Year-end at New Year holidays sa Ise Shrine – Paalala tungkol sa trafic control ng Park & ​​Bus Ride  (2017 – 2018)

年末年始 伊勢神宮 初参り パーク&バスライド及び交通規制のお知らせ(2017~2018)

2017/12/18 Monday Kultura at Libangan

Inaasahan na magiging ma-traffick sa paligid ng Ise Jingu tuwing holidays ng bagong taon. Bilang isang countermeasure laban sa pagbigat ng daloy ng traffic, maglalagay ng karagdagang parking lot sa paligid ng prefectural managed na San Arena, at mago-operate ng shuttle bus mula sa Ise Shrine hanggang sa loob ng B parking lot. Paalala lang na ang oras ay maaaring magbago depende sa araw.

Kahit na libre ang shuttle bus, ang parking rental fee na 1,000 yen ay kailangang bayaran sa kada isang sasakyan. Mangyaring ipakita ang resibo ng parking fee sa clerk tuwing sasakay ng bus.

【Temporaryong parking lot】

Sa paligid ng Mie Peefectural San Arena

〒516-0021 Mie Ken Ise Shi Asama Cho Kamodani 4383-4

(Bumaba sa “Asama Higashi IC” ng Ise Futami Toba Line)

【Schedule ng shuttle bus】

December 31, 2017 (Linggo) 10pm~

January 1, 2018 (Lunes) 4pm

January 2, 2018 (Martes) 9am 9~4pm

January 3, 2018 (Miyerkules) 9am~4pm

January 6, 2018 (Sabado) 9am~4pm

January 7, 2018 (Linggo) 9am~4pm

※Last trip ng Shuttle Bus (sa paligid ng Shrine at sa loob) 6:30pm

※Ang Omoiyari shuttle bus ay mago-operate galing sa loob ng shrine B2 hanggang Ujibashi Bashi.

Ang mga pwedeng gumamit ng Park & ​​Bus Ride ay ang mga sumusunod na bilang 1-4:

1. Mga matatanda (over 75 years old)
2. Mga taong may kapansanan
3. Mga nagdadalang tao
4. Ang mga tagapag-alaga at mga pamilya ng mga nabanggit sa itaas na numbers 1-3.

【Regulasyong pantrapiko】

Sa oras ng park & ​​bus ride, dahil sa exit regulation, ang mga general passenger na mga sasakyan ay hindi pwedeng lumabas sa Ise west IC · Ise IC (maaaring makapasok sa entrance). Bukod pa dito, ang Sabado, Linggo at holidays sa January 4 hanggang 5, sa January 8 hanggang 28 at February 11 ng 9am hanggang 3pm, ay babaguhin din ang lugar ng exit sa Ise Nishi IC.

Para sa iba pang detalye, tignan ang homepage.

Impormasyon sa traffic (Japanese only)http://www.rakurakuise.jp/content/regulation.php

English Homepage: http://www.rakurakuise.jp/en

Alamin ang tungkol sa kontrata

2017/12/18 Monday Kultura at Libangan

契約について知ろう

Ano ang Kontrata?

Ang pagbubuo ng isang kontrata ay kapag natugunan ang intensyon ng parehong partido. Ang “pag-sign at pag-stamp ng kontrata” ay ang tanging paraan upang makapagtatag ng isang kontrata. Ang mga napag-usapang kasunduan kapag inilagay sa dokumento at pinirmahan, ito ay magiging matibay na kontrata.

Sa sandaling maitatag ang isang kontrata, hindi na ito maaring mabago ng magkabilang panig maliban na lang sa mga espesyal na kaso.

Ito ay isa din kontrata

  • Bumili ng snacks sa convenient store
  • Magpagupit ng buhok
  • Magpa-delivery gamit ang telepono
  • Mag renta ng DVD
  • Mag download ng music gamit ang Smartphone

Kumpirmahing mabuti ang kontrata

Ang kontrata ay isang importanteng dokumento na nagsasaad na kailangang sundin ang pinagkasunduan ng dalawang panig. Kahit gaano pa kaliit ang mga letra na nakasulat sa kontrata ay kailangang basahin lahat ng maigi. Ang pagpirma sa kontrata ay nagkakahulugan na tinatanggap mo ang lahat ng nilalaman ng kontrata. Upang maiwasan ang magkaroon ng problema, (katulad ng kapag iba ang nakasaad sa kontrata keysa sa pinag-usapang kasunduan) suriin munang mabuti ang dokumento bago makipag-kontrata.
Mga puntos na kailangang suriin bago pumirma sa kontrata

☑ Kailan(Araw ng pag-kontrata)

☑ Kanino(Pangalan ng negosyo, Address, Contact number)

☑ Ano(Pangalan ng produkto・Uri)

☑ Ilan(Gaano kadami)

☑ Magkano(Presyo)

☑Ano ang paraan ng pagbayad (Cash, Credit Card, atbp.)

☑ Paano matatanggap ang items(Kailan, Paano)

☑ May kasunduan ba tungkol sa cancellation

☑ May kasunduan ba tungkol sa damages at penalties

Mangyaring suriin ng mabuti ang nakasulat na nilalaman at huwag mag-kontrata kung hindi ka sumasang-ayon!