Ang Oras ng Pagbubukas ng Mie Consultation Center para sa Dayuhang Residente (MieCo) ay Magbabago

みえ外国人相談サポートセンター(MieCo)の受付時間が変わります。受付時間は、平日9時~16時です

2024/04/04 Thursday Anunsyo, Kultura at Libangan

Ang oras ng pagbubukas ay mula 9am hanggang 4pm tuwing weekday.

Mula Abril 1, 2024, babaguhin ang mga oras ng pagbubukas ng Mie Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente (MieCo).

Bago magkaroon ng pagbabago: weekdays mula 9am hanggang 5pm→Pagkatapos ng mga pagbabago: weekdays mula 9am hanggang 4pm

Kung gusto mong magtanong pagkalipas ng 4pm, mangyaring mag-iwan ng mensahe sa answering machine. Sa kaso ng emergency, ang serbisyo ay maaaring maging available hanggang 5pm.

MieCo phone number

080-3300-8077

Kapag nag-connect ang iyong tawag, sabihin ang wikang gusto mong gamitin. Makikipag-usap ka sa isang interpreter para sa wikang iyon.

Mga wikang sinusuportahan ng MieCo

English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese

Ang Mie Prefecture ay tumatanggap ng mga donasyon para sa  “Hometown Tax Payment for Reconstruction Assistance”

2024/04/04 Thursday Anunsyo, Kultura at Libangan

三重県は、「復興支援のためのふるさと納税」代行受付をしています

Noong Enero 2024, isang lindol ang naganap sa Ishikawa Prefecture. Ang Mie Prefecture ay tumatanggap ng mga donasyon sa buwis sa ngalan ng Lungsod ng Wajima, Ishikawa Prefecture, upang suportahan ang muling pagtatayo ng nasirang siyudad.

Para sa mga donasyon, mangyaring piliin ang “令和6年能登半島地震石川県輪島市復興支援 (Reiwa 6-nen Noto Hanto Jishin Ishikawa-ken Wajima-shi) bilang ang tatanggap ng iyong Fukko Shien at kabuuang halaga ng iyong donasyon. ang donasyon sa Mie Prefecture ay ipapadala sa Wajima City (Ishikawa), pagkatapos ibawas ang mga bayarin sa settlement tulad ng mga bayarin sa credit card at mga bayarin sa pangangasiwa tulad ng mga gastos sa selyo.

Panahon ng pagtanggap ng donasyon

Enero 17, 2024 hanggang Marso 25, 2024

Paraan ng pag-donate 

i-check here (Mie Prefecture website).

Tingnan dito (website ng Mie Prefecture).

Ano ang Furusato Tax (Furusato Nouzei)?

Ang Furusato Tax ay isang sistema na nagpapahintulot sa iyo na magbigay ng donasyon (hometown tax payment) sa isang munisipalidad na iyong pinili.

Kapag nag-donate ka, ang kabuuang halaga ng donasyon na lampas sa 2,000 yen ay sa prinsipyo ay ibinabawas sa iyong income tax at municipal tax (may pinakamataas na limitasyon sa halagang maaaring ibawas).

Ang buwis sa kita ay nababawasan sa taong ginawa ang donasyon.

Sa kaso ng residential tax, ang residential tax para sa taon kasunod ng taon ng donasyon ay mababawasan.