Pag-recruit ng mga kalahok para sa 2022 Mie Night Class Experience Class “Manamie”

2022年度みえ夜間学級体験教室「まなみえ」参加者を募集します(2学期の授業の日程が決まりました)

2022/08/10 Wednesday Anunsyo, Edukasyon

(Napagdesisyunan na ang iskedyul ng mga klase para sa second semester)

Kung hindi mo natapos ang iyong pag-aaral sa junior high school dahil sa iba’t ibang dahilan, o kung gusto mong matutong muli, mangyaring huwag mag-atubiling mag-apply.

 1. Period

Second semester: Setyembre 6 (Martes) hanggang Oktubre 24 (Lunes), 2022)

 • Mga klase sa Tsu: Tuwing Martes, Huwebes, at Biyernes (hindi kasama ang mga pista opisyal), 20 klase sa kabuuan *hindi kasama ang holiday
 • Mga klase sa Yokkaichi: Tuwing Lunes, Martes, at Huwebes (hindi kasama ang mga pista opisyal) 20 klase sa kabuuan * hindi kasama ang holiday
 1. Horas

mula 18:00 hanggang 20:25

Basic learning mula 18:00 hanggang 18:10

First period     mula 18:10 hanggang 18:50

2nd period      mula 18:55 hanggang 19:35

3rd period          mula 19:40 hanggang 20:20

Closing                   mula 20:20 hanggang 20:25

 1. Lugar

Tsu class

Mie Prefectural General Education Center (Mie-ken Sogo Kyouiku Center – 三重県総合教育センター): Tsu-shi Otani-cho 12

Yokkaichi class

Mie Prefectural Hokusei High School (Miekenritsu Hokusei Koto Gakko – 三重県立北星高等学校): Yokkaichi-shi Oazamochibuku 668-1

 1. Nilalaman

Japanese language, English, mathematics, social studies, science, practical subjects

(Tungkol sa practical subjects, ang Tsu venue ay technical, at ang Yokkaichi venue ay art.)

Kung kinakailangan, susuriin din natin ang elementary school.

 1. Application

Sino ang maaaring mag-apply

Ang mga ipinanganak bago ang Abril 1, 2007, na nakatira sa prefecture

*Hindi kasama ang mga nakapagtapos na ng high school.

Mga detalye ng aplikasyon (Pakisabi sa amin ang mga sumusunod na detalye.)

Pangalan, petsa ng kapanganakan, address, numero ng telepono, gustong venue (Tsu venue o Yokkaichi venue)

Paraan ng aplikasyon

1 – Online Application: click here

2 – Tel: 059-224-2963 (sa wikang Japanese lamang)

3 – E-mail (gakokyo@pref.mie.lg.jp)

4 – Fax: 059-224-3023

5 – Direktang pumunta sa opisina ng prefectural (opisina ng prefectural ng Mie 7th floor Elementary and Junior High School Education Division)  (Kencho)

 1. Iba pang impormasyon
 • Libre ang tuition.
 • Ang mga libro ay ipapamahagi nang walang bayad.
 • Isinasaalang-alang namin ang online distribution para sa mga nahihirapang mag-commute papunta sa venue.
 • I-click dito para sa Manamie leaflet
 • Kung nahihirapan kang mag-apply o gustong mag-aral ng Japanese, mangyaring kumonsulta sa MieCo.
 • Mie Counseling Support Center para sa mga Dayuhang Residente MieCo
 • Telephone 080-3300-8077
  https://www.miefweb.org/mieco/

Ang gobyerno ng prefectural ay nagsasagawa ng night junior high school experience entrance survey hanggang Setyembre 9, 2022. Mangyaring mag-click dito.

Contact

Mie-ken Kyoiku Iinkai Jimukyoku Shochugakko Kyoiku-ka

(三重県教育委員会事務局 小中学校教育課)

TEL: 059-224-2963

Nais Malaman ng Mie Prefecture ang Iyong Opinyon tungkol sa Junior High School Evening Class (Yakan Chuugaku)

2022/08/10 Wednesday Anunsyo, Edukasyon

夜間中学について皆さんの意見を聞かせてください。

Tinitingnan ng Mie Education Committee ang posibilidad na ma-establish ng Junior High School Evening Classes (Yakan Chugaku – 夜間中学)* sa prefecture. Ang mga opisyal ay nangangalap ng mga opinyon ng maraming tao sa pamamagitan ng survey na ito upang maghanda ng mga kaugnay na dokumento upang pag-aralan kung mag sasagawa ba ng Junior High evening classes. Hinihiling ng gobyerno ang kooperasyon ng lahat.

* Ang Yakan Chugaku ay isang junior high school kung saan ang mga klase ay ginaganap sa gabi.

Tingnan ang survey dito (i-click sa iyong gustong wika)

Survey Period

Hulyo 15 hanggang Setyembre 9, 2022

Mga taong maaaring sumali sa panggabing class

Dapat ay 15 taong gulang at:

 • Nabigong makapagtapos sa elementarya (shogakko) at/o mataas na paaralan (chugakko)
 • Mga dayuhan na hindi makapag-aral ng kolehiyo (koko) dahil wala silang sertipiko ng pagtatapos sa high school.

Tungkol sa evening class

 • Ang buwanang bayad ay libre
 • May mga klase 5 beses sa isang linggo o araw-araw
 • Ang nilalaman ng klase ay kapareho ng sa mga day school
 • Ang mga klase ay ituturo ng mga kuwalipikadong guro
 • Kung natapos ang buong kurikulum, ang mag-aaral ay magtatapos sa chugakko

Example of class schedules

 • 17:45~ (Orientation)
 • 17:55~ (First period), 40 minutes
 • 18:40~ (Second period), 40 minutes
 • 19:30~ (Third period), 40 minutes
 • 20:15~ (Fourth period), 40 minutes
 • 20:55~ End of class

* Sa kasalukuyan, ang gobyerno ng Mie ay nagtitipon ng mga kalahok para sa Manamie: Mie Teaching Night School. Mag-click dito para sa higit pang mga detalye

Contact (sa wikang Japanese lang).

Mie-ken Kyoiku Iinkai Jimukyoku Shochugakko Kyoiku-ka

(三重県教育委員会事務局 小中学校教育課)

TEL: 059-224-2963