Tungkol sa tulong ng mga kailangang bayaran para sa enrollment 2021

小中学校に通うお子さんを持つ保護者の方へ 就学に必要な費用の援助について

2021/02/10 Miyerkules Anunsyo, Edukasyon

Para sa mga magulang na may mga anak na pumapasok sa elementarya at junior high school

Para sa mga may problema sa gastusin ng compulsory education ng anak (elementarya at junior high school), ang bawat lungsod ay nagbibigay ng tulong para sa mga gastos na kinakailangan para sa pag-enroll. Kailangan mong mag-apply para makatanggap ng tulong. Ang mga gastusin na kasali sa tulong na matatanggap ay ang mga sumusunod.

<Ang mga kasali sa tulong(halimbawa)>

 1. School Supplies / Pamasahe papunta sa School (kasama na ang mga miscellaneous School Supplies)
 2. School lunch fee
 3. Bayad sa Extracurricular Activity
 4. Mga gastos sa medisina
 5. Ang paggasta na nauugnay sa pagpapatala sa paaralan
 6. Bayad sa School trip, atbp.

<Dokumento sa aplikasyon>

Ang mga form ng aplikasyon ay maaaring makuha sa elementarya at junior high school at board of education. Ang destinasyon ng pagsusumite at ang deadline ay magkakaiba din sa bawat bayan at lungsod. Ang mga nagnanais na makatanggap ng tulong ay dapat kumonsulta sa elementarya at junior high school at mga komiteng pang-edukasyon ng mga munisipyo sa lalong madaling panahon. Kinakailangan din mag-apply kada taon. Kung nais mong magpatuloy hanggang sa buong taon ng 2021, kakailanganin mong mag-apply muli.

Mga kondisyon upang makatanggap

Upang makatanggap ng tulong, kinakailangang matugunan ang mga kondisyon at pamantayan ng bawat lungsod. Dahil magkakaiba ang mga kondisyon at pamantayan depende sa bawat lungsod, mangyaring makipag-ugnay sa board of education ng bawat lungsod. Para sa reference, ang mga kondisyon ng Tsu City ay nakalista sa ibaba.

Sanggunian: Kapag sa Tsu

Ang mga nakatira sa Tsu City, ay makakasali sa alinmang mga sumusunod sa taong 2020 o 2021

 1. Ang mga taong tumigil o nawalan ng seikatsu hogo o welfare.
 2. Ang mga tao na may tax exemption o pagbabawas o exemption mula sa citizen tax
 3. Ang mga tumatanggap ng allowance support ng bata
 4. Ang mga nahihirapan na mga magulang na makapagbayad ng gastusin na kailangan para sa pag-enroll dahil sa mga espesyal na dahilan o sitwasyon.

*Sanggunian: Basehan ng halaga ng kinikitang  sweldo para makatanggap ng tulong

Halaga ng standard income 2 Household 3 Household 4 Household 5 Household
Household total income Humigit-kumulang 2.00 milyong yen Humigit-kumulang 2.60 milyong yen Humigit-kumulang 3.10 million yen Humigit-kumulang 3.30 million yen

*Ito ang mga pamantayan para sa lungsod ng Tsu at maaaring magbago ayon sa munisipalidad. Ang pamantayan ng pagkalkula ay mag-iiba depende sa bilang ng mga sambayanan, edad, atbp.

MAHALAGA! Ang State of Emergency Alert sa Mie ay pinalawak hanggang Marso 7, 2021

2021/02/10 Miyerkules Anunsyo, Edukasyon

【重要】三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」を延長します(2021年3月7日まで)

Emergency Alert”.  Gayunpaman, ang bilang ng mga bagong nahawaang tao ay palaging mataas, at ang mga institusyong medikal ay nakaharap sa isang napakahirap na sitwasyon.

Upang maprotektahan ang kalusugan at buhay ng lahat ng mga mamamayan, nagpasya ang lalawigan na pahabain ang panahon ng “Mie prefecture guidance ver.8 (sa Japanese lang)” at ang “Mie Coronavirus Emergency Alert Status” hanggang Marso 7, 2021.

Kung ang sitwasyon ay umayos nang maaga keysa sa iskedyul, ang state of emergency ay maaaring iangat nang maaga.

Hinihiling ng lalawigan ang lahat ng mga mamamayan na obserbahan ang mga sumusunod na puntos.

1 – Para as lahat ng mamamayan ng Mie

 1. Mga hakbang as pag-iwas
 • Iwasan ang pagpunta sa mga restaurants, izakaya, bar, privatte party at iba pang mga lugar, at lumahok sa mga event sa karaoke o iba pang mga kapaligiran kung saan ang mga tao ay maaaring makipag-usap nang walang mask, kahit na kasama ang mga miyembro ng pamilya, dahil sa panganib ng impeksyon.
 • Kapag umaalis sa lalawigan upang pumunta sa trabaho o pumasok sa mga paaralan, iwasain ang matataong lugar, mga busy na restaurants at iba pa.
 • May mga kaso kung saan napapasa ng mga kabataan ang coronavirus sa pamilya at mga kaibigan nang hindi nagpapakita ng mga sintomas. Subukang gawin ang lahat ng kinakailangang hakbang sa pag-iingat.
 • Ang mga tao ay may kadalasang nagre-relaks sa panahon ng kanilang breaktime sa trabaho o sa panahon ng pagkain, ito ay pagdaragdag ng pagkakataon na magkaroon ng impeksyon. Kapag nagsasalita, laging mag-mask at panatilihin ang social distancing.  Laging gumawa ng mga hakbang sa pag-iingat.
 • Upang mabawasan ang mga pagkakataong mahawaan sa mataong lugar sa panahon ng pagkain, gumamit ng mga serbisyo tulad ng pag-take-out o delivery.
 1. Social Isolation
 • Ang gobyerno ng Mie ay humihiling sa lahat ng mga mamamayan ng Mie na iwasan ang pagpunta sa ibang mga lalawigan, maliban sa mga kaso ng matinding pangangailangan.
 • Kapag lumilibot sa lalawigan, huminto at pag-isipan kung kailangan mo talagang umalis sa bahay. Kung ang lugar kung saan ka pupunta ay maaaring magtataas ng mga panganib ng kontaminasyon (mga lugar na nagpapataas ng panganib na makipag-ugnyan o magkaroon ng malapitang pakikipag-usap ng mga tao), iwasan na lamang umalis sa bahay.

i-click dito para sa impormasyon sa mga hakbang sa pag-iwas sa maraming wika at easy Japanese.

i-click dito upang buksan ang impormasyong nauugnay sa coronavirus sa Mie Info.

2 – Para sa lahat ng mamamayan na hindi residente ng Mie

Nanawagan ang gobyerno ng Mie sa lahat ng mamamayan na naninirahan sa ibang mga lalawigan, kabilang ang mga rehiyon na nasa estado ng emerhensiya at may pina ikling oras ng opisina, na pumunta lamang sa Mie kung kinakailangan.

Hinihiling ng mga awtoridad sa bawat isa na suriin ang mga alituntunin ng lugar kung saan sila nakatira bago umalis sa kanilang tahanan, at pag-isipang mabuti kung kinakailangan talagang lumabas upang maiwasan ang pagkalat ng virus.

3 – Respeto sa karapatang pantao

Ang mga iligal na kilos ng diskriminasyon, pang huhusga at karahasan (ijime) laban sa mga tao mula sa ibang mga lalawigan na dumating sa Mie upang magtrabaho o mag-aral, mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at kanilang pamilya, mga dayuhan na naninirahan sa Japan, kasama ng iba pang mga mamamayan, ay isang paglabag sa karapatang pantao.

Iwasan ang mga gawain panghuhusga, diskriminasyon, paglabag sa karapatang pantao, pang-aabuso at karahasan laban sa iba.

Contact information para sa mga service desks

<Suporta sa maraming mga wika>

MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhan na residente sa Mie

Tel: 080-3300-8077

Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at holidays), mula sa 9 am hanggang 5 pm