Japan Tourism Promotion Campaign “Oideyo! Mie Tabi Campaign”

全国旅行支援「おいでよ!みえ旅キャンペーン」を実施します!

2022/10/16 Linggo Anunsyo, Kultura at Libangan

Ang “Oideyo!  Mie Tabi Campaign” (おいでよ!みえ旅キャンペーン), na magbibigay ng mga diskwento sa paglalakbay sa mga mamamayan ng lahat ng prefecture.

Panahon ng kampanya

Oktubre 11 (Martes) hanggang Disyembre 20, 2022 (Martes)

Sa kaso ng accommodation, ang pagtatapos ay sa pag-checkout sa Disyembre 21 (Miyerkules)

Target na madla ng discount

Lahat ng taong naninirahan sa isa sa 47 prefecture ng Japan

Mga Tuntunin ng Paggamit

Kakailanganin na ipakita ang sertipiko ng ikatlong dose ng bakuna laban sa covid o isang pagsusuri sa coronavirus na may negatibong resulta sa araw ng paglalakbay.

Paano magpa-reserve

Mag-book sa website ng hotel, website ng campaign ng paglalakbay o website ng booking ng hotel.

*Kumpirmahin sa homepage ng bawat kumpanya kung valid ang discount sa biyaheng napili mo.

Nilalaman ng discount

40% na discount sa halaga ng mga biyahe sa loob ng campaign period

Limitasyon ng discount

¥8,000 bawat araw ng accommodation para sa bawat tao: paglalakbay na may mga plano sa accommodation na gumagamit ng mga paraan ng transportasyon tulad ng mga eroplano at mga chartered bus

¥5,000 bawat araw ng accommodation para sa bawat tao: mga plano sa paglalakbay maliban sa mga nabanggit sa itaas

¥5,000 para sa parehong araw na round-trip na paglalakbay

Mga coupons

Para sa weekday travel, maaari kang makatanggap ng coupon na nagkakahalaga ng ¥3,000.

Para sa mga weekend trip, maaari kang makatanggap ng coupon na nagkakahalaga ng ¥1,000.

Hosting Limitation

May bisa ang discount para sa mga pananatili ng hanggang 7 magkakasunod na araw

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Office ng “Oideyo!  Mie Tabi Campaign”

TEL: 050-3354-7655 (mula 9 am hanggang 6 pm)

Para sa higit pang mga detalye, tingnan ang website: https://www.kankomie.or.jp/report/detail_651.html

 

(Oktubre/2022) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

2022/10/16 Linggo Anunsyo, Kultura at Libangan

(2022年10月)県営住宅の定期募集

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Oktubre
Oktubre 4 (Martes) ~ Oktubre 31 (Lunes), 2022

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

Ang impormasyon tungkol sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at mga patakaran at regulasyon sa pabahay ng prefectural ay maaari ding matagpuan ang pag-click dito (sa japanese lang).

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang Disyembre 1, 2022 (Miyerkules). Ang deadline para sa recruitment ay hanggang Oktubre 31.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office  Araw ng bunutan  Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Yokkaichi city, Suzuka city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city, Nabari city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city) TEL: 059-222-6400