Libreng pagbabakuna laban sa bagong coronavirus hanggang Marso 31, 2024

新型コロナウイルスワクチン無料接種は、2024年3月31日までです

2024/01/03 Wednesday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

Available ang libreng pagbabakuna laban sa bagong coronavirus hanggang Marso 31, 2024. Ang mga taong may mataas na peligro ng malubhang sakit na hindi pa nabakunahan ay dapat na proactive na isaalang-alang ang pagbabakuna.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabakuna, tingnan ang impormasyong ibinigay ng munisipyo. Ang paraan ng pamamahagi ng mga kupon sa pagbabakuna ay naiiba sa bawat lungsod, kaya kailangan mong makipag-ugnayan sa bawat lungsod o munisipalidad para sa karagdagang impormasyon.

Tingnan din dito para sa karagdagang impormasyon (artikulo ng MieInfo sa mga bakuna)

Mag-click dito para sa isang leaflet (ginawa ng Ministry of Health, Labor and Welfare) sa mga bakuna mula ika-20 ng Setyembre.

Mga Serbisyo sa Konsultasyon

Para sa mga katanungan sa maraming wika, mangyaring tumawag sa MieCo (Inquiry Center para sa mga Dayuhang Residente sa Mie)

Numero ng telepono: 080-3300-8077

Lunes hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm (maliban sa Sabado, Linggo, mga araw ng paggunita at mga pista opisyal ng Bagong Taon at Bagong Taon)

Ang mga magagamit na wika ay English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese.

(Enero/2024) Impormasyon tungkol sa panahunang pag-aapply sa pabahay ng prepektura

2024/01/03 Wednesday Anunsyo, Coronavirus, Kalusugan

(2024年1月)県営住宅の定期募集

Panahon ng aplikasyon para sa buwan ng Enero
Enero 5 (Miyerkules) ~ Oktubre 31 (Biyernes), 2024

Maaring malaman sa website na nasa ibaba ang mga detalye tungkol sa basic information ng pabahay (katulad ng lugar, sukat, upa at iba) at kung paano mag-apply para dito.

I-click dito upang makita ang PDF file (Japanese Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Portugues Version)

I-click dito upang makita ang PDF file (Spanish Version)

*Ang mga aplikante na hindi makakatugon sa bilang ng aplikasyon para sa periodic recruitment ay tatanggapin simula sa araw pagkatapos ng lottery date na may first come first serve basis hanggang sa susunod na Miyerkules ng susunod na buwan. Ang deadline para sa recruitment ay hanggang Enero 31.

*Mula Abril 2023, posible na ngayong lumipat sa prefectural housing nang walang pinagsamang guarantor. Gayunpaman, kinakailangan upang makakuha ng isang “emergency contact person” na gaganap sa mga sumusunod na tungkulin. Hindi kailangang bayaran ng emergency contact ang atraso sa upa ng nangungupahan.

Schedule ng Aplikasyon (Taon-taon ay pareho ang panahon ng pag-apply)

Buwan ng Aplikasyon Panahon ng pag pasa ng aplikasyon sa Post office  Araw ng bunutan  Araw ng pag-upa 
Abril Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 30 ng buwan Kalagitnaan ng Mayo Hulyo 1
Hulyo Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Augusto Oktubre 1
Oktubre Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Nobyembre Enero 1
Enero Unang araw ng aplikasyon hanggang ika- 31 ng buwan Kalagitnaan ng Pebrero Abril 1

※Ang araw ng simula ng pagpasa ng aplikasyon ay matatapat sa unang araw ng Martes o Biyernes ng buwang nakasaad sa itaas.

 Makipag-ugnayan sa:

Mie Ken Kendo Seibi-bu Jutaku Seisaku-ka Kou’ei Jutaku-han TEL: 059-224-2703 (*Sa wikang hapon lamang)

Ang contact information sa bawat rehiyon ay ang mga sumusunod

(1) Hokusei Bloc (Kuwana city, Yokkaichi city, Suzuka city) TEL: 059- 373- 6802

(2) Chusei Iga Bloc (Tsu city, Iga city) TEL: 059-221-6171

(3) Nansei-Higashi Kishu Bloc (Matsusaka city, Ise city, Owase city, Kumano city, Ohama district) TEL: 059-222-6400

Mangyaring sumangguni sa sumusunod na URL para sa impormasyon tulad ng “Mga Kwalipikasyon para sa paglipat” at “Mga dapat tandaan tungkol sa paglipat.”

http://www.pref.mie.lg.jp/JUTAKU/HP/35745031344.htm

*Lahat ng impormasyon ay nasa Japanese.