Ang Coronavirus Vaccines pagkatapos ng September 20, 2023

2023年9月20日以降の新型コロナウイルスワクチンについて

2023/09/21 Thursday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

Mula Setyembre 20, 2023 pataas, lahat ng taong may edad na 6 na buwan at mas matanda ay magiging kwalipikado para sa monovalent vaccination laban sa Omicron (XBB.1.5) strain ng  coronavirus.

Sino ang maaaring makatanggap ng bakuna

  • Lahat ng taong may edad 5 taong gulang pataas na nakakumpleto ng kanilang unang dosis (una at pangalawang bakuna)
  • Lahat ng taong may edad sa pagitan ng 6 na buwan at 4 na taon na nakumpleto ang kanilang unang pagbabakuna (una, pangalawa at pangatlong bakuna)
  • Mga taong hindi pa nakakakuha ng kanilang unang bakuna

Para sa karagdagang impormasyon, tingnan ang impormasyong ibinigay ng city hall

Ang paraan ng pamamahagi ng mga vaccination coupons ay naiiba sa bawat lungsod, kaya kakailanganin mong makipag-ugnayan sa bawat city hall para sa karagdagang impormasyon.

Mag-ingat sa mga scam!

Libre ang pagbabakuna (Libre ang pagbabakuna hanggang Marso 31, 2024).

Walang personal na impormasyon ang hihilingin sa pamamagitan ng telepono o email.

I-click dito para sa isang leaflet tungkol sa pagbabakuna pagkatapos ng ika-20 ng Setyembre (inihanda ng Ministry of Health, Labor and Welfare).

Mga Serbisyo sa Konsultasyon

Para sa mga katanungan sa maraming wika, mangyaring tawagan ang MieCo (Inquiry Center para sa mga Dayuhang Naninirahan sa Mie)

Numero ng telepono:

080-3300-8077

Lunes hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm (maliban sa Sabado, Linggo, mga araw ng paggunita at mga holiday ng Bagong Taon at Bagong Taon)

Ang mga available na wika ay English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese.

Ang Mie Coronavirus Vaccine Consultation Hotline para sa mga Dayuhang Residente ay sarado na (natapos noong Agosto 31, 2023)

2023/09/21 Thursday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

みえ外国人コロナワクチン相談ダイアルは終了しました(2023年8月31日終了)

Ang Mie Coronavirus Vaccine Consultation Hotline para sa mga Dayuhang Residente (080-3123-9173) ay nag sara na noong Agosto 31, 2023.

Pagkatapos ng Setyembre 1, 2023, dapat tumawag sa MieCo ang sinumang gustong kumuha ng appointment sa vaccine laban sa coronavirus.

MieCo phone number

080-3300-8077

Mga oras na bukas

Lunes hanggang Biyernes (sarado tuwing Sabado, Linggo, holiday at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3)

9am hanggang 5pm

Mga wikang available sa MieCo

English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese