Protektahan ang iyong sarili laban sa mga lindol at tsunami ~ Ano ang dapat gawin kung sakaling magkaroon ng lindol ~

地震・津波から身を守ろう ~地震が起きた時にすること~

2024/03/13 Wednesday Anunsyo, Kaligtasan

Suriin ang mga hazard map (artikulo ng MieInfo) – i-click dito

Ano ang gagawin kung sakaling magkaroon ng lindol (artikulo ng MieInfo) – i-click dito

Kung may lindol sa isang gusali…

 • Protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng matibay na mesa o mesa (maaaring tumagilid ang mga kasangkapan at maaaring mahulog ang mga bagay).
 • Mag-ingat sa mga basag na salamin sa loob ng bahay (palaging magsuot ng sapatos kapag lumilikas).
 • Buksan ang mga pinto upang matiyak ang iyong paglabas (maaaring mag-deform ang mga gusali at pinto at hindi mabuksan ang mga pinto).

Kung may lindol habang nagluluto ka…

 • Kung direkta kang gumagamit ng apoy habang nagluluto, patayin ang apoy nang mahinahon sa mga unang yugto (ang pagsisikap na patayin ang apoy kapag umuuga ito nang husto ay maaaring magdulot ng pagkaso, kaya patayin ang apoy nang mahinahon pagkatapos humupa ang pagyanig).

Kung may lindol habang ikaw ay nasa shower o banyo…

 • Ang mga shower at banyo ay medyo ligtas na mga lugar, dahil ang mga silid ay maliit at kadalasang malapit sa mga haligi ng gusali. Subukang huwag tumakas nang desperado.

Kung may lindol habang ikaw ay nasa iyong silid…

 • Protektahan ang iyong ulo ng unan. Protektahan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtatago sa ilalim ng duvet o kama.

Kung may lindol habang nagmamaneho ng sasakyan…

 • Huwag biglaang magpreno. Huminto sa kaliwang bahagi ng kalsada
 • Kapag aalis sa sasakyan, patayin ang makina na may mga susi sa ignition at huwag i-lock ang mga pinto (iwang bukas ang kotse para makagalaw ang ibang tao)

Kung may lindol habang ikaw ay nasa labas (outdoors)…

 • Magkaroon ng kamalayan na maaaring mahulog ang mga block wall, vending machine at poste ng kuryente!
 • Subukang lumikas sa pinakamalawak na espasyo hangga’t maaari (upang mabawasan ang panganib ng pinsala mula sa mga gumuhong gusali).
 • Lumikas nang naglalakad (sa prinsipyo, huwag sumakay ng kotse).

Kung may lindol habang ikaw ay nasa tabi ng dagat o sa isang ilog…

 • Kung nakakaramdam ka ng lindol, huwag maghintay ng babala o alarm, lumikas kaagad sa mas mataas na lugar!
 • Kahit na hindi ka nakakaramdam ng lindol, lumikas kaagad kapag may tsunami alert o babala.
 • Huwag na huwag babalik hanggang sa maalis ang babala/alerto ng tsunami

Protektahan ang iyong sarili laban sa mga lindol at tsunami ~ Mag Meeting Tungkol sa Disaster Management Kasama ang Pamilya ~

2024/03/13 Wednesday Anunsyo, Kaligtasan

地震・津波から身を守ろう ~家族で防災会議をしよう~

Suriin ang mga hazard map (artikulo ng MieInfo) – i-click dito

Ano ang gagawin kung sakaling magkaroon ng lindol (artikulo ng MieInfo) – i-click dito

Upang mabawasan ang pinsalang dulot ng mga lindol at tsunami, mahalagang maging handa araw-araw. Talakayin ang iyong mga hakbang sa paghahanda kasama ang iyong pamilya.

Mga bagay na dapat pag-usapan

May posibilidad na magkaroon ng tsunami pagkatapos ng lindol. Magpasya sa isang lokasyon kung saan ang pamilya ay maaaring lumikas at muling magkita kapag nagkahiwalay. Ang pagpapasya sa isang lokasyon ng paglikas ng pamilya ay magbibigay-daan sa mga miyembro ng pamilya na mahanap ang isa’t isa kahit na ang mga cell phone at iba pang mga aparato ay hindi magagamit pagkatapos ng isang sakuna.

Maghanda ng emergency kit

Pagkatapos ng lindol o bago dumating ang tsunami, kailangan mong lumikas nang mabilis.

Upang matiyak na mabilis kang makakatakas sa kung ano ang kailangan mo sa isang emergency, i-pack ang basic na mga bagay na kailangan mong dalhin kaagad sa isang backpack (mas mabuti ang isang klase ng bag na libreng makakagalaw ang dalawang kamay sa panahon ng paglikas).

Mga halimbawa ng mga bagay na dapat itago sa isang emergency backpack

(Dapat ding pag-usapan ng mga pamilya sa kanilang sarili kung ano ang ilalagay sa kanilang emergency bag)

 • Mga pagkain

Tubig (sa plastic na bote), dry bread, crackers

 • Mga damit

Kapote, pangpalit na damit, damit panloob, windbreaker

 • Mga mahahalagang bagay

Cash (maaaring hindi tanggapin ang mga credit card pagkatapos ng kalamidad), Pasaporte, cell phone, charger ng cell phone

 • Iba pa

Whistle (para alertuhan ang iba sa iyong presensya, halimbawa kung ikaw ay nakulong sa isang gumuhong gusali)

Disposable Body Warmer Disposable Body Warmer