(Abril/2024) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

(2024年4月)県営住宅の定期募集

2024/04/10 Wednesday Anunsyo, Paninirahan

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Abril
Abril 2 (Martes) ~ Abril  31 (Martes), 2024

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang sa susunod na Miyerkules ng susunod na buwan. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang Enero 31.

*Simula sa Abril 2020 recruitment, ang mga single-person household ay maaari na ngayong lumipat sa prefectural housing.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office Araw ng bunutan Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Yokkaichi city, Suzuka city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city, Ohama district) TEL: 059-222-6400

Mangyaring sumangguni sa sumusunod na URL para sa impormasyon tulad ng “Mga Kwalipikasyon para sa paglipat” at “Mga dapat tandaan tungkol sa paglipat.”

http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35745031344.htm

*Lahat ng impormasyon ay nasa Japanese.

Impormasyon sa Mga Espesyal na Konsultasyon sa mga Abogado, Clinical Psychologist at Immigration (Abril 2024 hanggang Marso 2025)

2024/04/10 Wednesday Anunsyo, Paninirahan

弁護士、臨床心理士、出入国在留管理局への専門相談会のお知らせ (2024年4月~2025年3月実施分)

Ang mga konsultasyon sa telepono sa mga eksperto ay magaganap sa mga sumusunod na petsa.

Ang mga taong gustong kumuha ng appointment ay dapat gumawa ng reservation nang hindi bababa sa 5 araw bago ang petsa ng appointment.

Kung gusto mong magpareserba o may mga tanong tungkol sa pagkuha ng appointment, tumawag sa MieCo (080-3300-8077).

Libre ang mga konsultasyon.

Horas ng konsultasyon

First time: 1:30 pm hanggang 2:30 pm (Abogado, Immigration Bureau)

Second time: 3pm hanggang 4pm (Abogado, Immigration Bureau, Clinical Psychologist)

Mga eksperto na maaring magpakunsulta

Mga abogado (mga konsultasyon sa mga batas na may kaugnayan sa diborsyo, aksidente sa trapiko, bukod sa iba pa)

Mga clinical psychologist (mga konsultasyon tungkol sa mga damdamin ng depresyon, kawalan ng tulog, bukod sa iba pa)

Immigration, Zairyu Kanrikyoku (mga konsultasyon sa mga procedures sa imigrasyon, bukod sa iba pa)

Mga Araw na Magagamit para sa Konsultasyon sa isang Abogado

 • Abril 17, 2024 (Miyerkules)
 • Mayo 8, 2024 (Miyerkules)
 • Mayo 22, 2024 (Miyerkules)
 • Hunyo 12, 2024 (Miyerkules)
 • Hunyo 26, 2024 (Miyerkules)
 • Hulyo 17, 2024 (Miyerkules)
 • Agosto 7, 2024 (Miyerkules)
 • Agosto 28, 2024 (Miyerkules)
 • Setyembre 11, 2024 (Miyerkules)
 • Oktubre 2, 2024 (Miyerkules)
 • Oktubre 23, 2024 (Miyerkules)
 • Nobyembre 13, 2024 (Miyerkules)
 • Disyembre 4, 2024 (Miyerkules)
 • Disyembre 18, 2024 (Miyerkules)
 • Enero 15, 2025 (Miyerkules)
 • Pebrero 5, 2025 (Miyerkules)
 • Pebrero 26, 2025 (Miyerkules)
 • Marso 19, 2025 (Miyerkules)

Mga Araw na Magagamit para sa Konsultasyon sa Nagoya Immigration Bureau

 • Abril 11, 2024 (Huwebes)
 • Mayo 9, 2024 (Huwebes)
 • Hunyo 13, 2024 (Huwebes)
 • Hulyo 11, 2024 (Huwebes)
 • Agosto 8, 2024 (Huwebes)
 • Setyembre 12, 2024 (Huwebes)
 • Oktubre 10, 2024 (Huwebes)
 • Nobyembre 14, 2024 (Huwebes)
 • Disyembre 12, 2024 (Huwebes)
 • Enero 9, 2025 (Huwebes)
 • Pebrero 13, 2025 (Huwebes)
 • Marso 13, 2025 (Huwebes)

Mga Araw na Magagamit para sa Konsultasyon sa isang Clinical Psychologist

 • Abril 25, 2024 (Huwebes)
 • Mayo 30, 2024 (Huwebes)
 • Hunyo 27, 2024 (Huwebes)
 • Hulyo 25, 2024 (Huwebes)
 • Agosto 22, 2024 (Huwebes)
 • Setyembre 26, 2024 (Huwebes)
 • Oktubre 24, 2024 (Huwebes)
 • Nobyembre 28, 2024 (Huwebes)
 • Disyembre 26, 2024 (Huwebes)
 • Enero 23, 2025 (Huwebes)
 • Pebrero 27, 2025 (Huwebes)
 • Marso 27, 2025 (Huwebes)

i-click dito upang tingnan ang pamphlet ng konsultasyon

Kung gusto mong magtanong tungkol sa mga problema sa pang-araw-araw na buhay, i-click dito