Espesyal na pagsasanay sa arc welding para sa mga dayuhan

2024/01/18 Thursday Anunsyo, Karera

Petsa

Marso 12 hanggang 14, 2024 (3 araw)

8:40am-5pm

Mga taong kwalipikadong kumuha ng kurso

Mga taong nangangailangan ng safety training upang mahawakan ang mga kagamitan sa arc welding.

Mga dayuhan na may residence visa na walang restriction and visa na makapagtrabaho.

*Gayunpaman, kakailanganin na may sapat na kaalaman sa basic conversational Japanese at marunong kang magbasa at sumulat ng Hiragana.

Kapasidad

5 tao (first come, first served)

Bayad sa enrollment

8,000 yen (kabilang ang mga textbook, atbp.)

Nilalaman ng pagsasanay

Espesyal na pagsasanay batay sa Occupational Health and Safety Act.

Matututuhan ng mga mag-aaral ang tungkol sa mga operasyon ng paghawak ng mga kagamitan sa arc welding.

Pag nakumpleto na kurso, isang “Certificate of Special Education in Arc Welding” ang ibibigay.

Panahon ng pagpaparehistro

Pebrero 1 hanggang Marso 1, 2024 (hanggang 4:30 pm)

Paano magpa-register

(1) Mangyaring makipag-ugnayan sa Mie Prefectural Human Resource Development Center (Mieken Jinzai Kaihatsu Center – 三重県人材開発センター) sa panahon ng aplikasyon.

(Numero ng telepono: 059-234-6883 weekdays lamang, Japanese language service lamang, opening hours 9:00 to 16:30)

(2) Pagkatapos tumawag, pumunta sa center para kumpletuhin ang pagpaparehistro.)

Contact (Sa wikang Japanese lamang)

Mie Prefectural Human Resources Development Center (Mieken Jinzai Kaihatsu Center – 三重県人材開発センター), sa loob ng Tsu Higher School of Technology (Miekenritsu Tsu Koto Gijutsu Gakko)

Address: 〒514-0817 Mie-ken Tsu-shi Takachaya Komorimachi 1176-2

Telepono: 059-234-6883

Email: jcenter@kr.tcp-ip.or.jp

I-click dito upang makita ang pamphlet sa Portuges

I-click dito upang makita ang pamphlet sa Espanyol

I-click dito upang makita ang pamphlet sa Ingles

I-click dito upang tingnan ang pamphlet sa Japanese

Libreng pagbabakuna laban sa bagong coronavirus hanggang Marso 31, 2024

2024/01/18 Thursday Anunsyo, Karera

新型コロナウイルスワクチン無料接種は、2024年3月31日までです

Available ang libreng pagbabakuna laban sa bagong coronavirus hanggang Marso 31, 2024. Ang mga taong may mataas na peligro ng malubhang sakit na hindi pa nabakunahan ay dapat na proactive na isaalang-alang ang pagbabakuna.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagbabakuna, tingnan ang impormasyong ibinigay ng munisipyo. Ang paraan ng pamamahagi ng mga kupon sa pagbabakuna ay naiiba sa bawat lungsod, kaya kailangan mong makipag-ugnayan sa bawat lungsod o munisipalidad para sa karagdagang impormasyon.

Tingnan din dito para sa karagdagang impormasyon (artikulo ng MieInfo sa mga bakuna)

Mag-click dito para sa isang leaflet (ginawa ng Ministry of Health, Labor and Welfare) sa mga bakuna mula ika-20 ng Setyembre.

Mga Serbisyo sa Konsultasyon

Para sa mga katanungan sa maraming wika, mangyaring tumawag sa MieCo (Inquiry Center para sa mga Dayuhang Residente sa Mie)

Numero ng telepono: 080-3300-8077

Lunes hanggang Biyernes, mula 9am hanggang 5pm (maliban sa Sabado, Linggo, mga araw ng paggunita at mga pista opisyal ng Bagong Taon at Bagong Taon)

Ang mga magagamit na wika ay English, Portuguese, Spanish, Filipino, Chinese, Korean, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Thai at Japanese.