Notice tungkol sa public pension system

公的年金制度についてのお知らせ

2023/09/01 Biyernes Anunsyo, Kultura at Libangan

Ang sinumang manggagawa ay maaaring magkasakit o masugatan sa isang punto.  Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay.  Samakatuwid, hangga’t tayo ay nabubuhay, ang mga panganib ay likas at hindi mahuhulaan.  Ang isang uri ng social insurance na nilikha upang harapin ang mga panganib na ito ay ang pampublikong pensiyon (retirement) system (Kouteki Nenkin Seido 公的年金制度).

Ang Public Pension System ay isang sistema kung saan buwan-buwan ang aplikante ay nagbabayad ng insurance fee para makatanggap ng regular na cash benefits sakaling may kapansanan o kapag siya ay tumanda.

Lahat ng taong may edad 20 hanggang 60 taong gulang na nakatira sa Japan ay kinakailangang mag-apply sa Kouteki Nenkin Seido, anuman ang kanilang nasyonalidad.

Sa pag-alis ng Japan, ang mga nakakatugon sa mga kinakailangan ay maaaring makatanggap ng isang beses na bayad sa withdrawal.

Para sa mga hindi makapagbayad ng kanilang mga kontribusyon sa National Pension Insurance (Kokumin Nenkin), mayroong isang sistema kung saan ang mga pagbabayad ay tinatalikuran.

Mababasa mo ang paliwanag ng sistema ng pampublikong pensiyon ng Japan sa ilang wika sa website ng Public Pension System.

Available sa Chinese, Portuguese, Indonesian, Thai, Burmese, Russian, Mongolian, English, Korean, Spanish, Tagalog, Vietnamese, Cambodian at Nepali.

Narito ang URL ng website ng Japan Pension Service

https://www.nenkin.go.jp/international/index.html

Maghanda para sa mga panganib sa buhay gamit ang pampublikong sistema ng pagreretiro ng Japan.

Autumn National Road Safety Campaign

2023/09/01 Biyernes Anunsyo, Kultura at Libangan

「秋の全国交通安全運動」を実施します

Tuwing autumn o tag-lagas, ang araw ay lumulubog nang mas maaga bawat araw, at ang panganib sa dapit-hapon ay tumataas.  Habang papalapit ang holiday season ng autumn tumataas ang mga pagkakataong makapunta sa labas, mayroon ding pag-aalala na maaaring mas madalas mangyari ang mga aksidente sa trapiko.

Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, upang maiwasan ang mga aksidente na dulot ng kaunting kapabayaan o kawalan ng pansin, ang bawat isa sa atin ay dapat dagdagan ang ating kamalayan sa kaligtasan sa kalsada at magsikap na magmaneho nang ligtas sa pamamagitan ng pag-alis nang maaga upang magkaroon ng mas maraming oras at relaks na pagi-isip.

 1. Gaano ka tagal ang campaign

10 araw, mula Setyembre 21 (Huwebes) hanggang Setyembre 30, 2023 (Sabado)

*Ang ika-30 ng Setyembre ay Zero Traffic Death Day

 1. Focus ng campaign

(1) Tiyakin ang kaligtasan ng mga naglalakad, kabilang ang mga bata at matatanda

 • Humigit-kumulang 30% ng pagkamatay sa trapiko ay mga pedestrian. Ang ilang mga aksidente ay nagsasangkot ng mga paglabag ng mga pedestrian.
 • Humigit-kumulang 80% ng mga namamatay sa pedestrian ay mga matatanda.
 • Kung makakita ka ng bata o matanda, magdahan-dahan at magmaneho nang ligtas.
 • Ang priyoridad ng pedestrian sa mga tawiran ay hindi isang etiketa kundi isang “tuntunin” na itinakda sa Batas sa Trapiko sa Daan.
 • Dapat tiyakin ng mga driver na ang mga pedestrian ay may priyoridad sa mga tawiran.
 • Ang mga pedestrian ay dapat ding tumawid sa mga tawiran tuwing may malapit.
 • Huwag gamitin ang iyong cell phone kapag nagmamaneho, dahil ito ay isang napaka-mapanganib na gawi na naglilihis ng atensyon mula sa iyong paligid at maaaring humantong sa mga aksidente sa trapiko.

(2) Iwasan ang mga aksidente sa trapiko sa gabi at puksain ang pagmamaneho ng lasing

 • Sa taglagas, ang araw ay lumulubog nang mas maaga bawat araw, at may pag-aalala tungkol sa paglitaw ng mga malubhang aksidente sa dapit-hapon at sa gabi.
 • Ang mga driver ay dapat na buksan ang kanilang mga headlight nang mas maaga at gumamit ng matataas na sinag, at ang mga pedestrian ay dapat gumamit ng mga reflective na produkto upang maiwasan ang mga aksidente sa trapiko.
 • Ang pag-inom at pagmamaneho ay isang malubhang krimen.
 • Bukod sa hindi pag-inom at pagmamaneho, pag-aalok ng alak sa isang driver, pagpapahiram ng kotse o pagiging pasahero sa kotse ng isang lasing na driver ay may parusa din.
 • Bilang karagdagan sa pagmamaneho ng lasing, ang obstructive driving ay isa pang mapanganib na pag-uugali na maaaring humantong sa malubhang aksidente.
 • Magmaneho nang may pakiramdam ng “pagsasaalang-alang at pagbabahagi” upang maiwasan ang mga aksidente sa trapiko.

(3) Magsuot ng helmet at sundin ang mga tuntunin sa trapiko kapag nagbibisikleta

 • Ang mga bisikleta ay mga sasakyan na madaling sakyan ng sinuman nang walang driver’s license, ngunit dahil sila ay itinuturing na isang “sasakyan”, dapat silang sumunod sa mga patakaran sa trapiko.
 • Epektibo sa Abril 1, 2023, lahat ng siklista, anuman ang edad, ay dapat magsikap na magsuot ng helmet.
 • Upang maprotektahan ang iyong buhay, lahat ng nagbibisikleta ay dapat magsuot ng helmet.
 • Magkaroon ng kamalayan sa mga panganib sa iyong sarili at sa iba kapag nakasakay sa ibang tao, may hawak na payong habang nakasakay sa bisikleta, gumagamit ng smartphone o headphone, bukod sa iba pang mga bagay, at huwag kailanman magmaneho nang mapanganib.
 • Simula noong Hulyo 1, 2023, nagbago ang mga panuntunan sa trapiko para sa mga electric kickboard.
 • Ang mga electric kickboard na nakakatugon sa ilang partikular na pamantayan ay napapailalim na ngayon sa mga bagong panuntunan gaya ng tinukoy para sa maliliit na bisikleta.
 • Ang mga electric kickboard na hindi nakakatugon sa pamantayan ay hindi inuri bilang partikular na maliliit na motorized na bisikleta, kahit na ang mga ito ay hugis tulad ng electric kickboards, at ang mga umiiral na panuntunan sa trapiko ay nalalapat bilang mga pangkalahatang motorized na bisikleta.
 • Ang mga electric kickboard na nakakatugon sa pamantayan ay hindi nangangailangan ng lisensya sa pagmamaneho, ngunit ipinagbabawal na gamitin ng sinumang wala pang 16 taong gulang.
 • Kapag gumagamit ng electric kickboard, siguraduhing sundin ang mga patakaran sa trapiko at gamitin ito nang ligtas.

Autumn National Road Safety Campaign Awareness Flyer  (sa wikang Japanese lamang)

Road rules para sa electric kickboards at iba pang vehicles (sa wikang Japanese lamang)

 1. Contact (sa wikang Japanese lamang)

Mieken Kankyo Seikatsu-bu Kurashi Koutsu Anzen-ka Koutzu Anzen-han (三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 交通安全班)

Telephone number: 059-224-2410