Internasyonal na Kasal at Diborsyo

研修会「ブラジル・フィリピン・日本の国際結婚、離婚、夫婦問題について」が開催されました


Image4Alam mo ba ang salitang「internasyonal na kasal」?  Ito ay ang kasalan ng dalawang tao na may magkaibang nasyonalidad.

Sa kaso ng ganitong internasyonal na kasal, ang ipinaiiral na batas para dito ay base sa patakaran ng kanya-kanyang bansa.  Depende sa batas na pinaiiral ng bansa, ang mga kakailanging papeles o dokumento ay maaring magkakaiba.

Dito sa workshop na ito, ibinahagi ng lecturer ang mga impormasyon tungkol sa mga kakailanganing dokumento para sa pagpapakasal sa ibang nasyonalidad.

Interbyu kay Mr. Inagaki Masafumi

“Para sa pagpapakasal  sa Japanese, Filipino, Brazilian at Peruvian, iba’t ibang kondisyon ang pinaiiral ng bawat bansa. Kaya’t kinakailangang ayusin ang mga kondisyong ito. Halimbawa na lang sa bansang Japan, ang mga babae ay pinahihintulutang magpakasal sa edad na 16 anyos. Pero sa Pilipinas, 18 anyos ang edad na maaring magpakasal, kuyat hindi maaring magpakasal sa Japan ang Filipinang 16 anyos. Kahit na ang magpapakasal sa Japan ay parehong Filipino, kinakailangang lagpas 18 anyos at kailangan magpakita ng katibayan ng edad.”

Interbyu kay Mr. Ishikawa EtsuoImage5

“Ang ibig sabihin ng internasyonal na kasal ay ang pagpapakasal ng dalawang tao mula sa magkaibang nasyonalidad. Halimbawa na lang sa Japanese, kung ang pakakasalan niya ay Brazilian o Filipino, Amerikano atbp at hindi katulad nya na kapwa Japanese, ang tawag dito ay internasyonal na kasal .”

  1. Q) Anong mga proseso ang kinakailangan kung ang magpapakasal ay mula sa magka-ibang nasyonalidad?

“Magbibigay ako ng halimbawa tungkol sa pagpapakasal ng isang Japanese at Brazilian, depende sa batas ng pagpapakasal ng bawat bansa, kailangan kumpirmahin ang mga dokumento kailangan. Dito sa Japan, maaring kailanganin ang ilang dokumento na maggagaling mula sa munisipyo. Isa na dito ang birth certificate」

Kung parehong single ang magkasintahan, kakailanganin ang ilang sertipiko bilang pagpapatunay na sila ay single. Dito sa Japan, maari mapatunayan ang pagiging single dahil sa nakatala ito sa Koseki Tohon (registered family tree), madali lang kumuha.”

Kung sa internasyonal na kasal ay maraming mga papeles ang kailangan asikasuhin, ganun din sa pagdi-diborsyo, depende pa rin sa ipinapatupad na batas ng bawat bansa at marami-rami din ang mga papeles na kakailanganin. Ang mga kadalasan nagiging problema pagkatapos ng diborsyo ay ang pagpapalit ng pangalan, paghahati ng mga ari-arian, resident status at parental authority ng bata.

Image2Interbyu kay Mr. Inagaki Masafumi

“Maging sa pagdi-diborsyo, depende pa rin sa batas na sinusunod ng  bawat bansa pero halos pareho lang proseso. Kailangan sundin ang batas na pinaiiral ng parehong bansa. Halimbawa, kung ang desisyon ng diborsyo ay tanging sa korte lamang kailangan asikasuhin, hangga’t hindi ito natatapos sa kanyang bansa ay hindi rin maari ikonsidera ang diborsyo sa Japan. Kinakailangan humingi ng payo sa abogado ng bansang ito o di kaya naman ay sa taong nakakaalam ng tungkol dito. Maari din kayong magtanong sa mga abogado dito sa Japan o sa mga katulad kong administrative scrivener at sa mga Legal Affairs Bureau.”

Interbyu kay Mr. Ishikawa EtsuoImage1

“Alaming mabuti ang mga batas tungkol sa pagpapakasal at pagkatapos ay ayusin ang mga kinakailangang papeles para dito. At kung hindi naging maayos ang pagsasama ng mag-asawa at mapupunta ito sa diborsyo, kumpara sa pagpapakasal, mas mahirap ang pag-aayos ng mga papeles para dito. Hindi makukumpleto ang proseso ng diborsyo kung sa isang bansa lamang aasikasuhin ang  papeles. Halimbawang  magdi-diborsyo ang isang Japanese at ang asawa nitong Brazilian, ayon sa batas kahit na naisagawa na nang maayos ang proseso ng diborsyo sa Japan, subalit hanggat hindi ito sinasang-ayunan ng korte sa Brazil, hindi pa rin ito diborsyado.”

Malaya tayong bumuo ng pamilya kahit pa nga ang nagustuhan nating tao ay may ibang nasyonalidad. Dito sa bansang Japan dumarami ang bilang ng mga taong kasal sa ibang nasyonalidad at sana sa hinaharap, para maiwasan ang anumang problema tungkol sa pagpapakasal at diborsyo, kinakailangang alaming mabuti ang mga batas at propeso para dito.

Image6Interbyu kay Mr. Inagaki Masafumi

「Sa hinaharap ang bilang ng populasyon ng Japan ay unti-unting kumukonti, gusto kong maraming magpuntang dayuhan dito sa Japan. Manirahan dito sa Japan ng mahabang panahon at gumawa ng maraming anak dito. At kung mangyayari man iyun, magiging kasiya-siya ang kinabukasan ng Japan. Tutulong ako sa abot ng aking makakaya, magpakasal kayo sa Japan at gumawa kayo ng maraming anak dito. Goodluck. Yon lang.」

Interbyu kay Mr. Ishikawa EtsuoImage7

“Wala akong advise na maiibigay dahil para sa akin ang pagpapakasal ay natural para sa tao. Ipapanganak ka at natural din na lumaki ka. At sa ganitong natural na daloy ng buhay ay parte ang  pagpapakasal. Sa internasyonal na kasal, magkaibang kultura ang pagsasamahin sa umpisa. At sa pagkakataon na hindi maging maganda ang bunga ng pagsasamang ito, mauuwi ito sa hindi magandang direksyon at unti-unti pumapangit ang relasyon at dahil sa pagkakaiba ng kultura, unti-unti na ring nagkakaroon ng problema  hanggang sa hindi na talaga magkaunawaan ang bawat isa at mauuwi na talaga sa diborsyo. Sa ganitong pagkakataon, kumunsulta sa mga propesyonal na abugado at alaming mabuti ang tungkol sa batas at proseso nito. Tamang impormasyon ang inyong makukuha kung sa mga taong propesyonal kayo magtatanong.

Kung nais ninyong makipaghiwalay sa inyong asawa, huwag pabayaan na mangyari ito nang wala kayong ginagawa. Siguraduhing ang tatanungin ninyong tao ay propesyonal. Ito ang aking mensahe para sa inyo.”

Kurso sa Paghulma Gawa sa Metal (Oktubre, 2015)

平成27年10月8日~平成28年3月17日 三重県立津高等技術学校「金属成形科」受講者募集について

Guidelines para sa mga dayuhan, sa mga taong mag-uumpisa at wala pang karanasan magtrabaho at sa mga taong may konting hilig sa paghihinang o welding.

destaque koutou gakkou

 Mieken Ritsu Tsu Koutou Gijutsu Gakko

Sa Oktubre, 2015 uumpisahan ng tumanggap ng aplikante para sa kurso ng paghulma gawa sa metal.

 

Saan maaring magtrabo at anong uri ng trabaho

  • Pagawaan ng mga bakal ・・・welding, pagawaan ng mga lata (pagproseso ng makina at metal plate)
  • Pagawaan ng mga produktong gawa sa bakal o metal・・welding, press manufacturing
  • Pagawaan ng metal plate para sa construction work・・・metal plate manufacturing

 

Layuning makakuha ng sertipikasyon

  • JIS Welding Assessment para sa pagkuha ng lisensya bilang welding technician Basic level (SA-2F)
  • Sertipiko bilang pagtatapos ng kurso sa paggamit ng welding gas (Rehistrado sa Director’s List ng Bureau of Labor sa Mie (Mie Bureau of Labor Bilang 17-4))
  • Sertipiko bilang pagtatapos sa Special Course Para sa Safety and Health Measures (Arc Welding)
  • Sertipiko bilang pagtatapos sa Special Course Para sa Safety and Health Measures (Free Grinding at Pagpapalit ng Bato)

 

◇Bilang ng Partisipante  10 katao

 

◇Panahon ng Pagsasanay

Mula 2015, Oktubre 8 (Huwebes) hanggang 2016, Marso 17 (Huwebes)   6 na buwan

(Hindi kasama ang Sabado, Linggo at Holiday at mga araw na itinalagang walang pasok )

Oras ng Pagsasanay:   8:35 ~ 15:40

 

◇Lugar ng Pagsasanay・Aplikasyon・Mga Katanungan

〒514-0817 Tsu shi Takachaya Komori cho 1176-2

Mieken Ritsu Tsu Koutou Gijutsu Gakko  Kinzoku Keisei ka Enrollee’s Adviser Mr. Hiraga at Mr. Maeda

TEL 059-234-2839 FAX 059-234-3668

Homepage: http://www.tcp-ip.or.jp/~tsutech/bosyuu/tanki/bosyuu_kinzoku.html

english