Vocational Skills Development School – Tsu Advanced Vocational-Technical Training School

「津高等技術学校」職業訓練を受けられる三重県の施設を紹介します

2017/06/05 Lunes Edukasyon, Edukasyon

Sa video na ito ay ipapakilala namin ang Technical School sa probinsya ng Mie sa Tsu (Miekenritsu Tsu Koutou Gijutsu Gakkou), na nagbibigay ng iba’t-ibang mga propesyonal na pagsasanay at naglalayong magbigay ng kwalipikasyon para makapag-trabaho ang estudyante at matutunan ang mga teknika at iba’t-ibang mga skills.

Ang Tsu Advanced Vocational-Technical Training School ay nagbibigay ng isang kumpletong iskedyul ng klase para sa mga estudyante upang matutunan ang mga pamamaraan at mga kasanayan na kinakailangan para sa trabaho. Ang mga specialized na guro ay magtuturo sa mga estudyante sa mga detalye batay sa patakaran ng pang-edukasyon upang sanayin ang kanilang creativity para sa propesyonal na lipunan at tulungan silang makamit ang iba’t-ibang kwalipikasyon.

Ang paaralan ay nagbibigay ng kurso na may training period na dalawang taon, isang taon, anim na buwan at tatlong buwan. Ang training period ay maaaring mag-iba ayon sa mga kurso, gayunpaman, ang lahat ng mga estudyante na nagtapos mula sa paaralan sa 2016 ay ipapasok sa labor market.

Interview 1 – Miyamoto Kouki – Vice Director and Associate Director

Ginagamit namin ang salitang “professional training”, pero ang ibig sabihin nito ay ang mga estudyante ay matuto ng mga teknika at skills para sa job market. Ito ay isang paaralan na nagfo-focus sa ganitong mga pag-aaral.

Isa sa mga kurso na inaalok ng Tsu Technical School ay ang Kinzoku Seikei-Ka (metal molding course) na tumatagal ng 6 na buwan. Ang kurso na ito ay para sa manggagawa na may konti o walang experience at interesado na magtrabaho sa sheet metal welding sa mga pabrika at metalworking industries.

Interview – Hiraga Takumi – Welding Course Teacher

Ipapaliwanag ko ang kurso na “Kinzoku Seikei-Ka”, na may training period at horas na 6 na buwan. Ang pangunahing focus ay ang pag-aaral ng teknika sa pagwe-welding, Bukod pa dito, may mga pagbabago sa kurso simula noong Abril ngayong taon.May Japanese class din na isasama tuwing klase. At ngayon, layunin namin na makamit ang mas mahirap na kwalipikasyon at mga lisensya. Ang ibang mga skills training ay isasagawa gamit ang crane at forklifts.

 Tanong: Nakakapasok na ba ang mga foreigners sa job market?

 Oo. May ilang mga foreigners na nagawang makapasok sa isang Japanese companies bilang isang regular employee. At madami ding nakakapag-trabaho ng welding sa mga contractors. Ang employability rate ay halos nasa 100%.

Madami ng mga residente na may foreign nationality na naka-graduate sa kursong ito, at nakatanggap ng importanteng certificates para sa paghahanap ng magandang qualified na trabaho.

Subalit ang Tsu Technical School ay nago-offer ng iba pang mga options sa professional courses maliban pa sa “Kinzoku Seikei-Ka”. Sa loob ng taon ay may isinasagawang Open Campus na may 5 industrial courses, para maging interesado na pumasok at mas makilala pa ang paaralan. Ito ay ang mga sumusunod:

 • Machine Control System (Kikai Seigyo Shisutemu-ka)
 • Automotive Technology (Jidousha Gijutsu-ka)
 • Information on Electrical Controls (Denshi Seigyo Joho-ka)
 • Metalworking (Metal Craft-ka)
 • Construction (Kenchiku Seko-ka)

Interview 2 – Miyamoto Kouki – Vice Director at Associate Director

May 5 uri ng mga kurso. Isa na dito ang “Kikai Seigyo Shisutemu-ka”. Ang kurso na ito ay naglalayon sa pag-mold o pag-hurma ng bagay habang pinuputol ang iron plaques. Ang “Jisousha Gijutsu-ka” ay ang pag-aaral ng maintenance ng mga sasakyan. Ang “Denshi Seigyo Joho-ka” ay ang pag-aaral ng paggawa at pag-galaw ng mga bagay sa loob ng pabrika at ang pag-aaral sa kaalaman tungkol sa electricity at electrical systems sa loob ng electronic devices. Ang Metal Craft-ka ay ang paggawa ng mga bagay habang ito ay bini-bend, weld at kino-konekta. At ang huli naman ay ang “Kenchiku Seko-ka”, na kung saan ay nagtatayo ng mga bahay habang nagpa-plano ng construction plans at buildings at ang huling magiging construction ay isang bahay. Ito ang limang mga kurso.

Bukod pa dito, may mga kurso din para sa Computer CAD (“Pasokon CAD”), Office Courses (“Office Business”), Professional training ng Health Professionals (“Kaigo Fukushi-shi Yosei”) at iba pang mga kurso. Mangyaring tignan ang iba pang mga kurso sa Tsu Technical School website.

Para sa mga manggagawa na naghahangad ng improvement para mas lumaki ang chance sa job market, ang Tsu Technical School ay nagbibigay ng study schedules para sa mga detalyadong skills at teknika na kinakailangan ng lipunan.

Interview 3 – Miyamoto Kouki – Vice Director at Associate Director

Malinaw naman na ang layunin namin dito ay ang professional development. Ito ang pinaka-importanteng bagay. Simula ngayon, ang professional development ng skills at techniques ay magiging importante para sa kanilang trabaho.

Ang mga residente na may foreign nationality na naghahangad na mas mahasa ang kanilang kakayahan professionaly ay maaaring makapag-enroll sa mga kurso ng Tsu Advanced Vocational-Technical Training School.

 「Interview 4 – Miyamoto Kouki – Vice Director at Associate Director

Katulad ng sinabi ko, ang skill at teknika ay napaka-importante. Simula ngayon ay mas dadami pa ang mga dadating na foreigners sa Japan, at tiyak na mangangailangn ng mga trabahador, hinihiling ko na sa mas dumami ang kumuha ng kursong ito at magsumikap dito sa Japan.

Sa website ng Tsu Advanced Vocational-Technical Training School ng Mie Province sa Tsu, may nakasaad na detalyadong impormasyon tungkol sa inaalok na mga kurso at mga petsa ng Open Campus.

Link: http://www.tcp-ip.or.jp/~tsutech/

(Sa wikang Japanese lamang)

Naghahanap ng estudyante para Medical Interpreter Training para sa taong 2017

2017/06/05 Lunes Edukasyon, Edukasyon

平成29年度 医療通訳育成研修の受講者を募集します

Isa sa mga pagsubok na hinaharap ng mga foreign residents na patuloy na dumadami sa loob ng prefecture ay ang mga problemang medical. Dahil sa pagkakaiba ng lenguawahe at kulturang pang medisina, ang mga foreigners ay nahihirapan magpakunsulta sa mga medical institution at ang mga medical institution naman ay nahihirapang makipag-usap sa mga pasyenteng foreigners.

 1. Target Language

Portugues, Spanish, Tagalog, Chinese

 1. Sa mga estudyante na makakapasa sa mga sumusunod na kondisyon.

・Kapag nakakasalita ng kahit saan sa mga target language o Japanese, Sa mga tao na may kakayahan sa advanced conversation level (Para sa mga tao na hindi Japanese ang mother tongue pero may Japanese Language Proficiency Test N2 o pataas, Para sa mga hindi mother tongue ang mga target language ngunit nakakasalita ng equivalent na levels)

・May kakayahang makapag-trabaho bilang isang medical interpreter tuwing weekdays sa loob ng prefecture.

・Makakapag-participate sa lahat ng limang training sessions.

・Para sa mga makakapag-register bilang isang medical interpreter sa Mie International Exchange Foundation, atbp., pagkatapos ng training.

 1. Bilang ng kailangang tao

60 Katao(Nasa 15 katao sa kada lenguawahe)※First come first served basis

 1. Araw at Horas (Lahat ng lenguawahe)

Ika-1 Hunyo 25 (Linggo) 1:30pm~4:30pm

Ika-2 Hulyo 23 (Linggo) 10:00am~4:15pm

Ika-3 Augusto 27 (Linnggo) 10:00am~4:15pm

Ika-4 Septyembro 24 (Linggo) 10:00am~4:15pm

Ika-5 Kalagitnaan ng Oktubre (di pa sigurado ang petsa) 2 horas

※Tanghalian: alas-dose hanggang ala-una

 1. Lugar

Ika-1 AST PLAZA Training Room A (Tsu Shi Hadokoro-cho 700 banchi Ast Tsu 4th Floor)

Ika-2~4 AST PLAZA Meeting Room 1・2・3・4 (Planned)

Ika-5 Kuwana, Yokkaichi, Suzuka, Tsu, medical institution ng Matsusaka Shi, o health center

 1. Nilalaman

Lecture (technical term, basic knowledge of medical care etc), simulated interpreter, workshop, on-site training

 1. Tuition Fee: Libre
 2. Paraan ng pag-apply

Mangyaring magfill-up ng aplication form at i-apply ito by e-mail, fax, post o sa telepono hanggang Hunyo 22, 2017 (Huwebes)

 • Maaaring makapag-download ng recruitment guide / application form dito (wikang Japanese lamang):

http://www.mief.or.jp/jp/iryou_file/29iryoukenshu_chirashi.pdf

 1. Para sa mga katanungan at lugar ng pag-apply 

Koeki Zaidanhojin Mie Ken Kokusai Koryu Zaidan (Public Interest Foundation Mie Prefecture International Exchange Foundation)

Address: 〒514-0009 Tsu Shi Hadokoro-Cho 700 Banchi Ast Tsu 3rd Floor

TEL: 059-223-5006 FAX: 059-223-5007 E-mail: mief@mief.or.jp