Kayo ba ay nakakaranas ng karahasan sa inyong tahanan o domestic violence?

DV(ドメスティック・バイオレンス)で悩んでいませんか?

2021/03/17 Miyerkules Anunsyo

Mga halimbawa ng domestic violence:

 • Nasusuntok, nasisipa at binabato ng mga bagay
 • Sinisigawan; pinagsasabihan ng masasama at masasakit
 • Palaging hindi pinapansin
 • Linilimitahan ang pakikipag-ugnayan sa mga pamilya at kaibigan
 • Sinusuri ang iyong mga tawag sa telepono at email nang walang pahintulot
 • Hindi binibigyan ng panggastos sa pang araw-araw na pangangailangan

Kung nararanasan mo ang mga problemang ito, hindi mo kailangang mag-alala mag-isa, mag-iskedyul ng appointment at humingi ng tulong.

Tingnan ang mga call center

DV Sodan + (Government Office – Naikakufu)

Kunsultasyon sa telepono (sa wikang Japanese lamang)

0120-279-889 (24-hour service)

Kunsultasyon sa e-mail (sa wikang Japanese lamang)

https://form.soudanplus.jp/mail (24-horas)

Kunsultasyon via social media (available sa iba’t-ibang linguwahe)

https://form.soudanplus.jp/tl (mula 12 ng tanghali hanggang 10 pm)

 

Referência: Naikakufu DV Sodan + (内閣府DV相談+)

https://soudanplus.jp/index.html

Tinanggal na sa State of Emergency alert ang Mie

2021/03/17 Miyerkules Anunsyo

三重県新型コロナウイルス「緊急警戒宣言」を解除します

Noong Enero 14, 2021, idineklara ng Mie Prefecture ang coronavirus “State of Emergency Alert”. Sa pagbaba ng bilang ng mga bagong kaso at pagbuti ng sitwasyon ng kontaminasyon sa lalawigan, ang “State of Emergency Alert” ay tinanggal noong Marso 7, 2021.

Gayunpaman, nilikha ng lalawigan ang “ika-9 na bersyon ng mga alituntunin ng Mie Prefecture para sa paglaban sa coronavirus (as wikang Japanese lang)“, na may bisa hanggang Abril 30, 2021, dahil sa pangangailangan na palawakin ang mga hakbang sa pag-iingat at panatilihin ang antas ng mataas na alerto dahil ang Covid-19 ay hindi pa din natatapos ang banta.

Sundin ang mga sumusunod na item na inilarawan sa ika-9 na bersyon ng mga alituntunin ng Mie Prefecture.

 1. Paraan ng Pag-iwas
 • Iwasang mag-organisa o sumali sa mga event kung saan maraming tao ang nagtitipon upang kumain, tulad ng mga welcome at farewell parties, house parties, barbecues, hanami, atbp.
 • Kung ikaw ay kakain kasama ng ibang tao, hangga’t maaari, kumain kasama lamang ang mga tao na malapit sa iyo. Huwag ibahagi ang iyong kubyertos sa iba.
 • Iwasang umupo sa harap o sa tabi ng ibang tao. Gumawa ng maliliit na pagbabago sa iyong pang-araw-araw na buhay upang mapanatili ang social distancing.
 • Limitahan ang pag inom ng alak
 • Sundin ang mga hakbang sa pag-iwas sa mga restaurant at iba pang mga establisimiyento..
 • Kapag nasa loob ng bahay, i-ventilate ng maigi ang area at ayusin ang temperatura at humidity.

i-click dito upang makita ang impormasyon sa pag-iwas sa easy Japanese at iba pang mga wika.

 1. Kapag lalabas
 • Hinihiling ng gobyerno ng Mie sa lahat ng mga mamamayan ng Mie na iwasan ang pagpunta sa mga probinsya na nasa estado pa rin ng emerhensiya, o na nasa ilalim ng kahilingan ng pagbawas ng oras ng mga negosyo o sa ilalim ng “mga hakbang sa pag-iwas sa impeksyon” (Man’en Boushi -to Juten Sochi -まん延防止等重点措置), maliban sa mga kaso ng labis na pangangailangan.
 • Kapag pupunta sa ibang mga lalawigan na wala sa mga sitwasyong inilarawan sa itaas, huminto muna at mag-isip kung talagang kinakailangan na umalis ang iyong tahanan. Kung hindi maganda ang pakiramdam, iwasang umalis ng bahay.
 • Kapag pupunta sa ibang mga lalawigan upang pumasok sa unibersidad o paaralan, para sa trabaho o iba pang mga kadahilanan, hanggat maaari pumunta sa iyong patutunguhan nang dalawang oras nang mas maaga, iwasan ang masikip na lugar o pagpupulong, iwasan ang mga aksyon na maaaring madagdagan ang panganib ng impeksyon at alagaan ang iyong sarili kalusugan.

Kapag kayo aya nahihirapan dahil as epekto ng Covid-19 pandemic, tumawag sa Mie Consultation Center para as mga Dayuhang Residente

TEL: 080-3300-8077(may assistance as iba’t-ibang wika)

Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at mga araw ng holiday), mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon