Ikalawang Edisyon para sa Pag-promote ng Leisure Experiences sa Mie Prefecture 2022 “Mie no Aso Can ‘22 (dai-2 dan)”

遊び体験利用促進キャンペーン「みえのあそキャン22(第2弾)」を実施します。

2022/10/03 Lunes Anunsyo, Kultura at Libangan

Ang “Mie no Aso Cam ’22 (Dai 2-dan”), ay isang kampanya para sa mga residente ng prefecture na magsaya sa abot-kayang presyo sa mga karanasan sa paglilibang sa mga lugar na inilarawan sa reservation site na “Asobyu” na nagsimula noong Setyembre 22,  2022 (Huwebes).

Campaign period

Nobyembre 22 (Huwebes) hanggang Nobyembre 30, 2022 (Miyerkules)

Contents

 1. Pamamahagi ng mga half-price coupons para sa leisure experiences sa booking site na “Asobyu!”

May 331 na leisure plans na available sa Mie.

 1. “#Mijumaru to Mie de Asobo” (makaranas ng paglilibang kasama si Oshawott “Mijumaru” sa Mie) – Prefectural Excursion Gift Campaign

Kabilang sa 5 lugar ng Mie (Hokusei, Chunansei, Ise Shima, Iga, Higashi Kishu), kung gagamitin mo ang discount coupon para sa 2 o higit pang mga lugar, mapapabilang ka sa 100-person raffle draw ng isang Oshawott photo book.

 1. “#Mijumaru to Mie de Asobo” (Makipaglaro kasama si Oshawott in Mie) – Instagram Campaign

Kumuha ng larawan kasama ang plush doll na nasa mga kalahok na lokasyon ng kaganapan, i-post ito sa Instagram na may hashtag sa Japanese na  (#ミジュマルとみえで遊ぼう#体験施設名) “#MijuMarutoMiedeAsobo at #Nameofthe PlaceYouVisited” upang lumahok sa raffle draw ng mga produkto ng Mie sa pakikipagtulungan ng Oshawott para sa 30 katao.

Para sa iba pang detalye, i- click dito upang makita ang flyer o tignan ang website: https://brand.asoview.com/mieasobi/

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Asobyu Kabushiki Gaisha (アソビュー株式会社)

TEL: 050-3537-8949

E-mail: support@asoview.com

©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Pocket Monster, Pokémon, ポケットモンスター・ポケモン are registered trademarks of Nentendo, Creatures Inc.  and GAME FREAK inc.

Mass vaccination para sa Ômicron variant – BA.1 (Moderna)

2022/10/03 Lunes Anunsyo, Kultura at Libangan

オミクロン株(BA.1)対応ワクチン(モデルナ社ワクチン)による 県営集団接種会場を開設します

Mula Oktubre 1, 2022 (Sabado), ang Mie Prefecture ay magsasagawa ng malawakang pagbabakuna ng bagong bakuna ng Moderna laban sa variant ng Ômicron (BA.1) sa mga lungsod ng Tsu, Yokkaichi at Ise.

Magsisimula ang mga reserbasyon sa ika-9 ng umaga sa Setyembre 22 (Huwebes).

Target na mga madla

Upang matanggap ang ikaapat na bakuna, kailangan ay nakatira, nagtatrabaho at/o naga-aral sa Mie Prefecture, at lumipas ng 5 buwan o higit pa mula nang makatanggap ng ikatlong dose ng bakuna, at matugunan ang isa sa 3 items na nasa ibaba.

 1. Mga taong may edad 60 o higit pa
 2. Mga taong nasa pagitan ng edad na 18 at 60 na may pinag-uugatang sakit o na-diagnose ng isang doctor na nasa panganib na lumala ang mga sintomas
 3. Mga taong nasa pagitan ng edad na 18 at 60 na nagtatrabaho sa mga institusyong medikal, mga pasilidad para sa mga matatanda, mga pasilidad para sa mga may kapansanan, atbp.

* Ang mga taong nakatanggap na ng ikaapat na dose ay hindi makakasali sa pagbabakuna

* Kung natanggap mo ang iyong 1st, 2nd at 3rd vaccination sa ibang bansa, mangyaring magdala ng dokumentong nagpapatunay sa petsa at oras ng pagbabakuna, ang bilang ng mga pagbabakuna at ang uri ng bakuna, kung mayroon man.

Vaccination date at iba pang impormasyon

Araw ng Vaccination Oras Lugar Capacity Humigit-kumulang 5 buwan pagkatapos ng ikatlong doses
October 1 (Sabado) 9 am hanggang 12 pm

1:30pm hanggang 4:30pm

Tsucky Dome

(Address: Tsu-shi Fujikata 637)

700 person Tanging ang mga tao na kumuha ng huling dose bago ang Mayo 1
October 2 (Linggo) 9am hanggang 12pm

1:30pm hanggang 4:30pm

Yokkaichi University

(Address: Yokkaichi-shi Kayou-cho 1200)

700 person Tanging ang mga tao na kumuha ng huling dose bago ang Mayo 2
October 8 (Sabado) 9am hanggang 12pm

1:30 pm hanggang 4:30 pm

Mie-ken Ise Chosha (Address: Ise-shi Seita-cho 628-2 500 person Tanging ang mga taong kumuha ng huling dose bago ang  Mayo 8

Ano ang dadalhin sa araw kung mayroon kang ticket sa pagbabakuna (sesshuken – 接種券)

 1. Ang vaccination ticket na ipinadala ng prefecture (kung ang iyong tiket ay isang selyo, i-click dito para ma download ang Yoshinhyo – 予診票)
 2. Preliminary Exam Sheet – Yoshinhyo (punan ang mga kinakailangang item)
 3. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa kasaysayan ng pagbabakuna
 4. Dokumento ng pagkakakilanlan (driver’s license atbp.)
 5. Booklet ng gamot (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung mayroon ka nito

Ano ang dadalhin kung wala kang vaccination ticket (sesshuken – 接種券)

 1. Mga dokumento, aplikasyon at iba pang bagay na nagpapatunay sa vaccination history.
 2. Preliminary exam sheet – Yoshinhyo, i-download ito sa pamamagitan ng pag-click dito
 3. Vaccination history – Sesshu Kiroku-sho (接種記録書), i-download ito sa pamamagitan ng pag-click dito
 4. Vaccination Ticket Application Form – Sesshuken Hakko Shinseisho (接種券発行申請書), i-download ito sa pamamagitan ng pag-click dito
 5. Dokumento ng pagkakakilanlan (driver’s license atbp.)
 6. Booklet ng gamot (O-kusuri Techo – お薬手帳), kung mayroon ka nito

Reservation website

Reservation Website: https://www.mie-md.covid19-vaccination.jp/

Telephone reservations: 059-224-2825 (9am hanggang 9pm, sa wikang Japanese lamang)

Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mie Shingata Coronavirus Vacine Sesshu Hotline (みえ新型コロナウイルスワクチン接種ホットライン)

059-224-2825 (sa wikang Japanese lamang)

Consultation desks

 • Kung nahihirapan ka sa pag-book ng vaccine:

Tawagan ang “Mie Foreigners Coronavirus Vaccine Inquiry Line” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Supported languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa bagong coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente sa Mie

TEL: 080-3300-8077

Serbisyo: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Supported languages:: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese