Mie Omoiyari Parking Usage Permit System ~ Pag-extending ng period sa paggamit ng parking para sa mga buntis at mga nagpapadede na nanay ~

三重おもいやり駐車場利用証制度について ~妊産婦の利用期間を延長します~

2023/03/13 Lunes Anunsyo, Kaligtasan

Ang Mie Prefecture ay nagi-isyu ng mga certificate ng paggamit ng “Omoiyari Parking lot” sa mga taong may kapansanan, mga matatandang nangangailangan ng pangangalaga, mga buntis, mga injured, at iba pang nahihirapang maglakad.

Kapag gumagamit ng Omoiyari Parking Lot, mangyaring i-post ang iyong usage card sa rearview mirror, atbp., upang madali itong makita mula sa labas ng kotse.

Mula Abril 1, 2023, papalawigin ang panahon kung kailan magagamit ng mga buntis at nagpapadedeng ina ang pasilidad upang makalabas sila kasama ang kanilang mga sanggol nang walang pag-aalala.

Bago ang extension: Mula sa pagkuha ng handbook ng kalusugan ng ina at anak(boshi kenko techo) hanggang 1 taon at 6 na buwan pagkatapos ng panganganak

Pagkatapos ma-extend: Mula sa pagkuha ng Mother and Child Health Handbook(boshi kenko techo) hanggang 2 taon pagkatapos ng panganganak

Sa kaso ng multiple birth (kambal, triplets, atbp.), hanggang 3 taon pagkatapos ng kapanganakan.

i-click  dito para makita ang leaflet (serbisyo sa Japanese lang) na nagpapalawig ng panahon ng paggamit para sa mga buntis at nagpapadedeng ina.

Tungkol sa mga pamamaraan ng aplikasyon ng extension

  1. Simula Marso 1, 2023 (Miyerkules), ang Child and Welfare Department Community Welfare Division (Kodomo Fukushi-bu Chiiki Fukushi-ka) ay magsisimulang tumanggap ng mga paunang aplikasyon (mga elektronikong aplikasyon at mga aplikasyon sa koreo lamang).
  2. Mula Abril 3, 2023 (Lunes), ang Child and Welfare Department Community Welfare Division, mga prefectural welfare office (Hokusei, Takidokai, Kihoku, Kinan), mga pampublikong health center (Suzuka, Tsu, Matsusaka, Iga ), at ang aplikasyon ( electronic application, mail application, window application) ay tatanggapin sa counter na namamahala sa bawat munisipalidad.

*Para sa mga detalye sa system,  pakitingnan ang flyer (serbisyo sa wikang Japanese lang) o ang prefectural website (https://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/73426012526_00001.htm), serbisyo sa wikang Japanese lang.

Kung kailangan mo ng tulong sa wikang banyaga, mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Counseling Support Center for Foreigners (MieCo).  Ang numero ng telepono ay 080-3300-8077.

 Impormasyon sa pakikipag-ugnayan (sa wikang Japanese lamang)

Mie Prefecture Child and Welfare Department Community Welfare Division

Numero ng telepono: 059-224-3349

Notice mula sa Mie Counseling Support Center para sa mga Dayuhang Residente “MieCo”

2023/03/13 Lunes Anunsyo, Kaligtasan

みえ外国人相談サポートセンター「MieCo(みえこ)」のお知らせ

Ang Mie Prefecture ay mayroong consultation center para sa mga dayuhang residente.  Kung mayroon kang anumang mga problema sa iyong pang-araw-araw na buhay, mangyaring kumonsulta sa MieCo., lahat ng usapin sa konsultasyon ay magiging kumpidensyal.  Mangyaring huwag mag-atubiling kumonsulta sa amin.

Konsultasyon sa telepono

Tumawag sa 080-3300-8077.

Kapag nakakonekta ang tawag, sabihin ang iyong gustong wika.  May isang interpreter na makikipag-usap sa iyo kasama ang empleyado ng MieCo, na magreresulta sa isang 3way call.  Depende sa nilalaman, isang dalubhasang organisasyon ang magpupulong upang matulungang malutas ang iyong problema.

Mga bagay na maaaring ikunsulta sa MieCo Service Desk

Sa prinsipyo, may mga staff na maaaring makapag interpret sainyo sa piniling language subalit kung walang available, may tutulong na isang interpreter sa telepono.

Address: Tsu-shi Hadokoro-cho 700 UST Tsu 3F

Mie International Exchange Foundation (MIEF) sa Mie Prefectural Exchange Center (Mie Kenmin Kouryu Center)

By train: 1 minute na lakad galing sa Tsu Station east exit.

By car: ang parking is libre hanggang 30 minutes.  Kung ito ay lumampas sa 30 minuto, may bayad na sisingilin.

Mga oras ng konsultasyon

Monday hanggang Friday (sarado tuwing Saturdays, Sundays, public holidays at New Year’s holidays, sa pagitan ng December 29th and January 3rd)

*hanggang March 31, 2023, ang mga appointment ay gagawin tuwing Sunday.

Mga service language

English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Mga paksang maaaring konsultahin

Visa procedures, work, health, well-being, pregnancy, paternity and maternity, education, etc.

Matters that CANNOT be consulted

Translation ng documents, translation para sa commercial purposes at civil cases, face-to-face translation, medical translation, atbp.

Kung gusto mong kumonsulta sa mga espesyalista (lawyers, clinical psychologists at Department of Immigration Control officials), I-click dito para sa higit pang mga detalye (iskedyul ng konsultasyon sa pagitan ng Oktubre 2022 at Marso 2023

Ang iskedyul ng konsultasyon mula Abril 2023 ay iaanunsyo sa Abril sa Mie Info.

i-click dito dito para tingnan ang flyer ng MieCo

i-click dito dito para tingnan ang flyer ng MieCo Expert Consultation