Matsusaka Consumer Damage Prevention Workshop para sa mga Dayuhang Residente

外国人住民等を対象とした消費者被害防止研修会(松阪会場)を開催します

2023/01/17 Tuesday Anunsyo, Seminar at mga events

Magsasagawa kami ng isang workshop tungkol sa damage prevention ng mga mamimili para sa mga dayuhang residente.  Ang workshop ay magkakaroon ng mga interpreter sa maraming wika.  Palalimin pa natin ang ating kaalaman sa pagkonsumo upang hindi masangkot sa gulo bilang mamimili.

Petsa at oras

Pebrero 11, 2023 (Sabado)

10:10 am hanggang 11:10 am (magsisimula ang pagpasok ng 9:50 am)

  Lugar

2nd floor meeting room ng Matsusaka Child Support Research Center (Matsusaka-shi Kodomo Shien Kenkyu Center)

Address: Mie-ken Matsusaka-shi Kawai-cho 690-1

  Tema ng workshop

“Protektahan ang iyong sarili mula sa mga problema as kontrata”  (Keiyaku Trouble kara Jibun no Mi wo Mamorimashou!)

  Mga nilalaman

  • Paliwanag para sa pag-iwas sa pinsala ng consumer (gamit ang mga multilingual na flyer)
  • Pagpapakilala ng mga kaso ng problema (gamit ang DVD)
  • Q&A session

 Mga instruktor

 Mga Empleyado ng Customer Center (Mieken Kankyo Seikatsu-bu Kurashi Koutsu Anzen-ka Shouhi Seikatsu Center-han)

 Target na Audience

 Mga dayuhang residente na naninirahan sa Mie Prefecture

Mga opisyal ng lungsod at mga taong kasangkot sa pagsuporta sa mga dayuhang residente

 Kapasidad

 Mga 35 katao (first come, first served)

 Bayad sa pagpasok

 Libre

 Mga languages

 Filipino, Chinese, Vietnamese, Nepali at English

 Paano mag-apply

Kumpletuhin ang form sa pagpaparehistro sa likod ng flyer kasama ang kinakailangang impormasyon (pangalan ng kalahok, numero ng telepono, kung kailangan ng interpreter, atbp.) at isumite sa pamamagitan ng email o fax bago ang Pebrero 4, 2023 (Sabado).

I-download ang brochure sa pamamagitan ng pag click dito.

Contact for registration

Okumura at Uto san ng Mie International Exchange Foundation (MIEF)

TEL: 059-223-5006

FAX: 059-223-5007

E-mail: mief@mief.or.jp

Homepage: http://www.mief.or.jp

Ang Japan Tourism Promotion Campaign na “Oideyo! Mie Tabi Campaign” hanggang Marso 2023!

2023/01/17 Tuesday Anunsyo, Seminar at mga events

全国旅行支援「おいでよ!みえ旅キャンペーン」を2023年3月まで実施します!

Babaguhin namin ang discount rate, atbp. ng travel discount na “Oideyo!  Mie Tabi Campaign” (おいでよ!みえ旅キャンペーン) para sa lahat sa buong bansa hanggang Marso 2023.

Kapag ginagamit ang discount, mangyaring magsagawa ng mga pangunahing hakbang upang maiwasan ang impeksyon ng coronavirus.

Campaign period

Enero 10, 2023 (Martes) hanggang Marso 30, 2023 (Huwebes)

(Sa kaso ng tirahan, hanggang Marso 31 (Biyernes) check-out)

* Ito ay magtatapos sa sandaling maubos ang badyet.

Mga taong eligible para sa discount

Mga taong naninirahan sa lahat ng 47 prefecture ng Japan

Kundisyon ng paggamit

Dapat ipakita ang patunay ng 3 doses ng bakuna sa COVID-19 o (negatibong) resulta ng test sa araw ng paglalakbay.

Paraan ng pagpapa-reserve

Mangyaring magpa-reserve mula sa accommodation facility travel agency, o sa reservation site ng mga accommodation facilities.

Pakitingnan ang website ng bawat kumpanya upang makita kung naaangkop ang discount.

Detalye ng discount

20% ng travel price para sa campaign ay ibabawas.

Discount limit

Mga travel na kinabibilangan ng accommodation at paggamit ng transportasyon tulad ng mga eroplano at mga chartered bus: 5,000 yen bawat tao bawat gabi

Mga option sa travel maliban sa nabanggit sa itaas: 3,000 yen bawat tao bawat gabi

Day trip 3,000 yen

Coupons

Ang mga turista sa mga karaniwang araw ay maaaring makakuha ng lokal na coupon na nagkakahalaga ng 2,000 yen.

Ang mga holiday tourist ay maaaring makakuha ng lokal na coupon na nagkakahalaga ng 1,000 yen.

Contact information (sa wikang Japanese lamang)

Office nh  “Oideyo! Mie Tabi Campaign”

Phone number 050-3354-7655 (9:00 hanggang 18:00)

Para sa iba pang detalye, tignan ang Website: https://www.kankomie.or.jp/report/detail_651.html