Anunsyo mula sa MieCo, Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente sa Mie

みえ外国人相談サポートセンター「MieCo(みえこ)」のお知らせ ~受付時間は、平日9時~16時です~

2024/04/04 Thursday Anunsyo, Kultura at Libangan

Ang mga oras ng pagbubukas ay mula 9am hanggang 4pm sa mga karaniwang araw.

Sa Mie Prefecture, mayroong consultation center para sa mga dayuhang residente.  Kung mayroon kang problema sa iyong pang-araw-araw na buhay, kumunsulta sa MieCo.  Ang lahat ng mga konsultasyon ay magiging kumpidensyal!  Kumuha ng appointment nang walang pag-aalala.

Mga oras ng konsultasyon

Lunes hanggang Biyernes (sarado tuwing Sabado, Linggo, holiday at holiday ng Bagong Taon, sa pagitan ng ika-29 ng Disyembre at ika-3 ng Enero)

9am hanggang 4pm

Konsultasyon sa telepono

Tumawag sa 080-3300-8077.

Kapag nakakonekta ang tawag, sabihin ang iyong gustong wika.  Ang isang interpreter para sa wikang iyon ay makikipag-usap sa iyo kasama ang empleyado ng MieCo, na nagreresulta sa isang 3 way call.  Depende sa nilalaman, isang dalubhasang organisasyon ang magpupulong upang ang iyong problema ay malutas.

Consultation desk ng MieCo

Paglilingkuran ka ng mga staff na nagsasalita ng wikang iyong pinili.  Kung hindi nagsasalita ang staff ng iyong wika, tutulong ang isang interpreter sa telepono.

Address: Tsu-shi Hadokoro-cho 700 UST Tsu 3F

Mie International Exchange Foundation (MIEF) sa Mie Prefectural Exchange Center (Mie Kenmin Kouryu Center)

By train: 1 minutong lakad mula sa Tsu Station east exit.

By car: Libre ang parking nang hanggang 30 minuto.  Kung ito ay lumampas sa 30 minuto, may bayad na sisingilin.

*Libre ang mga konsultasyon (gayunpaman may bayad sa pagtawag sa telepono).

Mga service language

English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese

Mga bagay na maaaring konsultahin

Visa procedures, trabaho, kalusugan, kapakanan, pagbubuntis, paternity at maternity, education at iba pang mga bagay.

Mga bagay na hindi maaaring konsultahin

Translation ng mga document, translation para sa commercial purposes at civil cases, face-to-face translation, medical translation, atbp.

Kung gusto mong kumonsulta sa mga espesyalista (mga abogado, clinical psychologist at mga opisyal ng Department of Immigration Control), i-click dito.

Ang iskedyul ng konsultasyon mula Abril 2023 ay iaanunsyo sa Abril sa Mie Info.

i-click dito upang tingnan ang pamplet ng MieCo

Ang Oras ng Pagbubukas ng Mie Consultation Center para sa Dayuhang Residente (MieCo) ay Magbabago

2024/04/04 Thursday Anunsyo, Kultura at Libangan

みえ外国人相談サポートセンター(MieCo)の受付時間が変わります。受付時間は、平日9時~16時です

Ang oras ng pagbubukas ay mula 9am hanggang 4pm tuwing weekday.

Mula Abril 1, 2024, babaguhin ang mga oras ng pagbubukas ng Mie Consultation Center para sa mga Dayuhang Residente (MieCo).

Bago magkaroon ng pagbabago: weekdays mula 9am hanggang 5pm→Pagkatapos ng mga pagbabago: weekdays mula 9am hanggang 4pm

Kung gusto mong magtanong pagkalipas ng 4pm, mangyaring mag-iwan ng mensahe sa answering machine. Sa kaso ng emergency, ang serbisyo ay maaaring maging available hanggang 5pm.

MieCo phone number

080-3300-8077

Kapag nag-connect ang iyong tawag, sabihin ang wikang gusto mong gamitin. Makikipag-usap ka sa isang interpreter para sa wikang iyon.

Mga wikang sinusuportahan ng MieCo

English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai, Japanese