Mag-ingat! Papalapit na ang Typhoon No. 19!

注意してください! 台風19号が近づいています


Ang typhoon No. 19, na sinasabing “malaki” (ogata) at “malakas” (tsuyoi), ay mananalanta ngayong Biyernes (ika-11) hanggang sa katapusan ng linggo.

Tingnan ang impormasyon sa ibaba at maging handa para sa bagyo!

<Bousai Mie>

Portuguese – Espanyol – ChineseEnglish – Japonese

<Tignan ang iba pang mga detalye sa Mie Info>

Mga Paraan ng pag-iwas tuwing may bagyo
https://mieinfo.com/tl/importante-tl/bagyo/index.html

Alam mo ba ang alert level (ng mga sakuna)?
https://mieinfo.com/tl/nilalaman/kaligtasan/keikai-level/index.html

Tayo’y maghanda sa paglisan kapag may sakuna!
https://mieinfo.com/tl/video-tg/kurso-tungkol-sa-kalamidad/tayoy-maghanda-sa-paglisan-kapag-may-sakuna/index.html

Paghahanda para sa baha at sediment-related disaster
https://mieinfo.com/tl/nilalaman/kaligtasan/suigai-dosha-saigai/index.html

Maaari mo ring tingnan ang impormasyon sa pamamagitan ng smartphone app na “Safety Tip” at “NHK World Radio”.

(Oktubre/2019) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

(2019年10月)県営住宅の定期募集

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Oktubre
Oktubre 1 (Martes) ~ Oktubre 31 (Huwebes), 2019

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)
I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)
I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

I-check naman ang URL sa ibaba tungkol sa (Kuwalipikasyon ng application ng pag-upa), (mga patakaran sa pag-upa) atbp.
http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35745031344.htm

*Ang mga impormasyon dito ay sa wikang Hapones lamang.

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang ika-unang Miyerkules ngbuwan pagkatapos ng buwan na mabuo ang bilang ng mga na-solicit na aplikasyon. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang Oktubre 31.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office  Araw ng bunutan  Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703

 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Yokkaichi city, Suzuka city, Kameyama city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city, Nabari city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city, Mihama district) TEL: 059-222-6400