Ang Mie Coronavirus Vaccine Consultation Hotline para sa mga Dayuhang Residente ay sarado na (natapos noong Agosto 31, 2023)

みえ外国人コロナワクチン相談ダイアルは終了しました(2023年8月31日終了)

2023/09/21 Thursday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

Ang Mie Coronavirus Vaccine Consultation Hotline para sa mga Dayuhang Residente (080-3123-9173) ay nag sara na noong Agosto 31, 2023.

Pagkatapos ng Setyembre 1, 2023, dapat tumawag sa MieCo ang sinumang gustong kumuha ng appointment sa vaccine laban sa coronavirus.

MieCo phone number

080-3300-8077

Mga oras na bukas

Lunes hanggang Biyernes (sarado tuwing Sabado, Linggo, holiday at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3)

9am hanggang 5pm

Mga wikang available sa MieCo

English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Notice tungkol sa public pension system

2023/09/21 Thursday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

公的年金制度についてのお知らせ

Ang sinumang manggagawa ay maaaring magkasakit o masugatan sa isang punto.  Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay.  Samakatuwid, hangga’t tayo ay nabubuhay, ang mga panganib ay likas at hindi mahuhulaan.  Ang isang uri ng social insurance na nilikha upang harapin ang mga panganib na ito ay ang pampublikong pensiyon (retirement) system (Kouteki Nenkin Seido 公的年金制度).

Ang Public Pension System ay isang sistema kung saan buwan-buwan ang aplikante ay nagbabayad ng insurance fee para makatanggap ng regular na cash benefits sakaling may kapansanan o kapag siya ay tumanda.

Lahat ng taong may edad 20 hanggang 60 taong gulang na nakatira sa Japan ay kinakailangang mag-apply sa Kouteki Nenkin Seido, anuman ang kanilang nasyonalidad.

Sa pag-alis ng Japan, ang mga nakakatugon sa mga kinakailangan ay maaaring makatanggap ng isang beses na bayad sa withdrawal.

Para sa mga hindi makapagbayad ng kanilang mga kontribusyon sa National Pension Insurance (Kokumin Nenkin), mayroong isang sistema kung saan ang mga pagbabayad ay tinatalikuran.

Mababasa mo ang paliwanag ng sistema ng pampublikong pensiyon ng Japan sa ilang wika sa website ng Public Pension System.

Available sa Chinese, Portuguese, Indonesian, Thai, Burmese, Russian, Mongolian, English, Korean, Spanish, Tagalog, Vietnamese, Cambodian at Nepali.

Narito ang URL ng website ng Japan Pension Service

https://www.nenkin.go.jp/international/index.html

Maghanda para sa mga panganib sa buhay gamit ang pampublikong sistema ng pagreretiro ng Japan.