(Oktubre/2022) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

(2022年10月)県営住宅の定期募集

2022/10/10 Lunes Anunsyo, Paninirahan

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Oktubre
Oktubre 4 (Martes) ~ Oktubre 31 (Lunes), 2022

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

Ang impormasyon tungkol sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at mga patakaran at regulasyon sa pabahay ng prefectural ay maaari ding matagpuan ang pag-click dito (sa japanese lang).

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang Disyembre 1, 2022 (Miyerkules). Ang deadline para sa recruitment ay hanggang Oktubre 31.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office  Araw ng bunutan  Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Yokkaichi city, Suzuka city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city, Nabari city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city) TEL: 059-222-6400

Ang Espesyal na Konsultasyon para sa mga Abogado, Clinical Psychologist, at ang Immigration Bureau (ipinatupad mula Oktubre 2022 hanggang Marso 2023)

2022/10/10 Lunes Anunsyo, Paninirahan

弁護士、臨床心理士、出入国在留管理局への専門相談会のお知らせ(2022年10月~2023年3月実施分)

Ang mga konsultasyon sa mga espesyalista sa pamamagitan ng telepono ay gaganapin sa sumusunod na schedule.

Kung gusto mong kumonsulta, mangyaring magpareserba nang hindi bababa sa 5 araw bago ang bawat araw ng konsultasyon.

Mangyaring tumawag sa 080-3300-8077 (MieCo) para sa mga reservation at mga katanungan tungkol sa mga propesyonal na konsultasyon.

Libre ang konsultasyon

Oras ng konsultasyon

Ika-1 beses 13:30-14:30

Ika-2 beses 15:00-16:00

Mga eksperto na maaaring konsultahin

  • Mga abogado (mga konsultasyon sa mga batas na may kaugnayan sa diborsyo, aksidente sa trapiko, atbp.)
  • Mga klinikal na psychologist (mga konsultasyon tungkol sa mga pakiramdam ng depression, insomnia, atbp)
  • Immigration, Zairyu Kanrikyoku (mga konsultasyon sa mga procedure sa imigrasyon, atbp.)

 Mga petsa ng mga espesyal na konsultasyon sa pagitan ng mga buwan ng Oktubre 2022 at Marso 2023

Date Specialist
October 9, 2022 Lawyer
October 13, 2022 Immigration
October 23, 2022 Lawyer
October 23, 2022 Clinical psychologist
November 10, 2022 Immigration
November 13, 2022 Lawyer
November 18, 2022 Lawyer
November 27, 2022 Clinical psychologist
December 8, 2022 Immigration
December 11, 2022 Lawyer
December 25, 2022 Lawyer
December 25, 2022 Clinical psychologist
January 8, 2023 Lawyer
January 12, 2023 Immigration
January 22, 2023 Lawyer
January 22, 2023 Clinical psychologist
February 9, 2023 Immigration
February 12, 2023 Lawyer
February 17, 2023 Lawyer
February 26, 2023 Clinical psychologist
March 9, 2023 Immigration
March 12, 2023 Lawyer
March 26, 2023 Lawyer
March 26, 2023 Clinical psychologist
  • i-click dito upang tingnan ang flyer ng konsultasyon
  • Kung gusto mong magtanong tungkol sa mga problema sa pang-araw-araw na buhay, i-click dito