Nais Malaman ng Mie Prefecture ang Iyong Opinyon tungkol sa Junior High School Evening Class (Yakan Chuugaku)

夜間中学について皆さんの意見を聞かせてください。

2022/08/09 Martes Anunsyo, Edukasyon

Tinitingnan ng Mie Education Committee ang posibilidad na ma-establish ng Junior High School Evening Classes (Yakan Chugaku – 夜間中学)* sa prefecture. Ang mga opisyal ay nangangalap ng mga opinyon ng maraming tao sa pamamagitan ng survey na ito upang maghanda ng mga kaugnay na dokumento upang pag-aralan kung mag sasagawa ba ng Junior High evening classes. Hinihiling ng gobyerno ang kooperasyon ng lahat.

* Ang Yakan Chugaku ay isang junior high school kung saan ang mga klase ay ginaganap sa gabi.

Tingnan ang survey dito (i-click sa iyong gustong wika)

Survey Period

Hulyo 15 hanggang Setyembre 9, 2022

Mga taong maaaring sumali sa panggabing class

Dapat ay 15 taong gulang at:

 • Nabigong makapagtapos sa elementarya (shogakko) at/o mataas na paaralan (chugakko)
 • Mga dayuhan na hindi makapag-aral ng kolehiyo (koko) dahil wala silang sertipiko ng pagtatapos sa high school.

Tungkol sa evening class

 • Ang buwanang bayad ay libre
 • May mga klase 5 beses sa isang linggo o araw-araw
 • Ang nilalaman ng klase ay kapareho ng sa mga day school
 • Ang mga klase ay ituturo ng mga kuwalipikadong guro
 • Kung natapos ang buong kurikulum, ang mag-aaral ay magtatapos sa chugakko

Example of class schedules

 • 17:45~ (Orientation)
 • 17:55~ (First period), 40 minutes
 • 18:40~ (Second period), 40 minutes
 • 19:30~ (Third period), 40 minutes
 • 20:15~ (Fourth period), 40 minutes
 • 20:55~ End of class

* Sa kasalukuyan, ang gobyerno ng Mie ay nagtitipon ng mga kalahok para sa Manamie: Mie Teaching Night School. Mag-click dito para sa higit pang mga detalye

Contact (sa wikang Japanese lang).

Mie-ken Kyoiku Iinkai Jimukyoku Shochugakko Kyoiku-ka

(三重県教育委員会事務局 小中学校教育課)

TEL: 059-224-2963

Masusing Alerto sa mga Panukala sa Pagkontrol sa Impeksyon

2022/08/09 Martes Anunsyo, Edukasyon

感染防止行動徹底アラート

Ang bilang ng mga kaso ng coronavirus ay tumataas nang husto. Simula noong Hulyo 21, 2022 (Huwebes), ang Mie Prefecture ay nag-ulat ng higit sa 2,000 mga kaso. Ang bilang ng mga taong nangangailangan ng hospitalization ay tumataas din. Ang rate ng occupancy ng mga kama sa ospital ay malapit sa 40% marka.

Kung patuloy na tumaas ang impeksyon sa coronavirus, maaaring bumagsak ang medical infrastructure. Nagsusumikap ang gobyerno ng Mie na makakuha ng mas maraming kama at itigil ang pandemya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa mga nursing home at iba pang institusyon.

Sa lahat ng residente ng Mie

 1. Kunin ang mga pagkakataon upang mabakunahan

Magpabakuna ng pangatlong doses kung hindi mo pa nagagawa, at kung ikaw ay matanda na o isang high risk, subukang magpa-bakuna ng pang-apat. Lalo na kung nakatira ka sa mga matatanda o planong umuwi sa iyong mga magulang, isaalang-alang ang pagkuha ng bakuna sa lalong madaling panahon hangga’t maaari.

 1. Gumawa ng mga pangunahing hakbang sa pag-iwas sa impeksyon

Palakasin ang naaangkop na mga hakbang sa pagkontrol sa impeksyon ayon sa sitwasyon, tulad ng pagsusuot ng face mask at pagdidisimpekta ng mga kamay.

Ganap na ipatupad ang “mask dinner” (Mask Kaishoku) at “silent meal” (Mokushoku), tanggalin lamang ang mask kapag kumakain at umiinom, magsuot ng mask kapag nagsasalita, at huwag magsalita kapag kumakain nang walang mask. I-ventilate ng mabuti ang silid nang madalas, kahit na kapag gumagamit ng air conditioner.

 1. Gumawa ng mga hakbang upang hindi maipasa ang impeksyon sa mga matatanda at iba pang grupong nasa panganib na lumala ang covid

Magsuot ng face mask kapag nakikipag usap sa mga nakatatanda. Kung nakatagpo ka ng isang matanda na hindi mo madalas makita kapag bumalik ka sa bahay ng iyong mga magulang, gumawa ng mga hakbang tulad ng magpa-test bago ka umalis at iwasang makipagkita kung masama ang pakiramdam mo.

Sa lahat ng negosyante at mangangalakal

 1. Gumawa ng mga hakbang sa pag-iwas sa loob ng kapaligiran ng trabaho

Dapat ipaalam sa mga empleyado ang tungkol sa mga hakbang sa pag-iwas, tulad ng pagpapanatiling bentilasyon sa kapaligiran at pagsusuot ng mga face mask.

Inirerekomenda na ang mga empleyadong nasa mahinang pisikal na kondisyon ay umuwi ng maaga o pumunta sa hospital kapag masama ang pakiramdam.

Hinihimok ng gobyerno ang mga employer na lumikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga empleyado ay madaling kumunsulta kung sila ay masama ang pakiramdam.

 1. Mga hakbang sa mga asylum at iba pang institusyon

Mangyaring palakasin ang mga pangunahing hakbang sa pagkontrol sa impeksyon sa mga empleyado. Isaalang-alang ang paggamit ng social testing para sa mabilis na pagtuklas ng mga nahawaang tao.

 I-click dito upang tingnan ang Masusing Alerto sa mga Panukala sa Pagkontrol sa Impeksyon (Kansen Boshi Kodo Tettei Alert – 感染防止行動徹底アラート)

Contact Information

 • Kung nahihirapan ka sa pag-book ng bakuna:

Tawagan ang “Mie Coronavirus Vaccine Inquiry Line para sa mga Dayuhan” – Mie Gaikokujin Corona Vaccine Soudan Dial (みえ外国人コロナワクチン相談ダイアル)

TEL: 080-3123-9173

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

 • Kung ikaw ay nahihirapan sa coronavirus:

Tumawag sa MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente ng Mie

TEL: 080-3300-8077

Service: bukas mula Linggo hanggang Biyernes, mula 9 am hanggang 5 pm

Support Languages: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese