Tungkol sa Child Care Home Support Coupon

子育て家庭応援クーポンについて

2017/02/24 Biyernes Nilalaman, Selection

Sa henerasyon ng pagpapalaki ng mga bata, mayroong nga 400 na sponsors kasama na ang mga supermarkets, restaurants, pharmacies, at private schools ng prefecture, Kapagipe-presenta ang child care home support coupon ay makakatanggap ng mga benefits katulad ng mga discounts at services. Ito ay mapapakinabangan na coupon at madaling makakakuha at maaari itong magamit kahit kailan, kaya’t lubusang gamitin ang mga ito.

Isa sa mga halimbawa ng discount / benefits

 • Max Value Lahat ng store sa loob ng prefecture.
  Sa pagpresenta ng coupon, 5% discount pagdating sa cash register kada ika-7th ng buwan (may mga produkto na di kasali sa discount)
 • Akachan Depato Mizutani Lahat ng store saloob ng prefecture.
  2x na mas malaki ang Points kada friday
 • Gusto Restaurant Lahat ng store sa loob ng prefecture.
  Sa kada 3rd sunday ng buwan, sa mga mago-order na customer may free drink bar (hanggang 5 members ng pamilya) atbp.

Ang mga sponsors na mga store ay may nakadikit na sticker katulad ng nakalarawan sa ibaba bilang isang mark symbol:

Mangyaring i-check sa link sa ibaba para sa mga lokasyon ng mga sponsorship stores at impormasyon tungkol sa mga benefits nito. (sa wikang Japanese lamang)
http://www.shoshika.pref.mie.lg.jp/

Sino ang mga pwedeng makatanggap nito
Sa mga household na may anak na 18 years old at pababa, o di kaya sa mga kasalukuyang nagdadalang-tao.

Paano makakuha nito

 • Smartphone・Computer
  Pagkatapos i-access ang page ng QR Code na nasa gilid, o di kaya bumisita sa link na nakasaad sa ibaba, ilagay ang “date of birth ng pinaka-batang anak (Christian Calendar year), kapag na-display na ang image ng coupon, i save itosa “Screen Shot” o “Capture” ng inyong Smartphone. I-print out naman ito kapag gagamit ng computer.
  http://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000125826.htm
 • Kapag kukuha naman sa pamamagitan ng return postcard:
  Mangyaring mag fill-up ng kinakailangang impormasyon sa return postcard at ipadala ito sa Secretariat. Pagkatapos ay makakatanggap kayo ng postcard na may naka-print na support coupon at ito ang gagamitin ninyo as a support coupon.
  Mangyaring i-check ang mga kinakailangang impormasyon tungkol sa return postcard sa website na nakasaad sa ibaba (s awikang Japanese lamang)
  http://www.pref.mie.lg.jp/D1KODOMO/000177550.htm

Makipag-ugnayan sa
Mie Ken Shoshika Taisaku-ka (Mie Prefecture Declining Birthrate Division)
TEL:059-224-2404
E-mail:shoshika@pref.mie.jp

Impormasyong Pangturista ng Mie Ken SNS Post Contest

2017/02/24 Biyernes Nilalaman, Selection

三重県観光情報SNS投稿コンテストについて

Naghahanap kami ng pang-turistang article sa facebook na makakapag-enganyo sa madaming dayuhan na mabisita ang Mie Ken! Naghahanap kami sa wikang Ingles, Chinese (Pinasimple at Tradisyunal), Korean, Thai, Pranses, Aleman, at Espanyol. Sa bawat wika, ang pinaka-maraming makukuhang (LIKE) sa kanilang article post ay makakatanggap ng specialty product galing sa Mie Ken. Kahit anong nasyonalidad ay pwedeng sumali at mag-apply! (halimbawa: Kahit Brasilian ang nasyonalidad ng aplikante pero ang article na susulatin ay sa wikang ingles).

Recruitment Period: February 6, 2017 (Lunes)~March 24 (Biyernes)
Eligibility: Walang limitasyon
Announcement: End of March (Planned)

Paraan ng pag-apply
Mangyaring magpadala ng e-mail ng larawan at artikulo na nais mong i-post. Walang limitasyon sa bilang ng mga aplikante.Ang nilalaman ng post ay dapat limitado lamang tungkol sa sightseeing tourist spots ng Mie Prefecture. Ipaalam din saamin ang sumusunod na impormasyon:

 • Pangalan ng Aplikante
 • Nasyonalidad ng Aplikante
 • Lugar ng Trabaho・Paaralan ng Aplikante
 • Title ng post at linguwahe(English, Chinese (Pinasimple at tradisyunal), Korean, Thai, Pranses, Aleman, Espanyol))
 • Edad
 • Address
 • Tel.no.
 • E-mail Address
 • Saan nalaman ang impormasyon na ito
  ①Flyers ②Lokomi ③Website ④SNS ⑤others(      )

[Ipadala sa:]
Mie Ken Kanko Renmei Kawaguchi (Mie Prefecture Tourism Federation)
E-nail Address: mie_sns@kankomie.or.jp
TEL 059-224-5904(Sa wikang Japanese lamang)

Paalala
Ang nakasaad dito ay ilan lamang sa mga paalala, mangyaring i-check mabuti ang flyers (Japanese at English lamang) Para sa iba pang mga detalye, makipag-ugnayan sa Mie Ken Kanko Renmei (Mie Prefectural Tourism Federation. 

 • Ang mga article na may mga nilalaman na hindi pwede ay ang mga sumusunod:
  – Paglabag ng batas at regulasyon
  – Ang mga may layunin na makapag-promote ng specific na kumpanya.
  – Pamomolitika o di kaya tungkol sa relihiyosong aktibidad
  – At iba pang organisasyon na hindi sumasang-ayon sa layunin ng contest.
 • Ang entries ay kailangang litratong kuha at gawa ng aplikante. Hindi pwede i-submit ang mga gawa na naisali na o kaparehas sa ibang contest. (subalit, ang mga na publish sa sariling website, SNS, Blog atbp, ay pwedeng isali).
 • Ang organizer ay hindi maaaring maging responsable sa infringement sa ipo-post na article tuwing magkakaroon ng infringement of rights, lawsuits at iba pang reklamo na matatanggap na may pananagutan.
 • Tatanggapin namin ang submission gamit ang alyas ng aplikante. sublit, ia-anunsyo namin ang mananalo sa tunay na pangalan.
 • Kapag nai-submit ng aplikante ang submission, ang aplikante ay sumasang-ayon sa lahat ng application guidelines . Hindi na maaaring ibalik ang mga enties.

≪Remarks≫