Tayo ay magbayad ng 2018 (H30) Automobile Tax sa takdang petsa

2018年・自動車税は納期限までに納めましょう

2018/05/07 Lunes Anunsyo

Ang due date ng Automobile Tax sa taong ito ay sa May 31 (Huwebes).

Ang mga tao na nagmamay-ari ng sasakyan ay kailangan magbayad ng Automobile Tax ng isang beses sa isang taon.

Ginagamit ito ng  Mie Prefecture para magsagawa ng mga iba’t ibang serbisyong administratibo tulad ng paaralang pang-edukasyon at kalusugan, medical care, welfare enhancement, pagdevelop ng transportasyon at network ng transportasyon, pag-secure ng trabaho, at mga panukala ng disaster prevention.

May dumating na sa mga may ari ng sasakyan na envelope na may picture ng pulang sasakyan (katulad ng nakalarawan sa ibaba) na pinadala galing sa munisipyo.

Gamit ang “Payment Slip” na nasa envelope, maaring mabayaran ito sa mga bangko at mga convinience store. bukod dito, maaaring makapagbayad gamit ang credit card (ito ay kapag gagamit ng Internet sa pagbayad)

Kapag hindi nakabayad hanggang sa due date, ay hihilingin na magbayad din ng “Penalty fee”.

Kapag nabigyan ng notice ngunit hindi nakapagbayad ay nakasaad sa batas ng bansa na maaaring kunin ang mga ari-arian katulad ng mga sasakyan at sweldo.

Mangyaring siguraduhin na makapagbayad bago ang due date sa May 31.

 I-click dito para sa 2018 Automobile Tax Poster (mayroong Japanese, English, Portuguese, Spanish)

Mie-ken: Isang mahusay na multicultural na lipunan

2018/05/07 Lunes Anunsyo

国際化・多文化共生が進む三重県

Ang mga taong mula sa Brazil, China, Pilipinas at mula sa iba’t ibang bansa at rehiyon ay naninirahan sa Mie Prefecture at ang bilang ng nasyonalidad ay higit sa 100. Hanggang sa katapusan ng 2017, ang bilang ng mga dayuhang residente ay nadagdagan ng humigit-kumulang 4,200 mula sa nakaraang taon, mayroong 47,665 na mga dayuhan na naninirahan sa Mie Prefecture. Ang ratio ng mga dayuhan ay umabot ng mga nasa 2.6% ng kabuuang populasyon sa prefecture, at ito ay isang mataas na ratio sa buong bansa.

Sa Mie Prefecture kung saan ang internationalization at multicultural symbiosis ay sumusulong sa ganitong paraan at sa lungsod ng Suzuka kung saan nakatira ang maraming dayuhan, ang mga Hapon at dayuhang residente ay nagtatrabaho nang sama-sama bawat taon upang lumikha ng international festival exchange na may isang keyword na “Collaboration” at “Cross-cultural Experience”. Gamit ang keyword na ito, ginanap ang “WaiWai Spring Festival”. Marami sa mga naninirahan na may iba’t ibang nasyonalidad ang nagtipon ngayong taon at nagkaroon ng isang masayang araw. Ininterbyu namin ang mga kalahok tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa cross-cultural at multicultural symbiosis.

[LimaCeasar at MatsumotoSonia – Brazilian]

“Sa palagay ko ang pakikihalubilo sa mga Hapon ay mahalaga. Hindi lamang ang Brazilians, pati na din ang Pilipino, Peruvian, Hapon, atbp., ay nakikilahok din sa event na ito upang makipag-usap sa isa’t isa, makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa Japan at sa kanilang sariling kultura. Sa tingin ko iyan ay isang magandang bagay.

Sa ganitong uri ng event, maaari naming matugunan ang mga tao na may iba’t ibang mga nasyonalidad. Sa tingin ko iyan ay mahalaga. Sinisikap kong lumahok pa sa iba’t ibang mga events.”

 [Ao – Mongolian]

“Ako ay nakatira sa Japan sa loob ng 15 taon. Pagkatapos ng lahat, nakatira ako bilang dayuhan sa Japan. Masayang makipag-ugnay sa mga tao mula sa iba’t ibang bansa sa ganitong international festival exchange. Mula ngayon, kung may mga event na tulad nito, siguradong mage-enjoy ako, hindi lamang as pagkain kundi mas makikipag-usap pa ako sa lahat ng tao.”

 [Alex and Zaida – Peruvian]

“Sa tingin ko (Multicultural symbiosis) ay mahalaga. Dahil maaari kang makipag-ugnay at lumikha ng internasyonal na komunidad. Iyon ay talagang mahalaga para sa ating mga anak na lumaki sa Japan. Sa paglipas ng panahon, sa palagay ko ay mas tatatag ang multicultural symbiosis. Ito ay isang bagay na dapat ipasalamat at mahalaga sa aking buong pamilya.”

[Apollo – Filipino]

“Nagsimulang sumali ang grupo ng Pilipinas sa event ng Mie Prefecture 8 taon na ang nakakaraan. Ang grupong ito ay hindi lamang para sa mga Pilipino. Nais kong mag-enjoy din ang mga tao na galing as iba’t ibang bansa.”

Tinanong namin si Ms. Nakano ng Suzuka International Friendship Association (SIFA) na nag-organisa ng event na ito tungkol sa layunin ng Wai Wai Spring Festival.

[Nakano Chizuko – Organizer (Suzuka International Friendship Association)]

“Sa event na ito, maaari mong maranasan ang lasa ng iba’t ibang mga bansa. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa mga dayuhan na malaman ang panlasa ng iba pang mga bansa at magkaroon ng isang exchange. Kahit na sa entablado, mayroon kaming mga sayaw mula sa iba’t ibang bansa, kaya ang pakikilahok sa ganitong event ay nakakatulong na maging pamilyar as kultura ng ibang bansa. Sa palagay ko ay mahalaga na ang komunikasyon ay magsimula sa pamamagitan ng trigger na ganito.

Pagkatapos ng lahat, dahil magkakasamang nakatira sa Suzuka, nais kong magkaroon ng ganitong pagkakataon upang lumahok sa lipunan at magtayo nang sama-sama, hindi lamang maging isang Hapon na nakatingin sa lahat mula sa gilid.

May mga dayuhan din na nasa executive committee. Hindi lamang ang mga Hapon ang nagtatrabaho sa lugar sa araw na ito. Ito ay isang event kung saan ang mga tao mula sa iba’t ibang bansa ay magkakasamang isinasagawa ito. Ito ang layunin (Wai Wai Spring Festival).”

Ang WaiWai Spring Festival sa taong ito ay isa sa mga pagsisikap ng “Mie International Week 2018”. Ininterbyu namin ang taong namamahala sa “Mie International Week 2018”.

[Yamane Natsuki – Mie Ken Koyo Keizai-bu Kokusai Senryaku-ka]

“Sa Mie Prefecture, mga dalawang linggo bago at pagkatapos ng ika-26 ng Mayo at ika-27 ng petsa na isasagawa summit, ang “Mie International Week” ay itinakda upang masulit ang karanasan ng Ise Shima Summit, ang International Week ay isang panahon para sa intensive international effort. Sa pamamagitan ng mga pagsisikap na mapatupad ang event ng linggong ito, inaasahan na ang mga tao ng prefecture ay mas lalong maging interesado sa ibang bansa at gawing aktibo sila sa global field.

Dalawang taon na ang nakalipas mula noong ginanap ang Ise Shima Summit, ngunit inaasahan ko na patuloy na mapag-aralan ang ibang bansa sa pamamagitan ng mga international effotts, umaasa ako na ang mga tao sa buong prefecture ay tatamasahin ang international week.”

Ang WaiWai Spring Festival ay isang event na nagpapahintulot sa atin na makaranas ng multicultural symbiosis. Sa pamamagitan ng naturang mga international efforts, ang pananaw ng multicultural symbiosis ay binibigyang diin din sa Mie Prefecture kung saan ang internationalization ay higit na kinikilala. Ang mga taong may magkakaibang kultura at paniniwala ay kinikilala ang bawat pagkakaiba at hinihiling sa bawat mamamayan na bumuo ng isang komunidad habang nagbibigay ng paggalang sa isa’t isa.