(Julio/2022) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

(2022 年7月)県営住宅の定期募集

2022/07/11 Monday Anunsyo, Paninirahan

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Julio
Julio 1 (Biyernes) ~ Julio 30 (Sabado), 2022

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

Ang impormasyon tungkol sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at mga patakaran at regulasyon sa pabahay ng prefectural ay maaari ding matagpuan ang pag-click dito (sa japanese lang).

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang sa susunod na Miyerkules ng susunod na buwan. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang Julio 31.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office  Araw ng bunutan  Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Kawagoe district, Yokkaichi city, Suzuka city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city, Mihama district) TEL: 059-222-6400

Ang Mie Prefecture Public Affairs Newspaper ay available sa 10 wika

2022/07/11 Monday Anunsyo, Paninirahan

三重県広報紙を10言語で配信しています

Simula sa isyu ng Hunyo 2022, ang newspaper ng Mie Prefectural Public Affairs (Mie-ken Koho-shi 三重県広報紙) ay magagamit din sa electronic book (digital na edisyon)

Bilang karagdagan sa pagiging available sa 10 wika (Japanese, English, Simple Chinese, Traditional Chinese, Korean, Thai, Portuguese, Spanish, Indonesian at Vietnamese), ang pahayagan ay madaling mabasa sa iyong smartphone o tablet screen, na may pop-up (  pinalaki na pag-zoom ng balita), automatic voice reading, atbp.

Nilalaman ng Mie Prefecture Public Affairs Newspaper

Impormasyon sa “mahahalagang proyekto at saloobin ng probinsya”, “mga events at impormasyon”, atbp.

Paano gamitin ang electronic browser na bersyon ng Mie Prefectural Public Affairs Newspaper

  • Tingnan sa pamamagitan ng “Catalog Pocket” sa pamamagitan ng link sa ibaba ng iyong browser
    http://www.catapoke.com/search/?keyword=mie-pref
  • Pagkatapos piliin ang edisyon ng newspaper na gusto mong basahin, piliin ang display language.

Paano gamitin ang electronic smartphone version ng Mie Prefecture Public Affairs Newspaper

  • Maaari mong i-download ang application mula sa link sa itaas. Ang app ay libre.
  • I-click sa icon ng magnifying glass para maghanap at mag-type ng: “mie-pref”
  • Pagkatapos piliin ang edisyon na gusto mong basahin, piliin ang iyong gustong wika.
  • Kung idagdag mo ang Mie Prefecture Public Affairs Newspaper sa opsyong “my content” sa loob ng Catalog Pocket, makakatanggap ka ng mga push notification.

* Maliban sa Japanese na bersyon, ang iba pang 9 na wika ay awtomatikong ita-translate, kaya maaaring hindi maging sakto ang translation.

* Kung makakita ang mga opisyal ng maling translation, isang notice ang ipapaskil sa “Catalog Pocket” at sa homepage ng City Hall.

* Kung makakita ka ng anumang maling translation o hindi naiintindihan ang anumang translation, mangyaring magpadala ng email sa “Mie-ken Senryaku Kikaku-bu Kocho Koho-ka” (三重県戦略企画部広聴広報課): koho@pref.mie.lg.jp

Tignan dito para sa karagdagang detalye: https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0002300090.htm

Contact

“Mie-ken Senryaku Kikaku-bu Kocho Koho-ka” (三重県戦略企画部広聴広報課)

koho@pref.mie.lg.jp