Alamin muna bago sumuko! Tungkol sa batas ng kontrata ng consumer

あきらめる前に確認しよう! 消費者契約法について

2018/01/18 Thursday Anunsyo

Bilang karagdagan sa Cooling off System, ipakikilala namin ang batas ng kontrata ng mamimili na nagreregula ng karapatang kanselahin ang kontrata. (Ang Batas sa Kontrata ng Consumer ay sumasakop sa lahat ng mga kontrata maliban sa mga kontrata sa paggawa sa pagitan ng mga consumer at business operator.)

Maaari mong kanselahin ang kontrata kung makikipagkontrata ka sa di-makatarungang solicitation

<Halimbawa ng di-makatarungang solicitation>

・Maling impormasyon(Kapag hindi makatotohanan ang sinabi ng nagbebenta tungkol sa mga importanteng impormasyon tungkol sa produkto

Halimbawa:Taliwas sa katotohanan, sinabihan kayo na “masyado ng basa ang ilalim ng sahig ng inyong bahay, kung hahayaan ito, ang inyong bahay ay malalagay sa panganib”, at inalok kayo ng kontrata upang bumili at i-install ang isang ventilator sa ilalim ng sahig.

・Overdraft Contract(Ito ay ang pagbili ng napakadaming produkto at goods na hindi normal

Halimbawa:Para sa mga matatandang mamimili na naninirahan nang mag-isa, pinagbentahan ng napakamahal na set ng duvet habang alam naman nila na hindi kailangan ang ganon kadami.

・Non-departing

Halimbawa:Paulit-ulit na pagsolicit sa pamamagitan ng pagbisita sa bahay at walang tigil na pag alok kahit ilang beses tanggihan kaya’t napilitan nalang na bumili.

Ang probisyon ng ilegal na kontrata ay mawawalan ng bisa

 Halimbawa, sa ganitong kaso, maaaring maging hindi wasto ang kontrata bilang isang hindi patas na sugnay.

<Mga halimbawa ng mga hindi makatarungang mga tuntunin ng kontrata>

・Ang mga sugnay na mage-exempt sa mga business compensation para sa mga damages

Halimbawa:Sa anumang kaso, hindi kami mananagot para sa mga pinsala sa produktong ito. “Ang operator ng negosyo ay hindi dapat magbayad sa anumang pinsala”.

・Ang pagbigay ng nakatakdang presyo sa mamimili para sa mamahaling damages.

Halimbawa“Kapag kayo ay hindi nakabayad ng upa, kailangan ninyong magbayad ng 30% yearly na delayed payment sa isang buwang upa”, ito ay upang matugunan ang nawala sa delayed na bayad na aabot sa 14.6% o ang pagsingil ng isang cancellation fee na sobrang mahal.

※Bilang karagdagan sa halimbawa sa itaas, ang pagkansela ng kontrata at mga tuntunin ng kontrata ay maaaring maging invalid.

※Ang paggamit ng mga karapatan sa pagkansela ay may limitasyon ng 1 taon o 5 taon depende sa uri nito.

Homepage ng Consumer Agency (Japanese lamang)

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

Kumunsulta at huwag mag alalang mag-isa

Kung mayroon kang anumang mga alalahanin o alalahanin tungkol sa kontrata, mangyaring sumangguni sa iyong Consumer Desk o Consumer Living Center sa iyong lungsod. (Japanese lamang)

Consumer hotline TEL:188

※Kapag tumawag, makakarinig ng announcement at gagabayan kayo sa inyong lokal na Shicho Shohi Seikatsu Soudan Madoguchi (Municipal Consumer Affairs Consultation Counter) o sa Mie Shohi Seikatsu Center (Mie Prefecture Consumer Life Center).

Bago mawalan ng pag-asa, gamitin muna natin ito! Cooling off system

2018/01/18 Thursday Anunsyo

あきらめる前に利用しよう! クーリング・オフ制度

Ano ang Cooling Off System?

Ito ay isang sistema na nagbibigay ng oras upang kalmadong pagpasyahan muli o i-reconsider ng mga mamimili pagkatapos nilang makipag-kontrata ng biglaan katulad ng tuwing may pumunta at nag-alok ng binibenta sa inyong tahanan o visit sales, atbp. at hindi nabigyan ng sapat na panahon upang makapag isip at sapilitang napabili at hindi nakapag-cancel ng kontrata sa loob ng nakatakdang panahon.

Paraan ng pagbebenta at period na pwedeng magamitan ng Cooling off System

 • Kapag sa loob ng walong araw mula sa date ng resibo ng dokumento, ang kontrata ay maaaring ma-cancel sa Visit Sales, Telemarketing Sales, Store Purchase at mga specific na mga alok na kung saan ito ay pangmatagalang kontrata ( Esthetic at Language Classes, atbp.)
 • Kapag sa loob ng 20 days pagkatapos matanggap ang kontrata, ano ang maaaring ma-cancel:

Business offer induced sales transaction (Internal Employment Commercial Law, Monitor Commercial Law)

Multilevel Sales Transaction (MLM)

Mga hindi maaring magamitan ng Cooling off System

 • Ang mga nabibili na mga paninda sa stores (maliban nalang sa hypnosis commercial law, catch sales atbp.)
 • Ang mga nabibili sa internet shopping
 • Mga sasakyan(kasali din ang mga na-lease) Funeral service atbp.
 • Sa parte ng mga cosmetics at health products
 • Cash transaction na may halagang 3,000 yen at pababa.
 • Sa mga store purchases naman, mga sasakyan, bahay, home electronics, furnitures, bonds at stocks, libro, DVD, CD, at game software

 Paraan ng Cooling off System

 1. Magpadala ng sulat at siguraduhin na ito ay sulat kamay (pwede rin ang postcard) sa isang business operator sa nakatakdang record mail o sa simpleng registered mail.
 2. Siguraduhin muna na kumuha ng magkabilaang kopya at itabi ito kasama ang resibo ng pagpadala sa post office.
 3. Kapag ginamit ninyo ang credit card sa pamimili, mangyaring padalhan din ng kopya ang credit card company.

Paano gumawa ng dokumento: i-click dito (Japanese only)

Huwag mag-alala ng mag-isa

Kapag hindi sigurado kung maaaring magamit ang cooling off system o kung hindi alam ang paraan, mangyaring kumunsulta sa Shohi Seikatsu Sodan Madoguchi(Consumer Affairs Consultation Window) o sa Shohi Seikatsu Center (Consumer Affairs Center)(Japanese only)

Consumer Hotline TEL:188

※kapag tumawag, isang announcement ang maririnig at maga-assist sainyo sa inyong lokal na Municipal Consumer Affairs Consultation Counter o sa Mie Shohi Seikatsu Center (Mie Prefecture Consumer Affairs Center).