Tungkol sa tulong ng mga kailangang bayaran para sa enrollment 2021

小中学校に通うお子さんを持つ保護者の方へ 就学に必要な費用の援助について

2021/02/10 Wednesday Anunsyo, Edukasyon

Para sa mga magulang na may mga anak na pumapasok sa elementarya at junior high school

Para sa mga may problema sa gastusin ng compulsory education ng anak (elementarya at junior high school), ang bawat lungsod ay nagbibigay ng tulong para sa mga gastos na kinakailangan para sa pag-enroll. Kailangan mong mag-apply para makatanggap ng tulong. Ang mga gastusin na kasali sa tulong na matatanggap ay ang mga sumusunod.

<Ang mga kasali sa tulong(halimbawa)>

 1. School Supplies / Pamasahe papunta sa School (kasama na ang mga miscellaneous School Supplies)
 2. School lunch fee
 3. Bayad sa Extracurricular Activity
 4. Mga gastos sa medisina
 5. Ang paggasta na nauugnay sa pagpapatala sa paaralan
 6. Bayad sa School trip, atbp.

<Dokumento sa aplikasyon>

Ang mga form ng aplikasyon ay maaaring makuha sa elementarya at junior high school at board of education. Ang destinasyon ng pagsusumite at ang deadline ay magkakaiba din sa bawat bayan at lungsod. Ang mga nagnanais na makatanggap ng tulong ay dapat kumonsulta sa elementarya at junior high school at mga komiteng pang-edukasyon ng mga munisipyo sa lalong madaling panahon. Kinakailangan din mag-apply kada taon. Kung nais mong magpatuloy hanggang sa buong taon ng 2021, kakailanganin mong mag-apply muli.

Mga kondisyon upang makatanggap

Upang makatanggap ng tulong, kinakailangang matugunan ang mga kondisyon at pamantayan ng bawat lungsod. Dahil magkakaiba ang mga kondisyon at pamantayan depende sa bawat lungsod, mangyaring makipag-ugnay sa board of education ng bawat lungsod. Para sa reference, ang mga kondisyon ng Tsu City ay nakalista sa ibaba.

Sanggunian: Kapag sa Tsu

Ang mga nakatira sa Tsu City, ay makakasali sa alinmang mga sumusunod sa taong 2020 o 2021

 1. Ang mga taong tumigil o nawalan ng seikatsu hogo o welfare.
 2. Ang mga tao na may tax exemption o pagbabawas o exemption mula sa citizen tax
 3. Ang mga tumatanggap ng allowance support ng bata
 4. Ang mga nahihirapan na mga magulang na makapagbayad ng gastusin na kailangan para sa pag-enroll dahil sa mga espesyal na dahilan o sitwasyon.

*Sanggunian: Basehan ng halaga ng kinikitang  sweldo para makatanggap ng tulong

Halaga ng standard income 2 Household 3 Household 4 Household 5 Household
Household total income Humigit-kumulang 2.00 milyong yen Humigit-kumulang 2.60 milyong yen Humigit-kumulang 3.10 million yen Humigit-kumulang 3.30 million yen

*Ito ang mga pamantayan para sa lungsod ng Tsu at maaaring magbago ayon sa munisipalidad. Ang pamantayan ng pagkalkula ay mag-iiba depende sa bilang ng mga sambayanan, edad, atbp.

Bakante para sa Metal Molding Course sa Tsu Technical School – Maagang termino ng 2021

2021/02/10 Wednesday Anunsyo, Edukasyon

三重県立津高等技術学校 金属成形科 2021年度 前期入校生の募集

*Ang impormasyon sa recruitment sa ibang wika (Japanese, Portuguese, Spanish, English) ay makikita sa ilalim ng pahina.

 1. Target na lugar ng trabaho ・ Mga nilalaman ng trabaho
 • Iron structure = welding, machining at thin metal sheets processing
 • Metal pieces production= welding at press working
 • Arkitektura sheet metal = sheet metal pagproseso
 1. Certification:
 • JIS welding certification (SA-2F, SA-3F basic grade)
 • Certification of skill training course of gas welding na naka-register sa <Mie Labor Bureau Director Registration Teacher Institution (Mie Labor Bureau No. 17-4)>
 • Certification of safety and health special education sa Arc Welding
 • Safety and health special education certificate completion (free grinding, replacement atbp.)
 • (Optional) Slinging skill training course certificate <Registration training institution of Mie Labor Bureau (Mie Labor Bureau No. 20-2)>
 1. Bilang ng maaaring sumali: 10
 2. Training period
  Abril 7, 2021 (Miyerkules) – Setyembre 3, 2021 (Biyernes) – 6 na buwan
  (Maliban sa Sabado, Linggo, mga pampublikong bakasyon at mga araw kung saan hindi isinasagawa ang inirerekomendang pagsasanay)
  Oras ng Pagsasanay: 8:30 ~ 15:40
 3. Halaga
  LIBRE ang tuition
  Sa panahon ng entrance procedure, work expenditure, protective equipment, disaster insurance etc. ito ay nagkakahalaga ng 20,000 yen
  Sa mga kukuha ng JIS welding license, ang exam fee ay nasa 26,000 yen
 4. Sino ang maaaring sumali
  Yung mga taong motivated upang makakuha ng mga kasanayan at makahanap ng trabaho sa metal forming department at naaangkop sa mga sumusunod:
  1 – Isang foreign national na may status of residence na walang restrictions sa pagtatrabaho.
  ※ Subalit, dapat mayroong daily conversation level sa wikang Japanese at nakakapagsulat at nakakapagbasa ng Hiragana
  2 – Para sa mga taong walang work experience o kulang sa experience
 5. Vocational training entrance screening
  Ang mga nais sumali sa pagsasanay ay dapat lumahok sa entrance examination.

1 – Entrance Selection Date

Unang screening: Pebrero 15, 2021 (Lunes)

Pangalawang screening: Marso 9, 2021 (Martes)

Pangatlong screening: Marso 25, 2021 (Huwebes)
(Mangyaring tandaan na ang pangalawa at pangatlong screening ay hindi maipatutupad kung ang bilang ng mga kalahok ay umabot na sa kapasidad.)

2 – Para sa mga nais na makilahok sa entrance exam, mangyaring sumangguni sa Public Employment Security Office (Hello Work).
Bilang karagdagan, mangyaring makipag-ugnay sa paaralan bago mag alas-5 ng hapon isang araw bago ang araw ng screening.

3 – Ang entrance examination content ay qualification test, hiragana test, individual interview.

4 – Mangyaring pumunta sa Tsu technical school ng 9:00 am ng petsa ng opening.

5 – Sa araw ng pagsusulit ay siguraduhin na dalhin ang:

 • Pansulat (black ballpoint pen, pencil, eraser)
 • Personal Seal (Hindi tatanggapin ang Shachihata)
 • Residence card (para lamang sa foreign nationals)
 • Hello Work Card and isa sa mga sumusunod:
  (1) KOYO HOKEN JUKYU SHIKAKUSHA-SHO para sa mga tumatanggap ng seguro sa pagkawala ng trabaho
  (2) Para sa mga iba pa kaysa sa nabanggit sa itaas, magdala ng identification card (lisensya ng kotse, health insurance card, atbp.)
 1. Paraan ng pagpasok
  (1) Ang school decision notice at mga dokumento sa pagpaparehistro ay ipapadala lamang sa mga matagumpay na aplikante. Mangyaring magpatuloy ayon sa paraan ng pagpasok na isinasaad sa dokumentong iyon.
  (3) Hindi maaaring tumugon sa mga katanungan tungkol sa pagtanggap ng entry sa pamamagitan ng telepono atbp.
 2. Lugar para sa impormasyon, pagpaparehistro at pagsasagawa ng kurso
  〒514-0817 Tsu-shi, Takachaya Komori-cho 1176-2
  Mie Kenritsu Tsu Kouto Gijutsu Gakko
  Kinzoku Seikei-ka Nyukou Tanto: Kato, Maeda (Mga taong in charge sa metal modeling course)
  TEL 059-234-3135  FAX 059-234-3668

Homepage: https://www2.tcp-ip.or.jp/~tsutech/bosyuu/tanki/bosyuu_kinzoku.html

Impormasyon sa recruitment: Japanese version – Portuguese version – Spanish version – English version