Alamin ang tungkol sa kontrata

契約について知ろう

2017/12/18 Lunes Anunsyo

Ano ang Kontrata?

Ang pagbubuo ng isang kontrata ay kapag natugunan ang intensyon ng parehong partido. Ang “pag-sign at pag-stamp ng kontrata” ay ang tanging paraan upang makapagtatag ng isang kontrata. Ang mga napag-usapang kasunduan kapag inilagay sa dokumento at pinirmahan, ito ay magiging matibay na kontrata.

Sa sandaling maitatag ang isang kontrata, hindi na ito maaring mabago ng magkabilang panig maliban na lang sa mga espesyal na kaso.

Ito ay isa din kontrata

  • Bumili ng snacks sa convenient store
  • Magpagupit ng buhok
  • Magpa-delivery gamit ang telepono
  • Mag renta ng DVD
  • Mag download ng music gamit ang Smartphone

Kumpirmahing mabuti ang kontrata

Ang kontrata ay isang importanteng dokumento na nagsasaad na kailangang sundin ang pinagkasunduan ng dalawang panig. Kahit gaano pa kaliit ang mga letra na nakasulat sa kontrata ay kailangang basahin lahat ng maigi. Ang pagpirma sa kontrata ay nagkakahulugan na tinatanggap mo ang lahat ng nilalaman ng kontrata. Upang maiwasan ang magkaroon ng problema, (katulad ng kapag iba ang nakasaad sa kontrata keysa sa pinag-usapang kasunduan) suriin munang mabuti ang dokumento bago makipag-kontrata.
Mga puntos na kailangang suriin bago pumirma sa kontrata

☑ Kailan(Araw ng pag-kontrata)

☑ Kanino(Pangalan ng negosyo, Address, Contact number)

☑ Ano(Pangalan ng produkto・Uri)

☑ Ilan(Gaano kadami)

☑ Magkano(Presyo)

☑Ano ang paraan ng pagbayad (Cash, Credit Card, atbp.)

☑ Paano matatanggap ang items(Kailan, Paano)

☑ May kasunduan ba tungkol sa cancellation

☑ May kasunduan ba tungkol sa damages at penalties

Mangyaring suriin ng mabuti ang nakasulat na nilalaman at huwag mag-kontrata kung hindi ka sumasang-ayon!

Ang Disyembre at Enero ay ang Prefectural Tax “Seizure Strengthening Month”

2017/12/18 Lunes Anunsyo

12月・1月は県税の「差押強化月間」です

Sa Mie prefecture, upang matigil na ang mga hindi nagbabayad ng Prefectural Tax, Sa Disyembre at Enero ng susunod na taon, ang dalawang buwan na ito ay itinuturing na “Seizure Strengthening Month” ng prefectural tax.

Ang “seizure” ay isang sapilitang disposisyon na alinsunod sa batas. Ito ay dapat gawin sa mga hindi nagbabayad ng prefectural tax kahit na may sinisweldo at may mga ari-arian, ito ay upang panatilihin na makatarungan o maging fair sa mga nagbabayad bago mag deadline.

Hanggang ngayon, ang mga tanggapan ng county tax sa prefecture ay magsasagawa ng “Seizure Disposal” nang sabay-sabay sa mga delingkuwente na malinaw na walang balak na magbayad sa kabila ng katotohanan na siya ay ipinadalhan ng demand na magbayad nang maraming beses.
Ang iba’t ibang mga ari-arian tulad ng “mga credit” “suweldo”, “mga account na maaaring tanggapin”, “mga deposito at savings”, “life insurance”, “mga sasakyan” at “real estate” ay ang mga bagay na maisasam sa seizure.

Para sa “Automobile Seizure” isang “Tire Lock” ang maaaring mai-install upang hindi ito magamit. Ang mga nasamsam na sasakyan, real estate, at iba pa ay ibebenta sa pampublikong auction sa internet at gagamitin ito para sa mga buwis na hindi nabayaran. Bilang karagdagan, maaari din isagawa ang isang panukalang tinatawag na “Search” ito ay upang matuklasan kung may mga tinatagong ari-arian na maaring isama sa seizure. Ang prefecture tax na “seizure strengthening month” ay para sa dalawang buwan ng Disyembre at Enero, ngunit maaari din isagawa ang seizure sa anumang oras kahit na sa ibang mga panahon.

Sa mga hindi nagbabayad ng prefectural tax, mangyaring siguraduhing bayaran ito sa lalong madaling panahon.

(Reference)

〇 Major prefectural tax na nakolekta ng prefectural tax office

Automobile tax, Individual Enterprise tax, Real Estate acquisition tax atbp.

〇 Status ng automobile tax sa taxation ng 2017 (as of the end of October)

Collection rate (current year) 99.2% Delinquent amount (current year) Nasa bandang 230 million yen

〇 Bilang ng naisagawang seizure noong 2016

6,400 (Na kung saan 1,480 ay nangyari noong strengthening month)

 

Makipag-ugnayan sa

Mie Ken Somu-bu Zeishu Kakuho-ka (Mie Prefecture General Affairs Department Tax Collection Division)

TEL 059-224-2131