Mga Madalas Itanong tungkol sa Mie Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente (MieCo) 1-4

みえ外国人相談サポートセンター「MieCo(みえこ)」のよくある質問 1~4

2024/01/18 Thursday Anunsyo, Kultura at Libangan

Ang Mie Prefecture ay mayroong consultation center para sa mga dayuhang residente. Ang seksyong ito ay naglalaman ng mga madalas itanong at ang kanilang mga sagot.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa MieCo, i-click dito .

Para sa MieCo FAQs 5-8, i-click dito.

Tanong 1

Nakatanggap ako ng tiket sa vaccination laban sa coronavirus sa bahay. Anong gagawin ko?

Sagot 1

Kung nais mong mabakunahan, dapat kang kumuha ng appointment para sa vaccination. Upang gumawa ng appointment, kakailanganin mong magbigay ng impormasyon tulad ng iyong proof number, petsa ng kapanganakan at numero ng telepono; maaaring gawin ng MieCo team ang appointment na ito para sa iyo. Ipapadala nila sa iyo ang email ng iyong oras ng appointment at isang mapa ng lokasyon sa iyong language.

Tanong 2

Kumuha ako ng appointment para sa vaccination, ngunit hindi ako makakarating sa nakatakdang oras dahil mayroon akong agarang bagay na dapat lutasin. Gusto kong baguhin ang petsa at oras ng appointment.

Sagot 2

Kailangan mong kanselahin ang kasalukuyang appointment at pagkatapos ay gumawa ng bagong appointment. Malalaman mo kung maaari kang gumawa ng bagong appointment pagkatapos kanselahin ang iyong appointment. Depende sa sitwasyon, maaaring hindi posible na gumawa ng bagong reserbasyon.

Tanong 3

Nilalagnat ako at gusto kong pumunta sa ospital, ngunit tinanggihan nila ako ng appointment. Anong gagawin ko?

Sagot 3

Tutulungan ka ng MieCo na makahanap ng institusyong medikal na may klinika para sa outpatient para sa mga taong may lagnat at kumuha ng appointment. Ang center ay mag-email sa iyo ng mga oras ng appointment at isang mapa ng lokasyon sa iyong language.

Tanong 4

​Nahawa ako ng coronavirus at nagpapagaling ako sa bahay. Mayroon akong patuloy na lagnat at gusto kong makatanggap ng gamot.

Sagot 4

Tutulungan ka ng MieCo na kumunsulta sa isang medikal na propesyonal sa telepono.

Mga Bakante para sa Metal Molding Course ng Tsu Technical School Abril 2024

2024/01/18 Thursday Anunsyo, Kultura at Libangan

三重県立津高等技術学校 金属成形科 4月入校生を募集します

Skills to be acquired

  • Acquire basic and specialized welding skills, primarily through practice.
  • Acquire basic knowledge of working with metal sheets, metallic materials and measurement in the processing of metallic materials.
  • Acquire specialist knowledge required for welding qualifications.
  • Acquire the knowledge required for various qualifications and qualify.
  • Acquire a better understanding of the profession, learn how to prepare a CV and behave in an interview through career guidance
  • Learn to read and write Japanese to improve your skills..

Acquisition of certificates

Optional: JIS welding technical qualification – basic level (SA-2F, SA-3F, 1-2F)

Certificate of completion of the Gas Welding Course at educational institutions registered with the Ministry of Labor (Mie Roudou-kyoku Dai 17-4 Go)

Certificate of completion of the Electric Arc Welding Course

Certificate of completion of the special course on free grinding exchange services

(Optional) Certificate of completion of the Tamakake Course registered with the Ministry of Labor (Mie Roudou-kyoku Dai 20-2 Go)

Duration of the course

April 9, 2024 (Tuesday) to September 4, 2024 (Wednesday)

Time: 8:30 am to 3:40 pm

Number of slot: 10 people

Fee

Classes will be free.

Upon registration, a fee of ¥20,000 will be charged to purchase uniforms, protective equipment, accident insurance, among others.

Target Audience

People who are interested in acquiring basic knowledge about metal modeling and working in this area in the future, in addition to fitting into one of the following items:

  • Foreigner with a residence visa that does not have limitations on work activities

* However, those interested must know how to read and write Hiragana and converse daily in Japanese.

  • Have little or no work experience.

Selection process

For everyone interested in taking the training, it is necessary to go through the selection process. All interested parties must go to the Hello Work agency without fail.

Selection date

First selection: February 19, 2024 (Monday)

Second selection: March 6, 2024 (Thursday)

Third selection: March 22, 2024 (Friday)

(Attention: if places are filled on the first day of evaluation, the remaining selection day will be cancelled.)

Place for information, registration and course completion

〒514-0817 Tsu-shi Takachaya Komori-cho 1176-2

Mie Kenritsu Tsu Kouto Gijutsu Gakko

Responsible: Kato or Kitamura (in charge of the metal modeling course)

TEL: 059-234-3135

Homepage: https://www2.tcp-ip.or.jp/~tsutech/tanki/kinzoku/index.html

Pamphlet:

Portuguese

Spanish

English

Japanese