Naghahanap ng estudyante para Medical Interpreter Training para sa taong 2017

平成29年度 医療通訳育成研修の受講者を募集します

2017/06/05 Monday Seminar at mga events

Isa sa mga pagsubok na hinaharap ng mga foreign residents na patuloy na dumadami sa loob ng prefecture ay ang mga problemang medical. Dahil sa pagkakaiba ng lenguawahe at kulturang pang medisina, ang mga foreigners ay nahihirapan magpakunsulta sa mga medical institution at ang mga medical institution naman ay nahihirapang makipag-usap sa mga pasyenteng foreigners.

 1. Target Language

Portugues, Spanish, Tagalog, Chinese

 1. Sa mga estudyante na makakapasa sa mga sumusunod na kondisyon.

・Kapag nakakasalita ng kahit saan sa mga target language o Japanese, Sa mga tao na may kakayahan sa advanced conversation level (Para sa mga tao na hindi Japanese ang mother tongue pero may Japanese Language Proficiency Test N2 o pataas, Para sa mga hindi mother tongue ang mga target language ngunit nakakasalita ng equivalent na levels)

・May kakayahang makapag-trabaho bilang isang medical interpreter tuwing weekdays sa loob ng prefecture.

・Makakapag-participate sa lahat ng limang training sessions.

・Para sa mga makakapag-register bilang isang medical interpreter sa Mie International Exchange Foundation, atbp., pagkatapos ng training.

 1. Bilang ng kailangang tao

60 Katao(Nasa 15 katao sa kada lenguawahe)※First come first served basis

 1. Araw at Horas (Lahat ng lenguawahe)

Ika-1 Hunyo 25 (Linggo) 1:30pm~4:30pm

Ika-2 Hulyo 23 (Linggo) 10:00am~4:15pm

Ika-3 Augusto 27 (Linnggo) 10:00am~4:15pm

Ika-4 Septyembro 24 (Linggo) 10:00am~4:15pm

Ika-5 Kalagitnaan ng Oktubre (di pa sigurado ang petsa) 2 horas

※Tanghalian: alas-dose hanggang ala-una

 1. Lugar

Ika-1 AST PLAZA Training Room A (Tsu Shi Hadokoro-cho 700 banchi Ast Tsu 4th Floor)

Ika-2~4 AST PLAZA Meeting Room 1・2・3・4 (Planned)

Ika-5 Kuwana, Yokkaichi, Suzuka, Tsu, medical institution ng Matsusaka Shi, o health center

 1. Nilalaman

Lecture (technical term, basic knowledge of medical care etc), simulated interpreter, workshop, on-site training

 1. Tuition Fee: Libre
 2. Paraan ng pag-apply

Mangyaring magfill-up ng aplication form at i-apply ito by e-mail, fax, post o sa telepono hanggang Hunyo 22, 2017 (Huwebes)

 • Maaaring makapag-download ng recruitment guide / application form dito (wikang Japanese lamang):

http://www.mief.or.jp/jp/iryou_file/29iryoukenshu_chirashi.pdf

 1. Para sa mga katanungan at lugar ng pag-apply 

Koeki Zaidanhojin Mie Ken Kokusai Koryu Zaidan (Public Interest Foundation Mie Prefecture International Exchange Foundation)

Address: 〒514-0009 Tsu Shi Hadokoro-Cho 700 Banchi Ast Tsu 3rd Floor

TEL: 059-223-5006 FAX: 059-223-5007 E-mail: mief@mief.or.jp

 

Mga pagbabago sa Homepage ng [Bosai Mie.jp] sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa sakuna sa wikang Hapones at 5 pang lenguwahe.

2017/06/05 Monday Seminar at mga events

日本語及び5か国語による災害情報の提供「防災みえ.jp」のホームページをリニューアルしました

Ang 「Bosai Mie.jp」 ay lugar kung saan nagbibigay ng impormasyon tungkol sa disaster prevention at mitigation sa Mie Prefecture at iba’t-iba pang mga impormasyon na makakatulong tuwing oras ng sakuna, Ang official site na ito ay ginawa ng Mie Prefecture sa wikang Hapones at 5 pang ibang lenguwahe (English, Chinese, Korean, Portugues at Spanish).

Sa renewal ng page na ito, ang impormasyon sa pinsala at ang pangunahing impormasyon sa evacuation center ay inilagay sa mapa na dinagdag sa letter information sa 「Kinkyu no page」(Emergency Page). Kaya’t kahit hindi alam ang pangalan ng lugar ay madali ito matunton sa pamamagitan lamang ng pag-visualize ng lugar. Sa karagdagan, simula sa buwan ng Mayo, ay magbibigay ng impormasyon sa ulat panahon, mga babala, earthquake warning, tsunami warning, atbp., ng live o real time sa Social Media (Twitter).

Sa oras ng sakuna, importante na malaman ang eksaktong impormasyon at gawin ang tamang aksyon upang mabawasan ang pinsala. Kaya’t mangyaring gamitin ang 「Bosai mie.jp」.

Para ma-access ang 「Bosai mie.jp」, i-access mula sa link na nakasaad sa ibaba o gamitin ang QR Code.

 

http://www.bosaimie.jp/

 

Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Bosai Taisaku-bu Bosai Taisaku Somu-ka

(Mie Prefecture Disaster Prevention Division Disaster Prevention Measures General Affairs Section)

〒514-8570 Tsu Shi Komei-Cho 13 Banchi

TEL: 059-224-2157

e-mail: bosaimie@pref.mie.jp