa)>

 1. School Supplies / Pamasahe papunta sa School (kasama na ang mga miscellaneous School Supplies)
 2. School lunch fee
 3. Bayad sa Extracurricular Activity
 4. Mga gastos sa medisina
 5. Ang paggasta na nauugnay sa pagpapatala sa paaralan
 6. Bayad sa School trip, atbp.

<Dokumento sa aplikasyon>

Ang mga form ng aplikasyon ay maaaring makuha sa elementarya at junior high school at board of education. Ang destinasyon ng pagsusumite at ang deadline ay magkakaiba din sa bawat bayan at lungsod. Ang mga nagnanais na makatanggap ng tulong ay dapat kumonsulta sa elementarya at junior high school at mga komiteng pang-edukasyon ng mga munisipyo sa lalong madaling panahon. Kinakailangan din mag-apply kada taon. Kung nais mong magpatuloy hanggang sa buong taon ng 2021, kakailanganin mong mag-apply muli.

Mga kondisyon upang makatanggap

Upang makatanggap ng tulong, kinakailangang matugunan ang mga kondisyon at pamantayan ng bawat lungsod. Dahil magkakaiba ang mga kondisyon at pamantayan depende sa bawat lungsod, mangyaring makipag-ugnay sa board of education ng bawat lungsod. Para sa reference, ang mga kondisyon ng Tsu City ay nakalista sa ibaba.

Sanggunian: Kapag sa Tsu

Ang mga nakatira sa Tsu City, ay makakasali sa alinmang mga sumusunod sa taong 2020 o 2021

 1. Ang mga taong tumigil o nawalan ng seikatsu hogo o welfare.
 2. Ang mga tao na may tax exemption o pagbabawas o exemption mula sa citizen tax
 3. Ang mga tumatanggap ng allowance support ng bata
 4. Ang mga nahihirapan na mga magulang na makapagbayad ng gastusin na kailangan para sa pag-enroll dahil sa mga espesyal na dahilan o sitwasyon.

*Sanggunian: Basehan ng halaga ng kinikitang  sweldo para makatanggap ng tulong

Halaga ng standard income 2 Household 3 Household 4 Household 5 Household
Household total income Humigit-kumulang 2.00 milyong yen Humigit-kumulang 2.60 milyong yen Humigit-kumulang 3.10 million yen Humigit-kumulang 3.30 million yen

*Ito ang mga pamantayan para sa lungsod ng Tsu at maaaring magbago ayon sa munisipalidad. Ang pamantayan ng pagkalkula ay mag-iiba depende sa bilang ng mga sambayanan, edad, atbp.