Ang Japan Tourism Promotion Campaign na “Oideyo! Mie Tabi Campaign” hanggang Marso 2023!

全国旅行支援「おいでよ!みえ旅キャンペーン」を2023年3月まで実施します!

2023/01/06 Biyernes Anunsyo, Kultura at Libangan

Babaguhin namin ang discount rate, atbp. ng travel discount na “Oideyo!  Mie Tabi Campaign” (おいでよ!みえ旅キャンペーン) para sa lahat sa buong bansa hanggang Marso 2023.

Kapag ginagamit ang discount, mangyaring magsagawa ng mga pangunahing hakbang upang maiwasan ang impeksyon ng coronavirus.

Campaign period

Enero 10, 2023 (Martes) hanggang Marso 30, 2023 (Huwebes)

(Sa kaso ng tirahan, hanggang Marso 31 (Biyernes) check-out)

* Ito ay magtatapos sa sandaling maubos ang badyet.

Mga taong eligible para sa discount

Mga taong naninirahan sa lahat ng 47 prefecture ng Japan

Kundisyon ng paggamit

Dapat ipakita ang patunay ng 3 doses ng bakuna sa COVID-19 o (negatibong) resulta ng test sa araw ng paglalakbay.

Paraan ng pagpapa-reserve

Mangyaring magpa-reserve mula sa accommodation facility travel agency, o sa reservation site ng mga accommodation facilities.

Pakitingnan ang website ng bawat kumpanya upang makita kung naaangkop ang discount.

Detalye ng discount

20% ng travel price para sa campaign ay ibabawas.

Discount limit

Mga travel na kinabibilangan ng accommodation at paggamit ng transportasyon tulad ng mga eroplano at mga chartered bus: 5,000 yen bawat tao bawat gabi

Mga option sa travel maliban sa nabanggit sa itaas: 3,000 yen bawat tao bawat gabi

Day trip 3,000 yen

Coupons

Ang mga turista sa mga karaniwang araw ay maaaring makakuha ng lokal na coupon na nagkakahalaga ng 2,000 yen.

Ang mga holiday tourist ay maaaring makakuha ng lokal na coupon na nagkakahalaga ng 1,000 yen.

Contact information (sa wikang Japanese lamang)

Office nh  “Oideyo! Mie Tabi Campaign”

Phone number 050-3354-7655 (9:00 hanggang 18:00)

Para sa iba pang detalye, tignan ang Website: https://www.kankomie.or.jp/report/detail_651.html

Libreng test sa Covid-19

2023/01/06 Biyernes Anunsyo, Kultura at Libangan

新型コロナウイルス無料検査のお知らせ

Ang mga kinakailangang pagsusuri (PCR test, qualitative antigen test, atbp.) ay inaalok nang walang bayad sa mga residente ng prefecture na nag-aalala tungkol sa mga trend ng pagkalat ng coronavirus.  Ito ay isang anunsyo na nagpapaalam sa iyo ng pagpapalawig ng panahon ng libreng pagsubok.

Panahon ng testing

Bago ang extension: Disyembre 29, 2021 (Miyerkules) hanggang Disyembre 31, 2022 (Sabado)

Bagong Extended na petsa: Disyembre 29, 2021 (Miyerkules) hanggang Enero 31, 2023 (Martes)

Target na tao

Ang mga residente ng Mie na walang sintomas at nag-aalala kung sila ay nahawaan

*Kahit naka ilang beses na makapagvaccinate

Pamamaraan ng testing

  1. Maaaring kailanganin ang maagang pagpapareserba. Makipag-ugnayan sa pasilidad bago mag test.

Ang testing ay magagamit sa 175 medikal na establisimiyento, parmasya at iba pang mga lokasyon (data noong Disyembre 12, Lunes)

PDF file ng mga libreng lokasyon ng testing sa Mie Prefecture (sa wikang Japanese lang)

Tingnan ang mapa ng mga lokasyon

PDF file ng mga libreng lokasyon ng testing na bukas kahit new year holiday (ika-28 ng Disyembre hanggang ika-9 ng Enero) sa wikang Japanese lamang

  1. Punan ang registration form (maaari mo ring punan ito sa lokasyon ng testing center, ngunit ang test ay magiging mas mabilis kung sagutan mo ito nang maaga)

I-click dito upang ma-download ang application form (PDF file)

I-click dito upang ma-download ang application form (Word file)

  1. Ipakita ang iyong identification document sa testing center (driver’s license, MyNumber Card, atbp.)

Pagpapa-alam ng Test result

Ipapa-alam ang resulta ng test sa lugar kung saan ang testing site.

Ang mga sertipiko ng mga negatibong resulta na may diagnosis ng doktor ay hindi ibinibigay.

Ang paraan ng pag-abiso ay nag-iiba-iba sa bawat institusyon, kabilang ang papel, email, apps, atbp.

Ang mga abiso ng mga resulta ng qualitative antigen test ay ibinibigay sa parehong araw, habang ang mga PCR test ay ibibigay sa ibang araw.

Para sa iba pang detalye, tignan ang Mie Prefecture’s homepage (sa wikang Japanese lamang)

Contact

  • Kung nakakaranas ka ng mga problemang nauugnay sa vaccine at/o nangangailangan ng tulong sa pag-pareserve ng vaccination:

Tawagan ang “ Vaccine Consultation Line ng Mie para sa mga Foreigners– Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Opening hours: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm

Mga Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese

  • Kung nahihirapan ka dahil sa coronavirus:

Tawagan ang MieCo, Consultation Center para sa mga dayuhang residente ng Mie

TEL: 080-3300-8077

Mga Support languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepalese, Indonesian, Thai at Japanese