Anunsyo mula sa MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente sa Mie, bukas mula Lunes hanggang Biyernes

みえ外国人相談サポートセンター「MieCo(みえこ)」のお知らせ ~開設日は、月曜日から金曜日です~

2023/04/18 Tuesday Anunsyo, Kultura at Libangan

Sa Mie Prefecture, mayroong consultation center para sa mga dayuhang residente.  Kung mayroon kang problema sa iyong pang-araw-araw na buhay, kumunsulta sa MieCo.  Ang lahat ng mga konsultasyon ay magiging kumpidensyal!  Kumuha ng appointment nang walang pag-aalala.

Mga oras ng konsultasyon

Lunes hanggang Biyernes (sarado tuwing Sabado, Linggo, holiday at holiday ng Bagong Taon, sa pagitan ng ika-29 ng Disyembre at ika-3 ng Enero)

9am hanggang 5pm

Konsultasyon sa telepono

Tumawag sa 080-3300-8077.

Kapag nakakonekta ang tawag, sabihin ang iyong gustong wika.  Ang isang interpreter para sa wikang iyon ay makikipag-usap sa iyo kasama ang empleyado ng MieCo, na nagreresulta sa isang 3 way call.  Depende sa nilalaman, isang dalubhasang organisasyon ang magpupulong upang ang iyong problema ay malutas.

Consultation desk ng MieCo

Paglilingkuran ka ng mga staff na nagsasalita ng wikang iyong pinili.  Kung hindi nagsasalita ang staff ng iyong wika, tutulong ang isang interpreter sa telepono.

Address: Tsu-shi Hadokoro-cho 700 UST Tsu 3F

Mie International Exchange Foundation (MIEF) sa Mie Prefectural Exchange Center (Mie Kenmin Kouryu Center)

By train: 1 minutong lakad mula sa Tsu Station east exit.

By car: Libre ang parking nang hanggang 30 minuto.  Kung ito ay lumampas sa 30 minuto, may bayad na sisingilin.

*Libre ang mga konsultasyon (gayunpaman may bayad sa pagtawag sa telepono).

Mga service language

English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Mga bagay na maaaring konsultahin

Visa procedures, trabaho, kalusugan, kapakanan, pagbubuntis, paternity at maternity, education at iba pang mga bagay.

Mga bagay na hindi maaaring konsultahin

Translation ng mga document, translation para sa commercial purposes at civil cases, face-to-face translation, medical translation, atbp.

Kung gusto mong kumonsulta sa mga espesyalista (mga abogado, clinical psychologist at mga opisyal ng Department of Immigration Control), i-click dito para sa higit pang mga detalye (iskedyul ng konsultasyon sa pagitan ng Oktubre 2022 at Marso 2023)

Ang iskedyul ng konsultasyon mula Abril 2023 ay iaanunsyo sa Abril sa Mie Info.

i-click dito upang tingnan ang pamplet ng MieCo

i-click dito para tingnan ang pamplet ng MieCo Expert Consultation

Anunsyo tungkol sa Mie night class 2023 “Manamie”

2023/04/18 Tuesday Anunsyo, Kultura at Libangan

令和5年度みえ夜間学級体験教室「まなみえ」のお知らせ

Para sa mga hindi nakapagtapos ng pag-aaral sa high school dahil sa iba’t ibang dahilan o kung iniisip mo na “Gusto mong matuto” o “Gusto mong matuto muli”, huwag mag-atubiling mag-apply.

 1. Period
 • Mayo 12, 2023 (Biyernes) hanggang Pebrero 2024
 • 6:00 pm hanggang 8:30 pm (3 klase, 40 minuto bawat isa)
 • Kabuuan ng 50 beses (tuwing Biyernes, Miyerkules dalawang linggo, mga klase sa labas sa mga itinalagang Sabado, graduation ceremony)
 1. Lugar

Classes sa Tsu: Mie Education Center (Mie-ken Sogo Kyouiku Center – 三重県総合教育センター): Tsu-shi Otani-cho 12, about 750m from Tsu Station

Classes sa Yokkaichi: Hokusei High School (Miekenritsu Hokusei Koto Gakko – 三重県立北星高等学校): Yokkaichi-shi Oazamochibuku 668-1, mga 1km mula sa Kintetsu Tomida Station

 1. Nilalaman

Japanese, English, math, social studies (shakai), hard sciences (rika), practical subjects

 1. Sino ang maaaring makasali

Mga residente ng Mie na ipinanganak bago ang Abril 1, 2008

*Hindi kasama ang mga taong nakatapos ng high school graduation (koukou)

 1. Iba pa

Ang mga klase ay libre

[Paano mag-apply] Mag-apply gamit ang isa sa 4 na pamamaraan sa ibaba.

 • Online registration: i-click dito
 • Tel (059-224-2963)
 • E-mail (gakokyo@pref.mie.lg.jp)
 • Pagpunta sa Shogakko at Chugakko Education department ng Mie Education Committee Office (Mieken Kyouiku Iinkai Jimukyoku Shochugakko Kyoiuku-ka), sa ikapitong palapag ng Mie Government Office (Mie Kencho)
 1. Enrollment period

April 12, 2023 (Miyerkules),  5:00 p.m.

 1. Iba pang detalye
 • Ang buwanang bayad ay libre
 • Ang mga handout ay ipapamahagi nang walang bayad
 • Tinitingnan ng organisasyon ang pagdaraos ng mga online class para sa mga taong nahihirapang makapasok sa mga klase.
 •  Kung nahihirapan kang mag-apply o gustong matuto ng Japanese, mangyaring makipag-ugnayan sa MieCo

MieCo, Mie Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente

Tel: 080-3300-8077

https://www.miefweb.org/mieco/

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Portuguese

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Spanish

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Filipino

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Cebuano

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Chinese

i-click dito upang makita ang pamphlet ng Manamie sa Japanese

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie-ken Kyoiku Iinkai Jimukyoku Shochugakko Kyoiku-ka

(三重県教育委員会事務局 小中学校教育課)

TEL: 059-224-2963

Email: gakokyo@pref.mie.lg.jp

Address: 〒514-8570 Tsu-shi Koemicho 13, sa ika-seventh floor ng Mie Government Office (Mie Kencho)