Mag-ingat sa cyber crimes!

サイバー犯罪に気をつけよう!

2022/03/01 Martes Anunsyo, Kaligtasan

Ang Pebrero 1 hanggang Marso 18 ay “Cyber ​​Security Month”.

Maraming problemang nauugnay sa cybersecurity gaya ng pinsala sa pagtagas ng impormasyon na dulot ng mga kahina-hinalang email at pagtagas ng mga personal na impormasyon.  Alamin ang tungkol sa cybercrime at mag-ingat na hindi mabiktima ng krimeng ito.

 1. Mag-ingat sa phishing scams

Ang “phishing” ay isang modus ng mga scammer na magpadala ng pekeng email ang biktima at mai-link sa isang pekeng page, at pagnanakaw ng mahalagang personal na impormasyon tulad ng numero ng credit card, impormasyon ng account, atbp., gamit ang mga pekeng form.  Kamakailan, dumarami rin ang mga phishing scam gamit ang SMS.

Halimbawa ng mga scam

 • Hindi awtorisadong remittance sa pamamagitan ng internet banking
 • Hindi awtorisadong pagbili sa pamamagitan ng e-commerce
 • Ninakaw na personal na impormasyon na ginagamit para sa mga gawaing kriminal, atbp.

Flyers (Ma-ingat sa phishing scams – Phishing Sagi ni Chui – フィッシング詐欺に注意)

Paraan ng pag-iwas

 • Huwag buksan ang mga nakasulat na link sa mga email. Palaging buksan ang mga pahina sa pamamagitan ng mga opisyal na link.  Maaari mong gamitin ang bookmarks bar para dito.
 • Mag-install ng mga antivirus program at palaging mag-update sa pinakabagong bersyon.
 • Gumamit ng mga website at app na may mga function ng seguridad (one time password, biometric app authentication, multi-factor authentication, atbp.)
 1. Ang bilang ng mga kaso ng targeted email attacks ay dumarami

Ang targeted email attacks na may layuning magnakaw ng kumpidensyal na impormasyon mula sa mga partikular na organisasyon o indibidwal ay madalas na nagaganap.  Kung nahawaan ka ng virus ng ganitong uri ng pag-atake, hindi lamang ang impormasyon ng iyong kumpanya kundi pati na rin ang impormasyon ng mga kaugnay na kumpanya ay maaaring tumagas, o maaaring magkaroon ng cyber attack sa mga kumpanyang ito, na maaaring magresulta sa malaking pagkalugi ng negosyo.

Ruta ng mga impeksyon sa virus

 • Sa pamamagitan ng email attachment
 • Sa pamamagitan ng mga link na naglalaman ng virus atbp.

Paraan ng pag report issue  (mula sa kahina-hinalang files/links)

 • Makipag-ugnayan sa contact center tungkol sa mga produkto at serbisyo
 • Mag alerto sa seguridad mula sa mga pampublikong institusyon atbp.

Paraan ng pag-iwas

 • Mag-ingat sa mga email na may mga attachment, kahit sino pa ang nagpadala.
 • Kung nag-aalala ka, suriin sa nagpadala ang tungkol sa nilalaman ng email bago ito buksan.

Flyers (ang mga targeted e-mail attacks ay lalong dumarami – Hyouteki-gata Mail Kougeki ga Tahatsu-chu – 標的型メール攻撃が多発中!)

Makipag-ugnayan sa

MieCo (Mie Consultation Center for Foreign Residents)

Tel: 080-3300-8077

Lunes hanggang Biyernes at Linggo (sarado tuwing Sabado at holiday), mula 9 am hanggang 5 pm

Suporta sa mga sumusunod na wika: English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese.

Maaari ka ng magpareserba para sa ikatlong dose ng vaccine kahit wala ka pang vaccination ticket

2022/03/01 Martes Anunsyo, Kaligtasan

ワクチン接種券がなくても、3回目ワクチン接種予約ができます(県営接種会場)

Ang Mie Prefecture ay nagsasagawa ng mass vaccination para sa ikatlong dosis ng covid vaccine.  Mula 9 ng umaga noong Marso 1, 2022, kahit na ang mga taong hindi pa nakatanggap ng “third dose vaccination ticket” ay makakapag-reserba rin (ang mga taong may ticket sa pagbabakuna ay maaari ding magpareserba).

Mga taong maaaring tumanggap ng ikatlong dose nang walang vaccination ticket

Mga taong naninirahan sa Mie Prefecture na nakatanggap ng pangalawang doses nang hindi bababa sa 6 na buwan ang nakalipas at nakakatugon sa 1 sa mga item sa ibaba:

 • Ang pagiging matanda na higit sa 65 taong gulang
 • Pagbubuntis (kabilang ang mga babaeng nakatira sa ibang prefecture ngunit babalik sa Mie para sa paghahatid)
 • Maging kamag-anak ng isang buntis

Mga dokumentong kinakailangan upang matanggap ang vaccine nang walang vaccination ticket

 • First dose vaccination certificate (Vaccine Shoka Sesshu-zumi Shoumeisho -ワクチン初回接種済証明書)
 • Identification document (driver’s license, atbp.)

Kapag nakatanggap ng una at pangalawang doses sa ibang bansa, kakailanganin mong magpakita ng dokumentong nagpapatunay sa petsa, bilang ng mga doses at uri ng vaccine.  Ang mga taong nakatanggap ng una at pangalawang doses mula sa mga kumpanya maliban sa Pfizer, Moderna at Astrazeneca ay hindi makakatanggap ng pangatlong doses.

Vaccination Sites

Tsukki Dome (ツッキードーム), Tsu City

Yokkaichi University, Yokkaichi City

Kenei Sun Arena, Ise City

Paano magpa-reserba

Magpa-reserba via website o by phone.

Online reservation

Mie’s Takeda/Moderna mass vacinato reservation website: https://www.mie-md.covid19-vaccination.jp/

Reservation sa telepono

Mie Shinzato Coronavirus Vacine Sesshu Hotline (9am hanggang 9pm araw-araw): 059-224-2825 (sa wikang Japanese lamang)

Kung gusto mo ng tulong sa ibang mga wika (Portuguese, Spanish, Filipino, Vietnamese, Chinese, English), tawagan ang Mie Gaikokujin Corona Vacine Soudan Dial: 080-3123-9173 (Linggo hanggang Biyernes, 9 am hanggang 5 pm)