Mag-ingat sa mga aksidente sa tubig kapag papunta sa ilog

川で遊ぶ時は、水難事故に気を付けよう!

2022/04/13 Miyerkules Anunsyo, Kaligtasan

Ang mga ilog ay karaniwang isang tahimik na lugar na nagdudulot ng maraming kasiyahan sa mga bisita.  Gayunpaman, maaari silang maging isang nakakatakot na lugar kung minsan.  Ang isang bahagyang kawalang-ingat o kawalan ng pansin ay maaaring humantong sa isang malubhang aksidente.  Tandaan na bukod sa kasiyahan ay dapat mo ring malaman ang mga panganib upang maprotektahan mo ang iyong sarili mula sa mga aksidente.

Mga panuntunan kapag pupunta sa ilog

 • Kung umulan nang malakas noong nakaraang araw, tumataas ang level ng tubig sa ilog, na nagpapataas ng panganib ng mga aksidente. Huwag lumapit sa ilog.
 • Isuot nang tama ang life jacket kapag nangingisda.
 • Ang mga bata, lalo na kapag naglalaro sa tubig, ay hindi nag-iingat at napupunta sa malalalim o mapanganib na bahagi ng ilog. Dapat may kasamang magulang o tagapag-alaga ang mga bata, at dapat maging maingat ang mga matatanda at bata.
 • Magkaroon ng kamalayan sa lagay ng panahon at daloy ng ilog, kahit na naglalaro sa tubig.
 • Kung makakita ka ng bata na naglalaro sa isang mapanganib na bahagi ng ilog, kunin ang kanilang atensyon at turuan silang pumunta sa mas ligtas na lugar.

Umahon kaagad sa ilog sa mga sumusunod na kaso (mga palatandaan ng biglaang pagtaas ng level ng tubig)

 • Kung makakita ka ng maitim na ulap sa kalangitan na gumagalaw sa direksyon kung saan dumadaloy ang tubig
 • Kung makakita ka ng mga dahon, kahoy o basura na lumulutang sa tubig
 • Kung umuulan
 • Kung makarinig ka ng kulog

Kung umuulan, huwag maghanap ng silungan sa ilalim ng mga tulay.

 Ang mga ilog ay mas mapanganib kaysa sa dagat para sa mga sumusunod na dahilan.  Maglaro nang ligtas sa mga ilog kapag naunawaan mo nang lubusan ang mga panganib.

 1. Ang tubig ng ilog ay may mas kaunting asin kaysa tubig sa dagat at naglalaman ng mas maraming hangin, na nagpapahirap sa mga tao na lumutang sa ibabaw.
 2. Ang mga ilog ay may tiyak na daloy ng tubig at mas maraming atmospheric pressure, kaya mas madaling mawalan ng balanse kahit na sa mababaw na bahagi.
 3. Hindi tulad sa mga beach, kakaunti ang mga ilog na may mga lifeguard o rescuer.

(Abril/2022) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

2022/04/13 Miyerkules Anunsyo, Kaligtasan

(2022年4月)県営住宅の定期募集

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Abril
Abril 1 (Biyernes) ~ Abril 30 (Sabado), 2022

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

Ang impormasyon tungkol sa mga pamantayan sa pagiging karapat-dapat at mga patakaran at regulasyon sa pabahay ng prefectural ay maaari ding matagpuan ang pag-click dito (sa japanese lang).

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang Hunyo 1, 2022 (Miyerkules). Ang deadline para sa recruitment ay hanggang Abril 31.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office Araw ng bunutan Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Kawagoe district, Yokkaichi city, Suzuka city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city, Mihama district) TEL: 059-222-6400